Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Indrek Teino „Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model“

5. oktoobril kell 15.15 kaitseb Indrek Teino rakubioloogia erialal doktoritööd Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model” („Arüülsüsivesinike retseptor hiire munasarja granuloosarakkudes”).

Juhendaja:
professor Toivo Maimets, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Oponent:
professor Jason Matthews, University of Oslo (Norra)
 

Kokkuvõte

Indrek Teino “Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model”

On 5 October at 15:15 Indrek Teino will defend his doctoral thesis in cell biology “Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model” .

Supervisor:
Professor Toivo Maimets, Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu

Opponent:
Professor Jason Matthews, University of Oslo (Norway)

 

Summary

Triinu Vihmann „Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography“

28. oktoobril kell 14.15 kaitseb Triinu Vihmann materjaliteaduse erialal doktoritööd „Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography“ („Ioonsed vedelikud: süntees ja rakendused lubrikatsioonis ja litograafias“).

Juhendajad:
vanemteadur Uno Mäeorg, Tartu Ülikool
vanemteadur Kristjan Saal, Tartu Ülikool

Oponent:
dr. Karine Mougin, Institut de Science des Materiaux de Mulhouse (Prantsusmaa)

Kokkuvõte

Triinu Vihmann “Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography”

On 28 October at 14:15 Triinu Vihmann will defend her doctoral thesis in materials science “Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography” for obtaining the Degree of Doctor of Philosophy.

Supervisors:
Senior Research Fellow Uno Mäeorg, University of Tartu
Senior Research Fellow Kristjan Saal, University of Tartu

Opponent:
Dr. Karine Mougin, Institut de Science des Materiaux de Mulhouse (France)

Summary

Sofia Raquel Alves Oliveira „HPLC põhine regulaatornukleotiidide (p)ppGpp ja ppApp tasemete analüüs bakterirakus“

13. oktoobril kell 10.15 kaitseb Sofia Raquel Alves Oliveira tehnika ja tehnoloogia doktoriõppekava biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd „HPLC analysis of bacterial alarmone nucleotide (p)ppGpp and its toxic analogue ppApp“ („HPLC põhine regulaatornukleotiidide (p)ppGpp ja ppApp tasemete analüüs bakterirakus“)

Sofia Raquel Alves Oliveira “HPLC analysis of bacterial alarmone nucleotide (p)ppGpp and its toxic analogue ppApp”

On 13 October at 10:15 Sofia Raquel Alves Oliveira will defend her doctoral thesis “HPLC analysis of bacterial alarmone nucleotide (p)ppGpp and its toxic analogue ppApp”

Supervisors:
Professor Tanel Tenson, University of Tartu
Senior Researcher Vasili Hauryliuk, University of Tartu

Birgit Viru „Snow cover dynamics and its impact on greenhouse gas fluxes in drained peatlands in Estonia“

13. oktoobril kell 11.15 kaitseb Birgit Viru loodusgeograafia erialal doktoritööd „Snow cover dynamics and its impact on greenhouse gas fluxes in drained peatlands in Estonia“ („Lumikatte ajalis-ruumiline muutlikkus Eestis ja selle mõju talvisele kasvuhoonegaaside emissioonile jääksoodes ja kõdusoometsades“)

Juhendajad:
professor Jaak Jaagus, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut
professor Ülo Mander, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut

Birgit Viru “Snow cover dynamics and its impact on greenhouse gas fluxes in drained peatlands in Estonia”

On 13 October at 11:15 Birgit Viru will defend her doctoral thesis Snow cover dynamics and its impact on greenhouse gas fluxes in drained peatlands in Estonia for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Physical Geography).

Supervisors:
Professor Jaak Jaagus, UT Institute of Ecology and Earth Sciences
Professor Ülo Mander, UT Institute of Ecology and Earth Sciences

Iuliia Burdun „Improving groundwater table monitoring for Northern Hemisphere peatlands using optical and thermal satellite data"

13. oktoobril kell 15.00 kaitseb Iuliia Burdun oma doktoritööd „Improving groundwater table monitoring for Northern Hemisphere peatlands using optical and thermal satellite data“ („Põhjapoolkera soode põhjaveetaseme seire täiendamine optiliste ja termiliste satelliidiandmete abil“) filosoofiadoktori kraadi saamiseks loodusgeograafia erialal.

Iuliia Burdun "Improving groundwater table monitoring for Northern Hemisphere peatlands using optical and thermal satellite data"

On 13 October at 15.00 Iuliia Burdun will defend her doctoral thesis "Improving groundwater table monitoring for Northern Hemisphere peatlands using optical and thermal satellite data“ for obtaining the degree of  Doctor of Philosophy (Physical Geography).

Страницы