Defence | Page 4 | Universitas Tartuensis

Defence

Ivo Kubjas “Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems”

On 26 October at 10:15 Ivo Kubjas will defend his doctoral thesis “Algebraic approaches to problems arising in decentralized systems” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Computer Science).

Supervisor:
Assoc. Prof. Vitaly Skachek, University of Tartu

Opponents:
Prof. Tadashi Wadayama, Nagoya Institute of Technology (Japan)
Prof. Parastoo Sadeghi, University of New South Wales (Australia)

Evgenii Strugovshchikov “First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials”

On 21 October at 12:15 Evgenii Strugovshchikov will defend his doctoral thesis “First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Materials Science).
 
Supervisors:
Dr. Aleksandr Pishtsev, University of Tartu
Prof. Dr. Smagul Karazhanov, Institute for Energy Technology (Norway)
 
Opponents:
Prof. Dr. Peter Kratzer, University of Duisburg-Essen (Germany)

Evgenii Strugovshchikov „First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials“

21. oktoobril kell 12.15 kaitseb Evgenii Strugovshchikov materjaliteaduse erialal doktoritööd „First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials“ („Haruldaste muldmetallide hüdriididel rajanevate nutimaterjalide esmaste printsiipide uuringud“).
 
Juhendajad:
Dr. Aleksandr Pishtsev, Tartu Ülikool
Prof. dr. Smagul Karazhanov, Energiatehnoloogia Instituut (Norra)
 
Oponendid:

Tiina Hoffmann „La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs“

19. oktoobril kell 10.15 kaitseb Tiina Hoffmann semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs“ („Filmitõlge Eesti NSVs: kontekstid, praktikad, inimesed“; „Film translation in Soviet Estonia: contexts, practices and actors”).
 
Juhendajad:
kaasprofessor Elin Sütiste, Tartu Ülikool
professor Antoine Chalvin, INALCO (Prantsusmaa)
 
Oponendid:

Tiina Hoffmann “La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs”

On 19 October at 10:15 Tiina Hoffmann will defend her doctoral thesis “La traduction cinématographique dans l'Estonie soviétique: contextes, pratiques et acteurs” (“Filmitõlge Eesti NSVs: kontekstid, praktikad, inimesed”; “Film translation in Soviet Estonia: contexts, practices and actors”) in the field of semiotics and culture studies.
 
Supervisors:
Associate Professor Elin Sütiste, University of Tartu
Professor Antoine Chalvin, INALCO (France)
 
Opponents:

Hina Arif “Stability analysis of stepped nanobeams with defects”

On August 25 at 11:15 Hina Arif will defend her doctoral thesis “Stability analysis of stepped nanobeams with defects” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Mathematics).
 
Supervisor:
Professor Jaan Lellep, University of Tartu
 
Opponents:
Professor Károly Jármai, University of Miskolc (Hungary)
Professor Juha Paavola, Aalto University (Finland)
 
Summary

Triin Tark „Rahvuskuuluvuse tähendus riigi ja üksikisiku perspektiivist Eestist Saksamaale 1941. aastal ümberasunute elulooliste andmete põhjal“

31. augustil kell 16.00 kaitseb Triin Tark ajaloo erialal doktoritööd „Rahvuskuuluvuse tähendus riigi ja üksikisiku perspektiivist Eestist Saksamaale 1941. aastal ümberasunute elulooliste andmete põhjal“.
 
Juhendajad:
professor Tõnu-Andrus Tannberg, Tartu Ülikool
Olev Liivik, SA Eesti Mälu Instituut
 
Oponent:
Mart Kuldkepp, University College London (Suurbritannia)
 
Kokkuvõte

Daniel Kristoffer Blixt „Hamiltonian analysis of covariant teleparallel theories of gravity“

17. augustil kell 16.00 kaitseb Daniel Kristoffer Blixt füüsika erialal doktoritööd „Hamiltonian analysis of covariant teleparallel theories of gravity“ („Kovariantsete teleparalleelsete gravitatsiooniteooriate Hamiltoni analüüs“).

Juhendaja:
kaasprof. Manuel Hohmann, Tartu Ülikool

Страницы