Conference | Universitas Tartuensis

Conference

U4Society koostöövõrgustiku sotsiaalteaduste klastri veebikonverents „Social responsibility in challenging times“

7. ja 8. oktoobril toimuval U4Society koostöövõrgustiku sotsiaalteaduste klastri veebikonverentsil „Social responsibility in challenging times“ arutlevad teadlased ja doktorandid U4 ja Enlighti võrgustikest sotsiaalteaduste rolli üle muutuvatel aegadel. Konverentsile on oodatud kõik huvilised.
 

International expert seminar “Impact of research in science education. Adressing the need for a knowledge-based society”

International expert seminar organised by the University of Tartu and Estonian Academy of Sciences “Impact of research in science education. Adressing the need for a knowledge-based society” will be held on 30 September in the Estonian Academy of Sciences (Kohtu 6, Tallinn).

II rahvusvaheline mitmeteaduslik konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“

Kutsume kõiki teadlasi ja õppejõude, tõlkijaid ja toimetajaid ning teisi huvilisi erialast ja emakeelest olenemata II rahvusvahelisele mitmeteaduslikule konverentsile „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ Tallinna Ülikoolis 7. ja 8. oktoobril 2021. Registreeruda saab 20. septembrini, vt NatAcLang2021 - eesti keeles või NatAcLang2021 - inglise keeles. Sealsamas konverentsi võrgukodus saab tutvuda kavaga ja kogu muu teabega.

XVI Eesti filosoofia aastakonverents

Tartu Ülikooli filosoofia osakond korraldab 23. ja 24. septembril Tartus XVI Eesti filosoofia aastakonverentsi.
 
Konverentsi peaesineja on  Princetoni ülikooli filosoofiaprofessor Peter Singer. Seoses Singeri mõjuka raamatu „Loomade vabastamine“ ilmumisega eesti keeles on ühel konverentsi päeval kavas Singeri tunniajane esinemine formaadis „In conversation with Peter Singer“, mille raames vastab autor kuulajate küsimustele.
 
Rohkem infot leiad konverentsi kodulehelt.

Konverents „Koos sõuad, kaugele jõuad ehk Koostööst väärtusena“

Tartu Ülikooli eetikakeskuse 14. väärtuskasvatuse konverents „Koos sõuad, kaugele jõuad ehk Koostööst väärtusena“ toimub 16. septembril Tartus, ERM-i viinaköögis.
 
Kas viimatine distantsõppe kogemus on pere ja õpetajate suhet lähendanud, omavahelist koostööd ja koostöö vorme rikastanud? On selge, et pinge all on selgemalt välja koorunud nii probleemid ja vajakajäämised, aga ka edulood ja selginenud arusaam mõlemate rollide unikaalsest, mis heas koostöösuhtes teineteist rikastavad ja täiendavad.
 

Konverents „Majandus ja kultuur Euroopa Liidu ja Jaapani vahel“

14. ja 15. oktoobril toimub valdkondade ülene konverents „Majandus ja kultuur Euroopa Liidu ja Jaapani vahel“. Eesti ja Jaapani suhete 100. aastapäevale pühendatud konverents paneb erilist rõhku kultuuri rollile majandussuhete edukal loomisel ja hoidmisel. 

Tartu Ülikooli ja Estonian Business Schooli korraldatav konverents kutsub üliõpilasi osalema ja saatma lühikokkuvõtteid nende enda uurimis- ja doktoritöödest, mis käsitlevad eelpool mainitud teemasid, sh:

Страницы