Conference | Universitas Tartuensis

Conference

Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents - Eesti tuleviku keskkonnad

Eesti Sotsiaalteaduste Aastakonverents XI suunab pilgu tulevikku. Inimesed toimetavad alati mingis keskkonnas, olgu selleks siis looduskeskkond, sotsiaalne keskkond või viimasel ajal kasvavalt ka virtuaalne keskkond. Järjekorras üheteistkümnenda Eesti Sotsiaalteadlaste Aastakonverentsi fookuses on ühiskonna ja ühiskonna-uurijate toimetamine erinevates keskkondades ning meie tegutsemise jätkusuutlikkus tulevikus.

Rahvusülikool 100: konverents "Juhan Peegel 100"

Juhan Peegel pani aluse ajakirjanduse õpetamisele Tartu Ülikoolis. Ilma tema panuseta oleks rahvusülikool vaesem, ühiskond pimedam. Selleks, et suurkuju panust väärikalt meenutada ning arutleda tema mõju üle tänases ja homses Eestis, toimub 17. mail Juhan Peegli 100. sünniaastapäeva juubelikonverents.

Päeva esimene pool koosneb aruteluringidest, mida veavad ühiskonnateaduste instituudi õppejõud ja Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi liikmed. Päeva teises pooles koguneme ettekanneteks aulasse. Õhtu lõpetab Academia Peegeliana vilistlasõhtu.

Rahvusülikool 100: konverents "Saja aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini"

2019 on mitme juubeli aasta. 1819. aastal kaotati Liivimaal pärisorjus ja talupoeg sai isiklikult vabaks.

Sada aastat hiljem rajati emakeelne ülikool ja täpselt poolele teele (1869) nende kahe sündmuse vahele jäi esimene laulupidu. See kiire areng, mis tegi maarahvast kultuurrahva, ei ole kaugeltki kõigis oma aspektides veel läbi mõtestatud. Milliseid samme tuli sel teel astuda, millised olid edulood ja ebaõnnestumised? Õpetatud Eesti Selts ja Tartu Ülikooli muuseum võtavad need teemad kõneks 6. detsembril ühisel konverentsil.

Rahvusülikool 100: Eesti geograafia 100

Geograafia õpetamine ja õppimine Tartus sai alguse koos eestikeelse Tartu Ülikooli avamisega 1919. aastal. Geograafidel on traditsioon tähistada detsembri teisel nädalavahetusel osakonna aastapäeva.

Juubeliaastal toimub Vanemuise 46 ringauditooriumis traditsiooniline teaduskonverents, õhtusel pidulikul üritusel Eesti Rahva Muuseumis aga saab üle vaadata noored sisseastujad ja kohtuda vanade tuttavatega.

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeliaasta kohta on veebilehel 100.ut.ee.

 

Imagoloogia ja tõlkeuuringute interdistsiplinaarne potentsiaal: kollokvium ja töötuba

Interdistsiplinaarne sündmus ühendab imagoloogiat, tõlkeuuringuid ja Kanada uuringuid. Selle eesmärgiks on rikastada tõlketeaduse, Euroopa keelte ja kultuuride ning võõrkeeleõpetaja magistriõppekavu, samuti Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli ning Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli teadustöö metodoloogia alaste kursuste valikut. Belgia, Kanada, Eesti, Saksamaa, Ungari ja Türgi teadlaste osalusel toimuv sündmus on kahepäevane.

Rahvusvaheline konverents "Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses"

16.-17. aprillil toimub Tallinnas Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses UTTK, Taltechi ja Tartu ülikooli koostöös korraldatav rahvusvaheline konverents "Kirjakultuur, õigus ja kohtud Poola-aegsel Liivimaal David Hilcheni epistolaarpärandi valguses", mis lähtub Liivimaa ühe juhtiva varauusaegse humanisti ja juristi David Hilcheni loomingu interdistsiplinaarsest uurimisest viimastel aastatel.

Страницы