Conference | Universitas Tartuensis

Conference

Rahvusülikool 100: Konverents „100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini“

„Ei saa ju salata: kõik märgid kõnelevad sellest, et eestlased on arenguvõimeline rahvas. Mis selles rahvas on peidus, seda näitavad mulle mehed nagu Köler ja Weizenberg; ja /…/ Valga seminari õpetaja Saebelmann, kes kasutab pseudonüümi „Kunileid“. /…/ Tema „Mu isamaa“ tegi siin furoori. /.../ Kui nii edasi läheb, kui rahva tõus jätkub progressioonis, siis minu meelest see pole võimatu, kui professuure täidavad viiekümne aasta pärast eestlased.“

(G. J. Schulz-Bertrami kiri emale, St. Peterburg, detsember 1869).

Tartu Summer School of Semiotics: Semiotic Dimensions of Spaces & Literacies

Juri Lotman proposed that the primary semiotic dualism lies in the duplication of the world in language and the duplication of the human in space: „Genetically speaking, culture is built upon two primary languages. One of these is the natural language used by humans in everyday communication. […] The nature of the second primary language is not so obvious. What is under discussion is the structural model of space“ (Lotman 1992: 142).

UT Delta Economics Conference

This spring the annual Delta Economics Conference is held for the second time and is organised by the School of Economics and Business Administration and the Centre for Entrepreneurship and Innovation of the University of Tartu.

This year, the theme of the conference is innovation. Experts from the University of Tartu and different institutions will be giving talks. During the event, presentations and thematic round tables, on the latest solutions in different fields, will be held in parallel theme blocks.

TÜ Delta majanduskonverents

Tartu Ülikooli majandusteaduskond ja ettevõtlus ja innovatsioonikeskus kutsuvad TÜ Delta majanduskonverentsile. Tegemist on majandusteaduskonna aasta suursündmusega kuhu kõik huvilised tervest ülikoolist on väga oodatud.

Konverentsi teema on innovatsioon, millest tulevad rääkima oma valdkonna eksperdid Tartu Ülikoolist, ettevõtetest ja mujalt. Paralleelsetes teemaplokkides on kavas esitlused, kus käsitletakse eri valdkondade kõige uuemaid lahendusi ning päeva lõpus saab kaasa elada Kaleidoskoobi suurejoonelisele finaalile.

Konverents „Professor Johannes Tammeorg 100“

Rahvusülikooli juubeliaasta ja arstiteaduskonna päevade raames toimuv farmaatsiakonverents on pühendatud endise farmakognoosiaõppejõu, farmaatsia kateedri juhataja ja ülikooli teadusprorektori professor Johannes Tammeoru (1919-1986) sajandale sünniaastapäevale.

Eesti Vabariigi ajal hariduse ja hiljem korporandi kasvatuse saanud, kuid Nõukogude Eestis töötanud J. Tammeorg on omamoodi aegade sillaks ja järjepidevuse kandjaks kahe ajastu farmaatsia vahel.

Страницы