Conference | Universitas Tartuensis

Conference

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandepäev „Religiooni tähendusväljad“

Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi (EAUSi) ettekandepäev 8. juunil, Tartus Ülikooli 16-214.

 

KAVA

13.00 Avasõnad

13.05 Jenna Supp-Montgomerie “Resonances of Religion in Digital Secularism”

13.35 Lea Altnurme „Religioonivabrik. Kuidas teha religiooni?“

14.05 Amar Annus „Religioossete ideede tekkimisest unenägude kaudu“

14.35-14.50 paus

14.50 Ain Riistan „Jeesuse välimus kunsti, usu ja teaduse lõikepunktides“

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna XX Kevadkonverents Tartus

Vabariigi juubeliaastal vaatame tagasi isikutele, kes oma ideede või tegudega on kujundanud meie mõttemaailma ning elu- ja kultuurikeskkonda. Konverentsi ettekandeid saab kuulata reedel, 1.juunil TÜ aulas, Ülikooli 18. Laupäeval, 2.juunil jalutame Raadil ja Toometagusel ning külastame üliõpilasseltside ja -korporatsioonide hooneid.

Страницы