Akadeemiline Balti ja Vene Uuringute Keskus

Tere hea kolleeg! Teisiti kui kolleegiks ei saa nimetada kedagi, kes Venemaa ja selle lähinaabruse suhtes nii palju huvi tunneb, et siia lehele sattuda.

1997.aastal alustanud ühendus - Akadeemiline Balti ja Vene Uuringute Keskus ehk ABVKeskus - soovib oma tegevusega vaid ühte. Suurendada meie kõigi teadlikkust ühest ütlemata huvitavast piirkonnast. Balti regioon on meie jaoks kodu. Venemaa aga selle kodu jaoks nn "oluline teine" ehk see, mis paljutki mõjutab.

Kumuleeruva teadmise ja avatud informatsiooni põhimõtte järgimine annavad meile kõigile juurde. Soovmõtlemine ning suletus aga mitte. Mida enam tasakaalustatud teavet, rohkem avalikku mõttevahetust, seda parem.

ABVKeskuse nimel kõigile huvilistele parimat soovides:
Karmo Tüür