Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Liisa Leppik “Alterations in metabolomic profile of lipids, amino acids and biogenic amines in the early course of schizophrenia spectrum disorders”

On March 19 at 14:00 Liisa Leppik will defend her doctoral thesis “Alterations in metabolomic profile of lipids, amino acids and biogenic amines in the early course of schizophrenia spectrum disorders”.

Supervisors:
Associate Professor Liina Haring, University of Tartu
Professor Eero Vasar, University of Tartu
Professor Mihkel Zilmer, University of Tartu

Opponent:
Professor Laura Korhonen, Linköping University (Sweden) 

Liisa Leppik „Alterations in metabolomic profile of lipids, amino acids and biogenic amines in the early course of schizophrenia spectrum disorders“

19. märtsil kell 14.00 kaitseb Liisa Leppik videosilla vahendusel doktoritööd „Alterations in metabolomic profile of lipids, amino acids and biogenic amines in the early course of schizophrenia spectrum disorders“ („Lipiidide, aminohapete ja biogeensete amiinide metaboloomilise profiili muutused skisofreenia spektri häirete varajases kulus“).

Juhendajad:
kaasprofessor Liina Haring, Tartu Ülikool
professor Eero Vasar, Tartu Ülikool
professor Mihkel Zilmer, Tartu Ülikool

Mariann Proos “Meaning and usage of Estonian experience perception verbs”

On 26 March at 14:15 Mariann Proos will defend her doctoral thesis “Meaning and usage of Estonian experience perception verbs” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in general linguistics).

Supervisors:
Assoc. Prof. Jane Klavan, University of Tartu
Assoc. Prof. Ilona Tragel, University of Tartu

Opponent:
Dr. Laura Speed, Radboud University (The Netherlands)

Mariann Proos „Meaning and usage of Estonian experience perception verbs“

26. märtsil kell 14.15 kaitseb Mariann Proos üldkeeleteaduse erialal doktoritööd „Meaning and usage of Estonian experience perception verbs“ („Eesti keele kogemustajuverbide tähendus ja kasutus“).

Juhendajad:
kaasprofessor Jane Klavan, Tartu Ülikool
kaasprofessor Ilona Tragel, Tartu Ülikool

Oponent:
dr Laura Speed, Radboudi Ülikool (Holland)

Tyler James Bennett “Detotalization and Retroactivity: Black Pyramid Semiotics”

On 1 March at 12:00 Tyler James Bennett will defend his doctoral thesis “Detotalization and Retroactivity: Black Pyramid Semiotics” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Semiotics and Culture Studies).
 
Supervisors:
Prof. Kalevi Kull, University of Tartu
Assoc. Prof. Andreas Ventsel, University of Tartu
 
Opponents:
Dr. Donald Favareau, National University of Singapore (Singapore)
Prof. Daniele Monticelli, Tallinn University

Ljubov Jaanuska “Haar Wavelet Method for Vibration Analysis of Beams and Parameter Quantification“

On 19 February at 12:15 Ljubov Jaanuska will defend her doctoral thesis “Haar Wavelet Method for Vibration Analysis of Beams and Parameter Quantification“ for obtaining the degree of Doctor of Natural Sciences (in Informatics).

Supervisor:
Visiting Assoc. Prof. Helle Hein, University of Tartu

Opponents:
Prof. Eduard Petlenkov, Tallinn University of Technology
Assoc. Prof. Jānis Šliseris, Riga Technical University (Latvia)

Ljubov Jaanuska „Haar Wavelet Method for Vibration Analysis of Beams and Parameter Quantification“

19. veebruaril kell 12.15 kaitseb Ljubov Jaanuska informaatika erialal doktoritööd „Haar Wavelet Method for Vibration Analysis of Beams and Parameter Quantification“ („Haari lainikute meetod omavõnkumiste analüüsiks ja parameetrite määramiseks“).

Juhendaja:
külalisdots Helle Hein, Tartu Ülikool

Oponendid:
prof Eduard Petlenkov, Tallinna Tehnikaülikool
kaasprof Jānis Šliseris, Riia Tehnikaülikool (Läti)

Maarja Bussov “Clustering Analysis for Astrophysical Structures”

On 5 February at 14:00 Maarja Bussov will defend her doctoral thesis “Clustering analysis for astrophysical structures” for obtaining the degree of Doctor in physics.

Supervisors:
Prof. Elmo Tempel, Tartu Observatory, University of Tartu
Prof. Radu S. Stoica, University of Lorraine, CNRS, IECL (France)

Opponent:
Dr. Pekka Heinämäki, Department of Physics and Astronomy, University of Turku (Finland)

Maarja Bussov „Clustering Analysis for Astrophysical Structures“

5. veebruaril kell 14.00 kaitseb Maarja Bussov füüsika erialal doktoritööd „Clustering Analysis for Astrophysical Structures“ („Astrofüüsikaliste struktuuride uurimine klasteranalüüsi meetoditega“).

Juhendajad:
prof. Elmo Tempel, Tartu Ülikool
prof. Radu S. Stoica, Universite de Lorraine, CNRS, IECL, Nancy (Prantsusmaa)

Oponent:
dr. Pekka Heinamäki, Department of Physics and Astronomy, University of Turku (Soome)

Kokkuvõte

Olena Nedozhogina „Identity construction of Russian-speaking Ukrainians after 2013-2014"

16. veebruaril kell 11.00 kaitseb Olena Nedozhogina meedia ja kommunikatsiooni erialal doktoritööd „Identity construction of Russian-speaking Ukrainians after 2013-2014" („Venekeelsete ukrainlaste identiteediloome pärast 2013-2014-nda aasta sündmusi”).

Juhendaja:
professor Triin Vihalemm, Tartu Ülikool

Oponent:
dr Joanna Szostek, Glasgow Ülikool (Suurbritannia)

Страницы