Defence | Page 3 | Universitas Tartuensis

Defence

Maren Krimmer "Protecting Property Rights through International Treaties but with Constitutional Brakes: The Case of Contemporary Russia"

On 8 November at 11:00 Maren Krimmer will defend her doctoral thesis "Protecting Property Rights through International Treaties but with Constitutional Brakes: The Case of Contemporary Russia".

Supervisors:
Prof. Dr. Lauri Mälksoo (University of Tartu)
Assoc. Prof. Dr. Vladislav Starzhenetskiy (Higher School of Economics Moscow)

Opponents:
Prof. Dr. em. Wolfgang Benedek (University of Graz) 
Dr. iur. Cindy Wittke (University of Regensburg)

Rene Randver “Parkinson’s disease and depression: brain mechanisms and non-invasive brain stimulation based treatment strategies”

On 15 October at 12:15 Rene Randver will defend his doctoral thesis “Parkinson’s disease and depression: brain mechanisms and non-invasive brain stimulation based treatment strategies” (in Psychology).

Supervisor:
Professor Talis Bachmann, University of Tartu

Olivier Etebe Nonga „Inhibitors and photoluminescent probes for in vitro studies on protein kinases PKA and PIM“

26. oktoobril kell 14.15 kaitseb Olivier Etebe Nonga keemia erialal doktoritööd „Inhibitors and photoluminescent probes for in vitro studies on protein kinases PKA and PIM“ („Inhibiitorid ja fotoluminestsents-sondid proteiinkinaaside PKA ja PIM in vitro uuringuteks“).
 
Juhendajad:
prof Asko Uri, Tartu Ülikool
kaasprof Erki Enkvist, Tartu Ülikool
 
Oponent:
lektor Harri Härmä, Turu Ülikool (Soome)
 
Kokkuvõte

Olivier Etebe Nonga „ Inhibitors and photoluminescent probes for in vitro studies on protein kinases PKA and PIM”

On 26 October at 14:15 Olivier Etebe Nonga will defend his doctoral thesis “Inhibitors and photoluminescent probes for in vitro studies on protein kinases PKA and PIM” (in Chemistry).
 
Supervisors:
Prof. Asko Uri, University of Tartu
Assoc. Prof. Erki Enkvist, University of Tartu
 
Opponent:
Lecturer Harri Härmä, University of Turku (Finland)
 
Summary

Rene Randver „Parkinson’s disease and depression: brain mechanisms and non-invasive brain stimulation based treatment strategies“

15. oktoobril kell 12.15 kaitseb Rene Randver psühholoogia erialal doktoritööd „Parkinson’s disease and depression: brain mechanisms and non-invasive brain stimulation based treatment strategies“ („Parkinsoni tõbi ja depressioon: ajumehhanismid ja mitteinvasiivse ajustimulatsiooni põhised ravistrateegiad“).
 

Triin Käpp „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“

18. oktoobril kell 16.15 kaitseb Triin Käpp teoloogia erialal doktoritööd „Kristlik väärtuskasvatus kristlikes koolides ning kristlike koolide roll Eesti ühiskonnas 21. sajandi algul“ („Christian Values Education in Christian Schools and the Role of the Christian Schools in Estonian Society in 21. Century“). 

Juhendaja:     

kaasprofessor Olga Schihalejev, Tartu Ülikool

Oponent:        

professor Bård Eirik Hallesby Norheim, NLA University College (Norra)

Kokkuvõte

Silja Härm „Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel“

25. oktoobril kell 16.15 kaitseb Silja Härm religiooniuuringute erialal doktoritööd „Eesti gümnaasiumiastme usundiõpetuse õpetajate professionaalsed valikud usundiõpetuse õpetamisel“ („Professional choices of Estonian upper secondary school religious education teachers in teaching religious education“).

Juhendaja:

kaasprofessor Olga Schihalejev, Tartu Ülikool

Oponent:

professor Martin Ubani, Ida-Soome Ülikool (Soome)

Kokkuvõte

Larisa Mukovskaya „Выражение квантитативности в имени в русском и эстонском языках“

22. oktoobril kell 12.00 kaitseb Larisa Mukovskaya vene keele erialal doktoritööd „Выражение квантитативности в имени в русском и эстонском языках“ („Kvantitatiivsuse väljendamine eesti ja vene noomenites“; „Expression of quantitativity in nominals in Russian and Estonian languages“).

Juhendajad:
emeriitprofessor Irina Külmoja, Tartu Ülikool
eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikool

Aleksandra Pakhomova „Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период (1917–1924 гг.)“

29. oktoobril kell 14.30  kaitseb Aleksandra Pakhomova vene kirjanduse erialal doktoritööd  „Писательская стратегия и литературная репутация М. А. Кузмина в раннесоветский период (1917–1924 гг.)“ („Mihhail Kuzmini kirjanikustrateegia ja kirjanduslik reputatsioon varasel nõukogude perioodil (aastatel 1917–1924)“)

Juhendaja: 
Maria Borovikova, Tartu Ülikool

Ivo Kubjas „Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems“

26. oktoobril kell 10.15 kaitseb Ivo Kubjas informaatika erialal doktoritööd „Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems“ („Algebralised lähenemised detsentraliseeritud süsteemides tekkivatele probleemidele“).

Juhendaja:
kaasprof Vitaly Skachek, Tartu Ülikool

Oponendid:
prof Tadashi Wadayama, Nagoya Tehnoloogiainstituut (Jaapan)
prof Parastoo Sadeghi, New South Walesi Ülikool (Austraalia)

Страницы