H E R A K L E I T O S
Ephesosest (u. 540/20 - u. 480/60 e.Kr)

Elulugu · Teos · Fragmendid· Ikonograafia · Kreeka tekst · Kirjandus
Anaximandros · Filosoofia geneesist


Fragmentide temaatiline klassifikatsioon Marcovichi järgi Dielsi numeratsiooni alusel. 
Logosedoktriin: 1 · 2 · 4 · 8 · 9 · 10 · 12 · 13 · 15 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 23 · 26 · 28 · 34 · 35 · 37 · 40 · 42 · 48 · 49a · 50 · 51 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 72 · 73 · 75 · 80 · 81 · 86 · 88 · 89 · 91 · 93 · 97 · 101 · 101a · 103 · 107 · 111 · 112 · 114 · 116 · 123 · 125 · 126 · 129

Tuledoktriin: 3 · 5 · 6 · 7 · 11 · 14 · 16 · 27 · 30 · 31 · 32 · 36 · 38 · 41 · 45 · 52 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 70 · 71 · 74 · 76 · 77 · 78 · 79 · 74 · 82-83 · 84b · 85 · 90 · 92 · 94 · 96 · 98 · 99 · 100 · 102 · 105 · 106 · 108 · 110 · 117 · 118 · 120

Eetika, poliitika ning muu: 20 · 24 · 25 · 29 · 33 · 39 · 43 · 44 · 46 · 47 · 49 · 67a · 87 · 95 · 104 · 109 · 115 · 119 · 121 · 122 · 124 · 125a · 126 · 127 · 130 · 132 · 134 · 135 · 138


107. (M 13) Sextus Empiricus. Adversus Mathematicos VII 126.
Silmad ja kõrvad on pahad tunnistajad neile, kellel on barbari hinged.

... barbari hinged ... - kreeklased nimetasid barbareiks neid, kes ei kõnelenud või ei mõistnud kreeka keelt. Enamik uurijaid tõlgendabki fragmenti keelelise mittemõistmise kaudu selles tähenduses, et "silmad ja kõrvad on pahad tunnistajad neile, kelle hing ei mõista keelt". Ent selles osas, mida pidada keeleks, lähevad arvamused lahku. Ühelt poolt (nn metafooriline interpretatsioon) on välja käidud mõte, et silmad ja kõrvad on pahad tunnistajad neile, kes ei mõista seda, mida Marcovich nimetab language of senses (Marcovich 1967:47) ja Kahn language of nature (Kahn 1981:106-07). Teiselt poolt on "keelt" interpreteeritud täht-tähelt. Näiteks Martha Nussbaum tõlgendab fragmenti nii, et Herakleitos ei taha ütelda mitte seda, et sinu meeled petavad sind, kui sul on tahumatu ja mõistmatu psychê, vaid hoopis siis, kui sul ei ole täpset arusaamist omaenda keelest (M.Nussbaum, Psychê in Heraclitus, I, -- Phronesis 17, 1972:19jj). Ent kui me tõlgendame fragmenti täht-täheliselt keelest mittearusaamise kaudu, siis kas ei peaks me enne püüdma avada, mis on "keel" ja "keelest arusaamine" varases kreeka mõtlemises? See on koht, kus meil on oht langeda anakronismi (Nussbaum on siin ise üheks näiteks). Joel Wilcox peab mõlemat interpretatsiooni ebarahuldavaks ja interpreteerib fragmenti nii, et "silmad ja kõrvad on pahad tunnistajad neile, kelle hingedele on logos võõras" (J.Wilcox, Barbarian psychê in Heraclitus -- The Monist vol. 74, 4, 1991:633). Sest tegelikult ei pruugi "barbaarse hinge" tähendust avada ainult keeleliselt, vaid see võib osutada ka laiemalt millegi suhtes muulashingele. Wilcox ise tunnistab täht-tähelise interpretatsiooni tugevust selles, et varases kreeka mõtlemises on väga tugev side keele ja reaalsuse vahel (samas 627). On ju Herakleitose logose interpretatsioonideski palju literaalselt ja need sisaldavad etümoloogilisi tähendusi (nt. "koondama").
Palmett