D E M O K R I T O S
Abderast (u. 460 - u. 370 e.Kr)

Valik tunnistusi ja fragmente · Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Leukippos


  1. Antiikaja filosoofide järgnevustabeleist
  2. Demokritose õpetuse resümee
  3. Olemise printsiibid
  4. Õpetus aatomeist
  5. Tunnetusteooria ja loogika. Psühholoogia
  6. Elu, inimese ja ühiskonna tekkimine. Keelest ja kunstist
  7. Religioon ja ebausk
  8. Eetika ja poliitika

Tõlkinud Jaan Unt. Originaal: B. Witz. Demokritos. Tln., Eesti Raamat, 1982. Lk. 128-158. Tõlge on tehtud väljaandest H. Diels - W. Kranz. Die Fragmente der Vorsokratiker. 9 Aufl., Berlin, 1959. Fragmendid on jaotatud Witzi ja Lurje järgi temaatiliselt; tõlkimisel on arvestatud ka W. Capelle ja E.G. Schmidti tõlkeid, tõlgendusi ja märkusi kogumikes: W. Capelle. Die Vorsokratiker. Neudruck, Berlin, 1958 ja Griechische Atomisten. Hrsg. F. Jürß, R. Müller, E. Schmidt. Leipzig, 1973.

Palmett