Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Ardi Tampuu „Neural Networks for Analyzing Biological Data“

13. oktoobril kell 14.15 kaitseb Ardi Tampuu informaatika erialal doktoritööd „Neural Networks for Analyzing Biological Data“ („Tehisnärvivõrgud bioloogiliste andmete analüüsimiseks“).

Juhendaja:
prof Raul Vicente, TÜ arvutiteaduse instituut

Oponendid:
dr Oliver Stegle, Euroopa molekulaarbioloogia laboratoorium (Saksamaa)
prof Aušra Saudargienė, Leedu terviseteaduste ülikool  (Leedu)

Shota Kakabadze "’The Caucasian chalk circle’: Georgia’s self at the East/West nexus"

9. novembril kell 16.15 kaitseb Shota Kakabadze Zoom-i ruumis politoloogia erialal doktoritööd “’The Caucasian chalk circle’: Georgia’s self at the East/West nexus“ (“’Kaukaasia kriidiring’: Gruusia minapilt ida/lääne neksuses”).

Juhendajad: professor Andrey Makarychev (Tartu Ülikool), vanemteadur Maria Mälksoo (Kenti Ülikool)

Oponent: professor Madina Tlostanova (Linköpingi Ülikool)

Doktoritöö kokkuvõte:

Shota Kakabadze "’The Caucasian chalk circle’: Georgia’s self at the East/West nexus"

On 9 November at 16:15 in Zoom room Shota Kakabadze will defend his doctoral dissertation titled “’The Caucasian chalk circle’: Georgia’s self at the East/West nexus“.

Supervisors: Professor Andrey Makarychev (University of Tartu ), Senior Lecturer Dr Maria Mälksoo (University of Kent, Brussels School of International Studies)

Opponent: Professor Madina Tlostanova (University of Linköping)

Synopsis of the dissertation:

Ardi Tampuu “Neural Networks for Analyzing Biological Data”

On 13 October at 14:15 Ardi Tampuu will defend his thesis “Neural Networks for Analyzing Biological Data” for obtaining the degree of Doctor of Natural Sciences (in Informatics).

Supervisor:
Prof. Raul Vicente, Institute of Computer Science, University of Tartu

Opponents:
Dr. Oliver Stegle, European Molecular Biology Laboratory (Germany)
Prof. Aušra Saudargienė, Lithuanian University of Health Sciences (Lithuania)

Kati Braschinsky „Esmaste peavalude levimus Eestis ning internetipõhise lahenduse kohaldatavus peavalude epidemioloogia alases uurimistöös“

13. oktoobril kell 14.00 kaitseb Kati Braschinsky Biomeedikumis aadressil Ravila 191006 filosoofiadoktori kraadi  (arstiteadus) taotlemiseks esitatud väitekirja „Epidemiology of primary headaches in Estonia and applicability of web-based solutions in headache epidemiology research“ („Esmaste peavalude levimus Eestis ning internetipõhise lahenduse kohaldatavus peavalude epidemioloogia alases uurimistöös“).

Kati Braschinsky “Epidemiology of primary headaches in Estonia and applicability of web-based solutions in headache epidemiology research”

On 13 October at 14:00 Kati Braschinsky will defend her doctoral thesis “Epidemiology of primary headaches in Estonia and applicability of web-based solutions in headache epidemiology research”.

Supervisor:
Mark Braschinsky, Institute of Clinical Medicine, University of Tartu

Opponent:
Professor Erling Andreas Tronvik, University of Science and Technology (Norway)

Indrek Teino „Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model“

5. oktoobril kell 15.15 kaitseb Indrek Teino rakubioloogia erialal doktoritööd Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model” („Arüülsüsivesinike retseptor hiire munasarja granuloosarakkudes”).

Juhendaja:
professor Toivo Maimets, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Oponent:
professor Jason Matthews, University of Oslo (Norra)
 

Kokkuvõte

Indrek Teino “Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model”

On 5 October at 15:15 Indrek Teino will defend his doctoral thesis in cell biology “Studies on aryl hydrocarbon receptor in the mouse granulosa cell model” .

Supervisor:
Professor Toivo Maimets, Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu

Opponent:
Professor Jason Matthews, University of Oslo (Norway)

 

Summary

Triinu Vihmann „Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography“

28. oktoobril kell 14.15 kaitseb Triinu Vihmann materjaliteaduse erialal doktoritööd „Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography“ („Ioonsed vedelikud: süntees ja rakendused lubrikatsioonis ja litograafias“).

Juhendajad:
vanemteadur Uno Mäeorg, Tartu Ülikool
vanemteadur Kristjan Saal, Tartu Ülikool

Oponent:
dr. Karine Mougin, Institut de Science des Materiaux de Mulhouse (Prantsusmaa)

Kokkuvõte

Triinu Vihmann “Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography”

On 28 October at 14:15 Triinu Vihmann will defend her doctoral thesis in materials science “Ionic liquids: synthesis and application in lubrication and lithography” for obtaining the Degree of Doctor of Philosophy.

Supervisors:
Senior Research Fellow Uno Mäeorg, University of Tartu
Senior Research Fellow Kristjan Saal, University of Tartu

Opponent:
Dr. Karine Mougin, Institut de Science des Materiaux de Mulhouse (France)

Summary

Страницы