Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Tõnis Tänav „Dynamics of firm Innovation Strategies: Relationship with Public Sector support”

26. märtsil kell 14.00 kaitseb Tõnis Tänav doktoritööd „Dynamics of firm Innovation Strategies: Relationship with Public Sector support” (“Ettevõtete innovatsioonistrateegiate dünaamika ja seosed avaliku sektori toetustega“).

Juhendaja:
professor Kadri Ukrainski (PhD), majandusteaduskond, Tartu Ülikool

Oponendid:
Jari Romanainen (PhD, Senior Policy Adviser) Technopolis Group, Finland
abiprofessor Tarmo Kalvet (PhD) Tallinna Tehnikaülikool

Tõnis Tänav „Dynamics of firm Innovation Strategies: Relationship with Public Sector support”

On 26 March at 14:00 Tõnis Tänav will defend his doctoral thesis „Dynamics of firm Innovation Strategies: Relationship with Public Sector support”.

Supervisor:
professor Kadri Ukrainski (PhD), Faculty of Economics, University of Tartu

Oponents:
Jari Romanainen (PhD, Senior Policy Adviser) Technopolis Group, Finland
assistant professor Tarmo Kalvet (PhD) Tallinna University of Technology

Ilze Tālberga doktoritöö "On the equivalents of the Latvian verbal prefixes in Estonian" kaitsmine

24. aprill 2020

Ilze Tālberga doktoritöö "On the equivalents of the Latvian verbal prefixes in Estonian" kaitsmine.

Juhendaja professor Birute Klaas-Lang.

Oponent professor Andra Kalnača ( Läti Ülikool).

Doktoritöö on suunatud kaitsmisele eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu otsusega 11.02.2020.

Ilze Tālberga taotleb filosoofiadoktori kraadi eesti keele alal.

 

Kokkuvõtted:

Läti verbiprefiksite vastetest eesti keeles

Madis Rahu „Structure and blood supply of the postero-superior part of the shoulder joint capsule with implementation of surgical treatment after anterior traumatic dislocation“

02. aprillil kell 15.00 kaitseb Madis Rahu Ravila 19 auditooriumis 1006  filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „Structure and blood supply of the postero-superior part of the shoulder joint capsule with implementation of surgical treatment after anterior traumatic dislocation“ („Õlaliigese kapsli tagumis-ülemise piirkonna struktuuri ja verevarustuse uurimistulemuste rakendamine õlaliigese eesmise traumaatilise nihestuse kirurgilises ravis“).

Madis Rahu „Structure and blood supply of the postero-superior part of the shoulder joint capsule with implementation of surgical treatment after anterior traumatic dislocation“

On 2 April at 15 Madis Rahu will defend his doctoral thesis „Structure and blood supply of the postero-superior part of the shoulder joint capsule with implementation of surgical treatment after anterior traumatic dislocation“.

Supervisros:
Ivo Kolt
Kristo Kask
Professor Jüri Kartus (PhD, Department of Orthopaedics at Institute of Clinical Sciences, University of Gothenburg, Rootsi).

Martin Maide „Influence of the microstructure and chemical composition of the fuel electrode on the electrochemical performance of reversible solid oxide fuel cell“

3. aprillil kaitseb keemia instituudis Martin Maide doktoritöö doktoritööd „Influence of the microstructure and chemical composition of the fuel electrode on the electrochemical performance of reversible solid oxide fuel cell“ („Segajuhtelektroodide mikrostruktuuri ja keemilise koostise mõju pööratava funktsionaalsusega tahkeoksiidsete kütuseelementide elektrokeemilisele käitumisele“Doctor of Philosophy (PhD) kraadi saamiseks keemia erialal.

Martin Maide „Influence of the microstructure and chemical composition of the fuel electrode on the electrochemical performance of reversible solid oxide fuel cell“

On 3 April at 14:15 Martin Maide will defend his doctoral thesis  „Influence of the microstructure and chemical composition of the fuel electrode on the electrochemical performance of reversible solid oxide fuel cell“

Supervisors:
Senior Research Fellow Gunnar Nurk (PhD), UT Professor of Physical Chemistry
Prof. Enn Lust (PhD), UT Professor of Physical Chemistry

Opponent:
Assoc. prof. Bhaskar Reddy Sudireddy (PhD), Denmark

Tiina-Erika Friedenthal "Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses"

9. märtsil kell 19.15 kaitseb usuteaduskonnas Tiina-Erika Friedenthal doktoriväitekirja „Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses“ („Quarrels and Disputes Regarding Theatrical Performances in Estonia and Livona at the End of 18th and Beginning of the 19th Century“) TÜ senati saalis.

Karin Naruskov „The Perception of Cyberbullying among Estonian Students According to Cyberbullying Types and Criteria“

In case of an emergency situation, the doctoral defence is held on online. Everybody who is interested can join via Zoom: https://zoom.us/j/931081700.

On 30 March 2020 at 11.00 Karin Naruskov will defence her doctoral thesis „The Perception of Cyberbullying among Estonian Students According to Cyberbullying Types and Criteria“.

Supervisors:
Associate Professor Piret Luik (PhD; University of Tartu)
Professor Ersilia Menesini (PhD; University of Florence)

Страницы