A N A X I M A N D R O S
Mileetosest (u. 610-546 e.Kr)

Valik tunnistusi · Fragmendid · Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Filosoofia geneesist · Uus maailmapilt


B 1 DK; Simplikios, Phys. 24, 13. ... mingit teist lõputut loomust, millest sünnivad kõik taevad ja selles olevad maailmad [kosmosed]. Milledest olevatele tekkimine, sellesse nad ka paratamatult [kata to chreôn] hävinevad; nad maksavad kätte ja heastavad üksteisele ebaõigluse vastavalt aja korrale, nagu ta poeetiliste väljenditega sellest räägib.

B 2 DK; Hippolytos, Ref. I 6, 1. ... mingi lõputu loomus, millest sünnivad taevad ja selles olevad maailmad [kosmosed]. See on igavene ja eatu ning hõlmab endasse kõik taevad.

B 3 DK; Aristoteles, Phys. 203b13. See [st apeiron] on ka jumalik, surematu ja hukkumatu, nagu ütleb Anaximandros ja enamus füsiolooge. [Vt tunnistusi apeironi kohta ja kommentaari].

Palmett