Vabanenud õppekohad
bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppes ja integreeritud õppes 2018/19 K
seisuga 29.03.2019 00:20

1.a. 2.a. 3.a. 4.a. 5.a. 6.a.
VK Tase Kood Õppekava
HV5112435Ajalugu 719
HV5112416Eesti ja soome-ugri keeleteadus 668
HV5112437Filosoofia 338
HV51480284Huvijuht-loovtegevuse õpetaja 1345366
HV5112423Inglise keel ja kirjandus 5911
HV5112432Kirjandus ja kultuuriteadused 112222
HV5112429Klassikaline filoloogia 466
HV51480287Kultuurikorraldus 2554
HV514125537Muusika 316142101
HV514146997Pärandtehnoloogia 1221
HV51480291Rahvuslik ehitus 8
HV514108205Rahvuslik metallitöö 1
HV5112439Religiooniuuringud ja teoloogia 382
HV5112424Romanistika 8716
HV5112425Saksa keel ja kirjandus 134
HV5112433Semiootika ja kultuuriteooria 135
HV5112426Skandinaavia keeled ja kultuurid 106
HV51480293Tantsukunst 1232
HV51480294Teatrikunst 26
HV51480295Teatrikunsti visuaaltehnoloogia 25
HV5112427Vene ja slaavi filoloogia 348
SV5112487Ajakirjandus ja kommunikatsioon 313
SV5112407Eripedagoogika 22
SV5143255Ettevõtlus ja projektijuhtimine (Narva) 176
SV5143255Ettevõtlus ja projektijuhtimine (Pärnu) 4154
SV51180995Ettevõttemajandus 7
SV5112400Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis 143
SV5112403Humanitaarained mitmekeelses koolis 1612
SV514120187Infokorraldus 45712
SV514136638Infotehnoloogiliste süsteemide arendus 2813
SV5112446Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu 42
SV5032392Klassiõpetaja 41066
SV5032393Klassiõpetaja mitmekeelses koolis 3731
SV5113131Koolieelse lasteasutuse õpetaja 112
SV5113132Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas 4162
SV511144897Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis 51011
SV5112442Majandusteadus 779
SV514125997Noorsootöö 267
SV5112448Psühholoogia 16
SV5112444Riigiteadused 27
SV5142946Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus 1164
SV5143233Turismi- ja hotelliettevõtlus 732588
SV5112458Õigusteadus (Tallinn) 1467
SV5112458Õigusteadus (Tartu) 16131510
MV503118617Arstiteadus 211154
MV50380418Arstiteadus 132529433526
MV5112480Füsioteraapia 35
MV50380420Hambaarstiteadus 14136
MV5112492Kehaline kasvatus ja sport 127
MV50380419Proviisor 96182115
LT51183866Arvutitehnika 111723
LT511144302Bioloogia ja elustiku kaitse 192628
LT511144301Füüsika, keemia ja materjaliteadus 204534
LT5112464Geenitehnoloogia 142532
LT5112450Geograafia 8312
LT511136617Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia 3105
LT5112476Informaatika 841
LT511144918Loodusteadused ja tehnoloogia 9
LT5112472Matemaatika 573
LT5112474Matemaatiline statistika 3510