P A R M E N I D E S
Eleast (u. 540 - 480 e.Kr)

Eelmärkus · Fragmendid · Kreeka tekst · Kirjandus
Vt ka: laulu sissejuhatuse (fr 1) värsstõlget


PARMENIDES ELEASE TEOSE SÄILINUD FRAGMENTIDEST VALITUT:
Fragmendid: 1 · 2 (4) · 3 (5) · 4 (2) · 5 (3) · 6 · 7 · 8 · 9 · 13 · 14 · 15 · 16 · 19


Fragmendid on tõlkinud Tõnu Luik (va B13). Tõlgete numeratsioon viitab Dielsi (Diels-Kranz 1951, 6. väljaanne) jaotusele, sulgudesse on lisatud varasem Dielsi numeratsioon (kuni 4. trükini), millele viidatakse valdavalt vanemas kirjanduses. Tekstis on kasutatud kreeka fonti, sobivad kõik TLG standardil põhinevad (nt. SPIonic ja SGreek), loe lähemalt.

Palmett