Jaan Lõo

» elulugu
» pildid (1)
» tekstid (70/2)

Ilias (tlk. Jaan Lõo, käsikiri Kirjandusmuuseumis; fond 84 M2:1)

»  1. laul. Katk. Raev.
»  2. laul. Unenägem. Katsumine. Boioteia või laevade loetelm.
»  3. laul. Lepped. Vaatlus müürilt. Aleksandrose ja Menelaose kahevõitlus.
»  4. laul. Lepete mured. Väevaatlus Agamemnoni poolt.
»  5. laul. Diomedese vägitööd.
»  6. laul. Hektori ja Andromakhe kõnelus.
»  7. laul. Hektori ja Aias'e kahevõitlus. Surnute ärakoristamine.
»  8. laul. Katkestatud võitlus.
»  9. laul. Saatkond Akhilleus'i juurde. Palved.
» 10. laul. Dolon’i lugu.
» 11. laul. Agamemnoni vahvus.
» 12. laul. Valli võitlus.
» 13. laul. Võitlus laevade juures.
» 14. laul. Zeus’i petmine.
» 15. laul. Tagasitõrje laevade juurest.
» 16. laul. Patrokleia.
» 17. laul. Menelaose vahvus.
» 18. laul. Relvade tegemine.
» 19. laul. Viha haihtumine.
» 20. laul. Jumalate võitlus.
» 21. laul. Võitlus jõe ääres.
» 22. laul. Hektori surm.
» 23. laul. Võidumängud Patroklose auks.
» 24. laul. Hektori lunastamine.

tarkvarastuudio | 2004/2005