D E M O K R I T O S
Abderast (u. 460 - u. 370 e.Kr)

Valik tunnistusi ja fragmente · Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Leukippos


  1. Antiikaja filosoofide järgnevustabeleist
  2. Demokritose õpetuse resümee
  3. Olemise printsiibid
  4. Õpetus aatomeist
  5. Tunnetusteooria ja loogika. Psühholoogia
  6. Elu, inimese ja ühiskonna tekkimine. Keelest ja kunstist
  7. Religioon ja ebausk
  8. Eetika ja poliitika

I. ANTIIKAJA FILOSOOFIDE JÄRGNEVUSTABELEIST

VIII L.; Clemens, Stromata 1.14.64.3-4: Niisiis on Parmenides Xenophanese õpilane, tema, <Parmenidese õpilane on> Zenon, seejärel <Zenoni õpilane> - Leukippos, seejärel Demokritos. Demokritose õpilased on Protagoras...


Palmett