Conference | Universitas Tartuensis

Conference

Nikolai Maimi päev: 100 aastat eestikeelset õigusteaduskonda

26. veebruaril 2020 kl 14-16 toimub Tartu Ülikooli peahoone senati saalis Nikolai Maimi päev, millega tähistatakse TÜ õigusteaduskonna esimese dekaani sünniaastapäeva. 26. veebruaril lõppeb ühtlasi õigusteaduskonna viimane vikiartikli konkurss „Eestikeelne õigusteaduskond 100“ ning parimate artiklite kirjutajaid premeeritakse rahaliste auhindadega.

Ürituse ajakava:

14.00 Tervituskõned: Aune Valk (õppeprorektor) ja Gaabriel Tavits (õigusteaduskonna direktor)

Konverents „Õppejõult õppejõule 2020: õppimine ja õpetamine kui koostöö"

16. jaanuaril 2020 kl 11 – 16.30 toimub Tartu Ülikooli aulas konverents „Õppejõult õppejõule 2020: õppimine ja õpetamine kui koostöö”. Konverentsi keskmes on sisuka õppimise ja õpetamise eesmärgil tehtav koostöö. Peaettekande teeb professor Andra Siibak  teemal „Digipõlvkonna demüstifitseerimine".

Konverents „100 aastat töösuhete regulatsiooni: normid ja väärtused“

Õigusteaduskond korraldab koostöös Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ja Sotsiaalministeeriumiga konverentsi „100 aastat töösuhete regulatsiooni: normid ja väärtused“. Konverents on pühendatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 100. ja töölepingu seaduse 10. aastapäevale.

Konverentsil vahetatakse mõtteid selle üle, milline on 100-aastase Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni roll töösuhete kujundamisel kaasajal ning arutletakse, kas töölepingu seadus on ajaproovile vastu pidanud ja kuidas tuleb töösuhete regulatsiooni uuendada.

Kollokvium „Folkloristika Tartu Ülikoolis: 100 aastat poole päevaga“ 13. detsembril 2019

13. detsembril algusega kell 12.15 toimub von Bocki maja (Ülikooli 16) auditooriumis 212 kollokvium „Folkloristika Tartu Ülikoolis: 100 aastat poole päevaga“.

1919. aastal koos eestikeelse rahvusülikooli sünniga pandi alus folkloristika erialale Tartu ülikoolis. Tähistame sajandi möödumist lühiettekannetega, milles vaatame tagasi ajaloole ja arutleme ühiselt uuemate arengute ja tulevikusuundumuste üle.

Esialgne kava:

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ja genoomika instituudi aastakonverents

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut ning genoomika instituut korraldavad traditsioonilise aastakonverentsi, mis võtab kokku aasta 2019 teadustöö. Konverentsil osalevad suuliste ja posterettekannetega peamiselt doktorandid, kuid üles astuvad ka teadlased ning kutsutud on põnevad külalisesinejad.

Konverents toimub 3.–4. detsembril 2019 Omicumi auditooriumis 105 (Riia 23B/2, Tartu). Ootame kõiki huvilisi konverentsil osalema. 

International remote sensing seminar "Tartu Observatory space research, outreach and applications – now and beyond"

On Friday, November 29, Tartu Observatory kindly invites everyone to attend the international remote sensing seminar "Tartu Observatory space research, outreach and applications – now and beyond". The seminar is dedicated to three great men of remote sensing: Tiit Nilson, Kalju Eerme, and Uno Veismann.

Agenda

Rahvusvaheline kaugseireseminar „Tartu Observatory space research, outreach and applications – now and beyond“

Reedel, 29. novembril on kõik oodatud Tartu observatooriumisse rahvusvahelisele kaugseireseminarile. Seminariga austatakse kaugseire suurmehi Tiit Nilsonit, Kalju Eermet ja Uno Veismanni.

Ajakava

Enne seminari algust alates kl 12st on võimalik Tartu observatooriumi sööklas omal kulul einestada.

Tekstipäev „Keel tekstidena: 20 aastat tekstiuurimist iseseisvas Eestis

Tekstiuurijate tänavune konverents on emakeelse ülikooli aastapäeva puhul pühendatud tekstiuurimisele iseseisvas Eestis. Konverentsil juhitakse tähelepanu tekstide tähtsusele eri suhtlusvaldkondades, näiteks ameti-, meedia- ja teaduskeel. Päeva esimese poole sisustavad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli tekstiuurijate ettekanded, teises pooles on võimalik osaleda temaatilistes töötubades.

Страницы