L E U K I P P O S
Mileetosest (?) (u. 460 e.Kr)

Valik tunnistusi · Fragmendid · Kreeka tekst · Kirjandus
Demokritos


B 2 DK; Aëtios I 25, 4 Leukippos väitis, et kõik sünnib paratamatuse läbi ja et paratamatus ongi saatus. Teoses "Mõistusest" (1) ütleb ta: "Ükski asi ei teki niisama, vaid kõik [tekib] vastavalt seaduspärale ja paratamatusele (2)."


  1. Lurje peab võimalikuks, et fragment kuulub tegelikult Demokritosele, sest pärineb teosest "Mõistusest", mis Thrasyllose kataloogi järgi kuulub Demokritosele (Diog. Laërt. IX 46) ning on võetud selles teoses sisalduvast poleemikast Anaxagorasega, kes tuletas põhjuslikkusest maailmamõistuse (nûs) olemasolu. Lurje meelest on huvipakkuv, et Diogenes märgib "Suure maailmakorra" kohta, et seda peetakse Leukipposele kuuluvaks, aga teose "Mõistusest" juures vastavat viidet ei leidu (Lurje 1970: 419).
  2. Võtmeterminid on selles fragmendis: matên ('niisama', 'põhuseta'), logos ('seadus', 'seaduspära', 'põhjuslikkus'), anankê ('paratamatus'). Vt. Demokritos põhjuslikkus ja paratamatus.
Palmett