A N A X I M A N D R O S
Mileetosest (u. 610-546 e.Kr)

Valik tunnistusi · Fragmendid · Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Filosoofia geneesist · Uus maailmapilt


  1. Eludaatumid, teos, tegevus
  2. Algaluse (apeiron) kohta
  3. Loendamatu arv maailmu
  4. Kosmogoonia
  5. Kosmoloogia
  6. Zooloogia ja antropoloogia

Tunnistuste temaatiline valik on tehtud Kirk-Raveni kogumiku "The Presocratic Philosophers" (2nd ed. Cambridge 1987) alusel. Tõlkimisel on kasutatud ka Ch. Kahni monograafiat "Anaximander and the Origins of Greek Cosmology" (Kahn 1960). Tekstide numeratsioon vastab Dielsi kuuendale väljaandele (Diels 1951).

Palmett