Conference | Universitas Tartuensis

Conference

Astronomy seminar: The Research of This Year's Nobel Prize Winners and Their Connection to the UT Tartu Observatory

This year's Nobel Prize in Physics was awarded to James Peebles, Michel G. E. Mayor and Didier Queloz, whose work in cosmology and stellar physics has helped to understand the evolution of the Universe and the location of Earth in space. The UT Tartu Observatory will hold a seminar on October 17 at 4.15. p.m. at the UT Physicum to introduce the scientific accomplishments of the award winners as well as their connections to the research of Tartu Observatory.

Astronoomiaseminar: Nobeli füüsikaauhinna laureaadid ja nende seos Tartu observatooriumi teadustööga

Tänavuse Nobeli füüsikaauhinna pälvisid James Peebles ning Michel G. E. Mayor ja Didier Queloz, kelle saavutused kosmoloogias ja tähefüüsikas on aidanud mõista universumi arengut ja Maa asukohta kosmoses. Tartu Ülikooli Tartu observatoorium korraldab 17. oktoobril kell 16.15 Physicumis seminari, et tutvustada laureaatide teaduslikke saavutusi ja seoseid observatooriumi teadustööga.

Konverents „Seksuaalsus ja religioon - ühisosa otsides“

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) korraldab koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga konverentsi „Seksuaalsus ja religioon - ühisosa otsides“, millega ESTL tähistab ka oma 25. tegevusaastat.

Konverents toimub Tartu Ülikooli aulas 11.10.2019 kell 9.00-17.00. Konverentsi ettekanded on eesti ja inglise keeles.

Päeva juhib Urmas Vaino.

PÄEVAKAVA

RMK looduskaitsekonverents

Novembri alguses (4.-5.11) Pärnus toimuval Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitsekonverentsi kavas on üle 25 ettekande käesoleval kümnendil Eestis toimunud eri ökosüsteemide taastamistööde kogemusest ja tulemuslikkusest.  

RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohvi sõnul on taolisel tasemel esmakordselt toimuv looduskaitsekonverents koht, kus peaks kohal olema iga looduskaitsega või laiemalt keskkonnateemadega tegelev inimene.

Fr. Puksoole ja rahvusülikooli 100. aastapäevale pühendatud ettekannete päev "Rahvusülikooli raamatukogu 100"

18. oktoobril toimub TÜ raamatukogu konverentsisaalis Tartu Ülikooli raamatukogu kauaaegse direktori Friedrich Puksoo 130. sünniaastapäevale ja 50. surmaastapäevale ning rahvusülikooli 100. aastapäevale pühendatud konverents.

Kava: 

Kell 12  Avasõnad. Krista Aru

Tervitussõnad. Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser. 

Friedrich Puksoo 2019. a auhinna kätteandmine. Auhinna annab üle EV kultuuriminister Tõnis Lukas. 

Ettekanded:

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni 13. rahvusvaheline konverents

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni 13. rahvusvaheline konverents toimub 30. septembrist 1. oktoobrini. Konverents kannab sel aastal pealkirja "Kirjandusteooria, kirjandusuurimise ja -kriitika tänapäevane seisund („keskuse“-välistes) rahvuskultuurides" ("Current State of Literary Theory, Research and Criticism in (Non-„Centric“) National Cultures).

Konverentsi kava on leitav siit.

 

Rahvusülikool 100: Coimbra grupi kõrgetasemeline seminar„Universities as drivers of socio-academic integration in multilingual Europe“

Coimbra grupp on 1987 aastal loodud koostöövõrgustik, mis ühendab Euroopa klassikalisi teadusülikoole. CG liikmesülikoole lähendavad teineteisele sarnane profiil ning ajaloo ja traditsioonide respekteerimine, ühendatuna kõrge akadeemilise tasemega. CG sihiks on kanda edasi universitas‘e ideed, tugevdades liikmesülikoolide vahelisi akadeemilisi ja kultuurisidemeid, luues eelkõige eeldused hästitoimivaks infovahetuseks ning arendades teadlas- ja üliõpilasvahetust.

Страницы