A N A X I M A N D R O S
Mileetosest (u. 610-546 e.Kr)

Valik tunnistusi · Fragmendid · Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Filosoofia geneesist · Uus maailmapilt


Anaximandrose reljeef

Anaximandrose reljeef, arvatavasti varase Rooma empiiriumi ajast Hellenistliku originaali järgi (Museo Nazionale Romano).

Palmett