D E M O K R I T O S
Abderast (u. 460 - u. 370 e.Kr)

Valik tunnistusi ja fragmente · Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Leukippos


  1. Antiikaja filosoofide järgnevustabeleist
  2. Demokritose õpetuse resümee
  3. Olemise printsiibid
  4. Õpetus aatomeist
  5. Tunnetusteooria ja loogika. Psühholoogia
  6. Elu, inimese ja ühiskonna tekkimine. Keelest ja kunstist
  7. Religioon ja ebausk
  8. Eetika ja poliitika

II. DEMOKRITOSE ÕPETUSE RESÜMEE

A I D.; 382, 452, 469, 569, 735 L.; Diogenes Laërtios, Kuulsate filosoofide elulugudest ja arvamustest 9.44-45: Tema vaated on järgmised: <Maailma-> terviku algalused (archê) olevat aatomid ja tühjus, kõike muud <vaid> arvatavat. Maailmad (kosmos) olevat <hulgalt> piiritud ning sündivad ja hävivad. Sest miski ei sündivat mitteolevast ega hävivat mitteolevasse. Aatomid olevat piiritud suurustelt ja hulgalt, tervikus liikuvat nad keereldes ja sünnitavat sel viisil kõik ühendid, tule, vee, õhu ja maa, sest ka need olevat ühendused mingeist aatomeist, mis oma kõvaduse tõttu on mõjustamatud ja muundumatud. Päike ja Kuu  koosnevat sellistest siledatest ja ümmargustest osakestest, samuti ka hing; viimane ja mõistus (nûs) olevat üks ja seesama. Nägevat me aga väliskujude (eidôlon) sissetungimise tõttu. Kõik toimuvat paratamatuse (anankê) järgi, kusjuures kõige sündimise põhjuseks on keeris (dinê), mida ta nimetab paratamatuseks. Sihiks (telos) olevat meelekergus (euthymia), mis pole samane naudinguga (hedonê), nagu mõned valesti mõistes on omaks võtnud, vaid on <seisund>, mille puhul hing on tüüne ning oleleb püsikindlalt, häirimatuna mingi hirmu või väärusu (deisidaimonia) või mõne muu kire-kannatuse (pathos) poolt. Seda ta nimetab ka heaoluks (euestô) ja paljude teiste nimedega. Seadustega kehtestatu olevat tehtud (1), looduspäraselt on aatomid ja tühjus. Need, niisiis, olid tema vaated.


  1. Tavaliselt aktsepteeritakse Zelleri konjektuur: "Omadused olevat arvamuspärased, looduspäraselt...".
Palmett