Defence | Page 5 | Universitas Tartuensis

Defence

Ulbossyn Ualikhanova „Gravity theories based on torsion: theoretical and observational constraints“

18. augustil kell 14.00 kaitseb Ulbossyn Ualikhanova füüsika erialal doktoritööd „Gravity theories based on torsion: theoretical and observational constraints“ („Väändel põhinevad gravitatsiooniteooriad: teoreetilised ja vaatluslikud piirangud“).

Juhendajad:
kaasprofessor Manuel Hohmann, Tartu Ülikool
kaasprofessor Laur Järv, Tartu Ülikool

Linda Ongaro „A genomic portrait of American populations“

31. augustil kell 11.15 kaitseb Linda Ongaro doktoritööd „A genomic portrait of American populations“ („Ameerika populatsioonide genoomne portree“).
 
Juhendajad:
teadur Francesco Montinaro, Tartu Ülikool
külalisprofessor Luca Pagani, Tartu Ülikool
professor Mait Metspalu, Tartu Ülikool
 
Oponent:
dr Cesar Fortes Lima, Uppsala Ülikool (Rootsi)
 
Kokkuvõte

Linda Ongaro “A genomic portrait of American populations”

On 31 August at 11:15 Linda Ongaro will defend her doctoral thesis “A genomic portrait of American populations”.
 
Supervisors:
Research Fellow Francesco Montinaro, University of Tartu
Visiting Professor Luca Pagani, University of Tartu
Professor Mait Metspalu, University of Tartu
 
Opponent:
Dr Cesar Fortes Lima, Uppsala University (Sweden)
 
Summary

Jason Mario Dydynski „Semiotic modeling of cuteness in cartoon characters/mascots“

27. augustil kell 12.15 kaitseb Jason Mario Dydynski semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotic modeling of cuteness in cartoon characters/mascots“ („Tegelaskujude (maskottide) nunnususe semiootiline modelleerimine“).
 
Juhendajad:
professor Timo Maran, Tartu Ülikool
teadur Nelly Mäekivi, Tartu Ülikool
 
Oponendid:
professor Joshua Paul Dale, Tokyo Gakugei Ülikool (Jaapan)
professor Massimo Leone, Torino Ülikool (Itaalia)

Jason Mario Dydynski “Semiotic modeling of cuteness in cartoon characters/mascots”

On 27 August at 12:15 Jason Mario Dydynski will defend his doctoral thesis “Semiotic modeling of cuteness in cartoon characters/mascots” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Semiotics and Culture Studies).
 
Supervisors:
Professor Timo Maran, University of Tartu
Research Fellow Nelly Mäekivi, University of Tartu
 
Opponents:
Professor Joshua Paul Dale, Tokyo Gakugei University (Japan)

Merit Oss „Ionization efficiency in electrospray ionization source and its relations to compounds’ physico-chemical properties“

24. augustil kell 16.15  kaitseb Merit Oss keemia erialal doktoritööd „Ionization efficiency in electrospray ionization source and its relations to compounds’ physico-chemical properties” („Ionisatsiooni effektiivsus elektropihustus ionisatsiooni allikas, seosed analüüdi füüsiko-keemiliste omadustega“.
 
Juhendajad:
professor Ivo Leito, Tartu Ülikool
kaasprofessor Koit Herodes, Tartu Ülikool
 
Oponent:

Eliise Tammekivi „Derivatization and quantitative gas-chromatographic analysis of oils“

27. augustil kell 16.15 kaitseb Eliise Tammekivi keemia erialal doktoritööd „Derivatization and quantitative gas-chromatographic analysis of oils“ („Õlide derivatiseerimine ja kvantitatiivne gaasikromatograafiline analüüs“).
 
Juhendajad:
professor Ivo Leito, Tartu Ülikool
teadur Signe Vahur, Tartu Ülikool
 
Oponent:
dr Gregory Dale Smith, Indianapolis Museum of Art (USA)
 
Kokkuvõte

Madis Lüsi „Electroreduction of oxygen on nanostructured palladium catalysts“

25. augustil kell 10.15 kaitseb Madis Lüsi keemia erialal doktoritööd „Electroreduction of oxygen on nanostructured palladium catalysts“ („Hapniku elektroredutseerumine nanostruktuursetel pallaadiumkatalüsaatoritel“).
 
Juhendajad:
kaasprofessor Kaido Tammeveski, Tartu Ülikool
teadur Heiki Erikson, Tartu Ülikool
 
Oponent:
dr Serhiy Cherevko, Forschungszentrum Jülich GmbH (Saksamaa)
 
Kokkuvõte

Simona Selberg „Development of small-molecule regulators of epitranscriptomic processes“

3. septembril kell 12.15 kaitseb Simona Selberg keemia erialal doktoritööd „Development of small-molecule regulators of epitranscriptomic processes“ („Epitranskriptoomiliste protsesside madalmolekulaarseteregulaatorite arendus“).
 
Juhendaja:
professor Mati Karelson, Tartu Ülikool
 
Oponent:
kaasprofessor Anna Kula-Păcurar, Malopolska Centre of Biotechnology, Jagiellonian University Krakow (Poola)
 
Kokkuvõte

Страницы