TÜ klassikalise filoloogia õppetool

Pärtel Haliste

Pilt   
Pärtel Haliste (21. III 1890 Hageri vald - 1944; kuni 1928 Bauman) lõpetas 1916. a. Peterburi ülikooli ning töötas samas edasi, valmistudes professori kutseks. Enne Tartu Ülikooli juurde tööle asumist töötas ta lühemat aega Tallinnas Westholmi gümnaasiumis ja Tallinna tütarlaste gümnaasiumis ladina keele ja ajaloo õpetajana. 1919. a. sügisel valiti ta Tartu Ülikooli kreeka ajaloo ja arheoloogia dotsendiks, alates 1926. a. oli ta kreeka filoloogia professori kohusetäitja. Alates 1925. a. juhtis P. Haliste didaktilis-metoodilises seminaris vanade keelte osakonda. Pärast 1929. a. luges ta ka valitud ladina autorite interpretatsiooni koos stilistikaharjutustega; 1937. a. valiti ta samal alal erakorraliseks professoriks.

P. Haliste õpetatud kursuste hulka kuulusid kreeka ja ladina autorite interpretatsioon, tekstikriitilised harjutused kreeka ja ladina stilistikas, seminarid ja proseminarid ka epigraafikas, papüroloogias, arheoloogias, muinsustes.

P. Haliste täitis teaduskonna dekaani kohuseid ca. 6 aastat (1924, 1931-36). Ta oli korduvalt klassikalise muinasteaduse instituudi raamatukogu juhataja ning juhataja asetäitja, alates 1936. a. asenduse korras ka kunstiajaloo instituudi juhataja, samuti arheoloogia ja eksperimentaalpsühholoogia ja pedagoogika laboratooriumi juhataja ning ülikooli raamatukogu komisjoni liige.

Väljaspool ülikooli oli P. Haliste Eesti Entsüklopeedia vana ajaloo osakonna juhataja, 1925-31. a. osales ta Kultuurkapitali komisjonis, samuti oli ta Pallase kuratooriumis ning sihtasutise Hugo Treffneri Gümnaasium nõukogus haridusministeeriumi esindajana; Akadeemilise Klassikalise Kultuuri Ühingu esimees alates 1935. a.

Oma kandidaaditöö Platoni "Seadused" kui õigusteaduse ajaloolis-juriidiline alus loovutas ta osalt üliõpilasena, kuid see jäi lõpetamata. Tema tööde loetelu hõlmab 16 nimetust.