Conference | Universitas Tartuensis

Conference

Tartu Workshop in Ancient Philosophy

The Department of Philosophy will host the first Tartu Workshop in Ancient Philosophy. The two-day workshop will take place at Jakobi 2-336 on December 14th and 15th 2018. The aim of the workshop is to bring together the scholars working on Ancient Philosophy in the Baltic Sea region and beyond to discuss a wide range of philosophical issues related to ancient thought. The workshop is organized by Toomas Lott(University of Tartu) and Riin Sirkel(University of Vermont).

Konverents “Õppejõult õppejõule 2019: õppimise dialoogid”

Õppimine on oma olemuselt dialoog: dialoogis on üliõpilased ja õppejõud, üliõpilased omavahel, üliõpilased ja õpitav materjal, ühiskond ja ülikool.

Õppejõudude konverents pakub häid võimalusi õppejõududevaheliseks dialoogiks õppimise, õpetamise ja teadustöö üle. Oma õpetamise arendamine ja tehtu kolleegidega jagamine aitab kaasa heal taval põhineva õpetamispraktika levikule.

Aastakonverents 2018: Kas me sellist (rahvus)ülikooli tahtsime?

Ülikooli autonoomia tähendab õigust teha otsuseid. Rahvusülikool on korduvalt seisnud teelahkmel, kus tehtud otsustest sõltub ehk tulevikus rohkem kui sel hetkel arvata osatakse. Teadus ja haridus on valdkonnad, kus arengud on pikaajalised ja nii positiivsed kui negatiivsed tulemused ilmnevad alles aastate pärast. Millised on olnud emakeelse ülikooli valikukohad, kas alati on meie valikud viinud meid seatud eesmärkidele lähemale või neist hoopis eemale? Kuidas on toime tuldud tagajärgedega? Milliste mõõdupuudega me mõõdame edu või ebaedu, kas valitud mõõdupuud on õiged ja õiglased?

Chemistry as an Interesting Subject for Philosophy: International Workshop in Honour of Rein Vihalemm (1938-2015)

Workshop at the Institute of Philosophy and Semiotics is dedicated to the memory of Professor Rein Vihalemm (1938-2015), the founder of the Unit of Philosophy of Science, one of the initiators of philosophy of chemistry as an independent research field, a founder of the International Society for the Philosophy of Chemistry, authour of numerous articles and books, supervisor  and research administrator.  Philsophers and researchers in chemistry and history of science discuss why chemistry is an interesting subject for philosophers, historians and science studies researchers.

Страницы