Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Triin Käpp „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“

18. oktoobril kell 16.15 kaitseb Triin Käpp teoloogia erialal doktoritööd „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“ („Christian Values Education in Christian Schools and the Role of the Christian Schools in Estonian Society in 21. Century“). 

Juhendaja:     

kaasprofessor Olga Schihalejev, Tartu Ülikool

Oponent:        

professor Bård Eirik Hallesby Norheim, NLA University College

Kokkuvõte

Silja Härm „Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel“

25. oktoobril kell 16.15 kaitseb Silja Härm religiooniuuringute erialal doktoritööd „Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel“ („Professional Choices of Estonian Upper Secondary School Religious Education Teachers in Teaching Religious Education“). 

Juhendaja:

kaasprofessor Olga Schihalejev, Tartu Ülikool

Oponent:

professor Martin Ubani, Ida-Soome Ülikool

Kokkuvõte

Larisa Mukovskaya „Выражение квантитативности в имени в русском и эстонском языках“

22. oktoobril kell 12.00 kaitseb Larisa Mukovskaya vene keele erialal doktoritööd „Выражение квантитативности в имени в русском и эстонском языках“ („Kvantitatiivsuse väljendamine eesti ja vene noomenites“; „Expression of quantitativity in nominals in Russian and Estonian languages“).

Juhendajad:
emeriitprofessor Irina Külmoja, Tartu Ülikool
eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikool

Aleksandra Pakhomova „Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период (1917–1924 гг.)“

29. oktoobril kell 14.30  kaitseb Aleksandra Pakhomova vene kirjanduse erialal doktoritööd  „Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период (1917–1924 гг.)“ („Mihhail Kuzmini kirjanikustrateegia ja kirjanduslik reputatsioon varasel nõukogude perioodil (aastatel 1917–1924)“)

Juhendaja: 
Maria Borovikova, Tartu Ülikool

Ivo Kubjas „Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems“

26. oktoobril kell 10.15 kaitseb Ivo Kubjas informaatika erialal doktoritööd „Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems“ („Algebralised lähenemised detsentraliseeritud süsteemides tekkivatele probleemidele“).

Juhendaja:
kaasprof Vitaly Skachek, Tartu Ülikool

Oponendid:
prof Tadashi Wadayama, Nagoya Tehnoloogiainstituut (Jaapan)
prof Parastoo Sadeghi, New South Walesi Ülikool (Austraalia)

Ivo Kubjas “Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems”

On 26 October at 10:15 Ivo Kubjas will defend his doctoral thesis “Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Computer Science).

Supervisor:
Assoc. Prof. Vitaly Skachek, University of Tartu

Opponents:
Prof. Tadashi Wadayama, Nagoya Institute of Technology (Japan)
Prof. Parastoo Sadeghi, University of New South Wales (Australia)

Evgenii Strugovshchikov “First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials”

On 21 October at 12:15 Evgenii Strugovshchikov will defend his doctoral thesis “First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Materials Science).
 
Supervisors:
Dr. Aleksandr Pishtsev, University of Tartu
Prof. Dr. Smagul Karazhanov, Institute for Energy Technology (Norway)
 
Opponents:
Prof. Dr. Peter Kratzer, University of Duisburg-Essen (Germany)

Evgenii Strugovshchikov „First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials“

21. oktoobril kell 12.15 kaitseb Evgenii Strugovshchikov materjaliteaduse erialal doktoritööd „First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials“ („Haruldaste muldmetallide hüdriididel rajanevate nutimaterjalide esmaste printsiipide uuringud“).
 
Juhendajad:
Dr. Aleksandr Pishtsev, Tartu Ülikool
Prof. dr. Smagul Karazhanov, Energiatehnoloogia Instituut (Norra)
 
Oponendid:

Tiina Hoffmann „La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs“

19. oktoobril kell 10.15 kaitseb Tiina Hoffmann semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs“ („Filmitõlge Eesti NSVs: kontekstid, praktikad, inimesed“; „Film translation in Soviet Estonia: contexts, practices and actors”).
 
Juhendajad:
kaasprofessor Elin Sütiste, Tartu Ülikool
professor Antoine Chalvin, INALCO (Prantsusmaa)
 
Oponendid:

Tiina Hoffmann “La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs”

On 19 October at 10:15 Tiina Hoffmann will defend her doctoral thesis “La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs” (“Filmitõlge Eesti NSVs: kontekstid, praktikad, inimesed”; “Film translation in Soviet Estonia: contexts, practices and actors”) in the field of semiotics and culture studies.
 
Supervisors:
Associate Professor Elin Sütiste, University of Tartu
Professor Antoine Chalvin, INALCO (France)
 
Opponents:

Страницы