Morgensterni SeltsKarl Morgenstern (1770-1852)
F. G. Kügelgeni õlimaal, 1809.
Morgensterni Selts asutati 11. märtsil 1999. a. Tartus. Selts jätkab oma eelkäija, 6.11.1996 asutatud Karl Morgensterni Klassikaühingu tegevust. Seltsi eesmärkideks on edendada klassikalise filoloogia ning sellega külgnevate valdkondade - antiikajaloo, antiikfilosoofia, klassikalise arheoloogia, keskaja ladina filoloogia, bütsantinistika ja kogu antiigipärandi uurimist ning populariseerimist Eestis, ühendada vastavate valdkondadega tegelevaid isikuid ning arendada erialast koostööd sama ala viljelejatega mujal maailmas.

Seltsi tegevuse peamisteks vormideks on teaduslike ja üldharivate ürituste (konverentsid jne) korraldamine, erialase kirjanduse hankimine, erialase kirjanduse väljaandmine, klassikalistest keeltest tõlkimine jms.

Selts võttis endale Karl Morgensterni nime, kuivõrd prof. Morgenstern oma haruldases mitmekülgsuses hõlmas ühes isikus peaaegu kõiki ülalnimetatud uurimis- ja tegevussuundi. Samuti on ta silla looja Tartu ja Halle ülikooli vahel, mida peetakse klassikalise filoloogia kui uusaegse teaduse sünnipaigaks - 1787. aastal rajas prof. Friedrich August Wolf seal Seminarium Philologicum Halense, kus klassikalisi vanaajateadusi (klassische Altertumswissenschaft) hakati õpetama kui iseseisvat teadusdistsipliini. Fr. A. Wolfi õpilane oli ka K. Morgenstern. Seda silmas pidades on seltsi üks eesmärke Karl Morgensterni teadusliku pärandi uurimine ja populariseerimine.


Morgensterni Seltsi kodulehekülg sisaldab ka Karl Morgensterni Klassikaühingu materjale.
Viimati uuendatud: 08.11.2005
Webmaster

TÜ klassikalise filoloogia õppetool
Koosseis
Põhikiri
Kroonika
Aadress
Raamatukogu
Postiloend
Toimetised
Teated
In English


>