L. ANNAEUS SENECA

MORAALIKIRJAD LUCILIUSELE

Tõlkinud Ilmar Vene

© Kirjastus Ilmamaa ja Avatud Eesti Fond, [1995]
ISBN 9985-821-34-3

WWW-versiooni toimetaja Ivo Volt
Suur tänu kirjastusele Ilmamaa abi eest

Loe ka Marju Lepajõe retsensiooni ajakirjas Vikerkaar (8-9/1996)

NB! 2008. aastal ilmus kirjastuse Ilmamaa väljaandel "Moraalikirjade" teine, parandatud ja täiendatud trükk. Siin lehel avaldatud tekst pärineb 1995. aasta väljaandest. Ehkki algselt lubas kirjastuse esindaja siin lehel esitada kogu tõlke teksti, on kirjastuse nõudmisel alates 2012. aastast siitkaudu kättesaadav vaid osa tõlkest.