Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Mari-Liisa Parder “Communication of Alcohol Consumption Practices and Situational Abstinence as a Basis of Prevention: A Study of Estonian Adolescents”

29. juunil kell 14.00 kaitseb TÜ ühiskonnateaduste instituudi nõukogu ees Mari-Liisa Parder doktoriväitekirja „Alkoholi tarvitamise ja olukorrapõhise hoidumise praktikate kommunikeerimine kui alkoholiennetuse baas Eesti teismeliste näitel” (“Communication of Alcohol Consumption Practices and Situational Abstinence as a Basis of Prevention: A Study of Estonian Adolescents”) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks meedia ja kommunikatsiooni erialal.

Juhendaja:
professor Triin Vihalemm

Mari-Liisa Parder “Communication of Alcohol Consumption Practices and Situational Abstinence as a Basis of Prevention: A Study of Estonian Adolescents”

On 29 June 2020 at 14:00 Mari-Liisa Parder will defend her doctoral thesis “Communication of Alcohol Consumption Practices and Situational Abstinence as a Basis of Prevention: A Study of Estonian Adolescents” in the Council of the Institute of Social Studies.

Supervisor:
Professor TriinVihalemm

Opponent:
Senior Researcher Ditte Andersen, PhD, The Danish Center for Social Science Research, Denmark

Irina Sadovina "In Search of Vedic Wisdom: Forms of Alternative Spirituality in Contemporary Russia"

15. juunil algusega kell 12.15 toimub kultuuriteaduste instituudi nõukogu ees Irina Sadovina doktoriväitekirja "In Search of Vedic Wisdom: Forms of Alternative Spirituality in Contemporary Russia" ("Veedade tarkuse otsinguil: alternatiivne vaimsus tänapäeva Venemaal")  kaitsmine filosoofiadoktori kraadi (PhD) taotlemiseks folkloristika alal.

Juhendaja:
professor Ülo Valk

Oponent:
Dr Kaarina Aitamurto (Helsingi Ülikool)

Maike Käärik „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“

19. juunil kell 12.15 kaitseb Maike Käärik doktoriväitekirja „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“ („Nanopoorne süsinik: kontrollitud nanostruktuur ja struktuur-omadussõltuvused“) Doctor of Philosophy (PhD) kraadi saamiseks molekulaartehnoloogias.

Juhendajad:
vanemteadur Jaan Leis (PhD), TÜ keemia instituut
vanemteadur Uko Maran (PhD), TÜ keemia instituut

Maike Käärik „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“

On 19 June at 12:15 Maike Käärik will defend her doctoral thesis „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“.

Supervisors:
Senior Research Fellow Jaan Leis (PhD), Institute of Chemistry, University of Tartu
Senior Research Fellow  Uko Maran (PhD), Institute of Chemistry, University of Tartu

Opponent:
Prof Dr Elzbieta Frackowiak (PhD), Poznan University of Technology, Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry (Poola)

Edith Viirlaid “Biosensing Pesticides in Water Samples”

18. juunil kell 15.15 toimub Microsoft Teamsi ülekandena Edith Viirlaidi doktoriväitekirja kaitsmine “Biosensing Pesticides in Water Samples” (“Biosensorsüsteemid pestitsiidide määramiseks veeproovides”) Doctor of Philosophy (PhD) kraadi saamiseks keemia erialal.

Juhendaja:
vanemteadur Toonika Rinken (PhD), TÜ keemia instituut

Oponent:
vaneminsener Adama Marie Sesay (PhD), Harvardi Ülikool, USA

Страницы