Conference | Universitas Tartuensis

Conference

Contemporary Asia webinars on Korean response to Covid-19 and cultural challenges of modern-day Mongolia

While the 19th century was dominated by the British Empire and the 20th century by the United States of America, the 21st century is the Asian century. Asian politics, economies and cultures become more dominant. At the same time, there is no such thing as a common Asian politics, economies or cultures – the area is heterogeneous with various states, nations, cultures and languages. The webinar series “Contemporary Asia” aims to look into Asian countries with a focus on certain topics to understand them better.

Rahvusvaheline õendusjuhtimise konverents „Creating a Comprehensive View on Nursing Leadership“

Õdede puudus Eestis on aastatega süvenenud ja nüüd, mil tervishoiusektor töötab maksimumi piiril, on olukord eriti kriitiline. See kõik esitab väljakutse õendusjuhtidele, kes peavad ühelt poolt hoidma õdede motivatsiooni ning teisalt tagama, et patsiendid saaksid kvaliteetset teenust. Aitamaks kaasa õenduse ja õendusjuhtimise arengule Eestis, toimub Eesti Õendusjuhtide Ühingu ja Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetooli korraldamisel 21. ja 22. aprillil rahvusvaheline õendusjuhtimise konverents „Creating a Comprehensive View on Nursing Leadership“.
 

Conference “John Rawls 100”

We invite everyone interested to attend an online conference about John Rawls on 4 March. The link to the Facebook event: https://fb.me/e/3FQLnZwb5
 
In 1971, the Harvard political philosopher John Rawls published “A Theory of Justice”, considered by many to be the most influential work of political philosophy in the 20th century.
Rawls’s consideration of questions of social justice reshaped the entire field of political philosophy and sparked a decades-long debate over distributive justice.

The U4Society Social Sciences, Economics and Law Conference on “Social Responsibility in Challenging Times”

The U4Society Social Sciences, Economics and Law (SSEL) Conference on “Social Responsibility in Challenging Times” will be held 6–8 October 2021. 

The U4Society was founded in 2008 by the University of Ghent, University of Göttingen, University of Uppsala and University of Groningen. Since 2018 the University of Tartu is the member of the U4Society network.

For further information, see the conference webpage.

Reproduktiivgeneetika ja -genoomika talvekool

17.19. veebruarini toimub Tartu Ülikooli eestvedamisel rahvusvaheline reproduktiivgeneetika ja -genoomika veebipõhine talvekool, kus astuvad üles reproduktiivmeditsiiniga tegelevad teadlased Tartu Ülikoolist ja paljudest teistest Euroopa ülikoolidest. Talvekooli oodatakse kõiki reproduktiivmeditsiinist huvitatud doktorante ja teadlasi.  

Talvekooli eesmärk on laiendada doktorantide ja teadlaste silmaringi ning tutvustada uusimaid reproduktiivmeditsiinialaseid teadussaavutusi.

Konverents „Kuidas oma vaimu hoida? Vaimne tervis tööl, kodus, puhkehetkel“

Lahenduskeskne veebikonverents pakub mõtlemisainet ja kasulikke võtteid oma vaimse tervise hoidmiseks ning pingetega toimetulekuks.
Juttu tuleb sellest, mida igaüks saab heas vaimses vormis püsimiseks ette võtta, kuidas kiirel ajal aju puhata, miks on oluline sobitada liikumine oma tööellu ning kuidas seda nutikalt teha
Samuti räägitakse kollegiaalsuse jõust, mõnusa tööõhkkonna loomise võtetest ning paljust muust.

IX Mikael Agricola päeva konverents

Soome keele päeva ehk Agricola päeva peetakse esimese soomekeelse aabitsa ja katekismuse autori, uue testamendi tõlkija Mikael Agricola (u 1510–1557) surmapäeval 9. aprillil. Agricola oli esimene luterlik Soome piiskop.

Alates 2013. aastast oleme Agricola päeva tähistanud ka Tartu Ülikooli Narva kolledžis ja hotellis Inger. Tutvu varasemate Agricola päevadega:

Страницы