Defence | Page 6 | Universitas Tartuensis

Defence

Liisi Talas „SedaDNA abil eukarüootsete organismide mitmekesisuse, dünaamika ja keskkonnamuutuste mõju rekonstrueerimine hilisjääaja ja Holotseeni perioodil Lielais Svētiņu järve näitel“

27. augustil kell 14.15 kaitseb Liisi Talas biomeditsiini tehnoloogia erialal doktoritööd „Reconstructing paleo-diversity, dynamics and response of eukaryotes to environmental change over the Late-Glacial and Holocene period in lake Lielais Svētiņu using sedaDNA“ („SedaDNA abil eukarüootsete organismide mitmekesisuse, dünaamika ja keskkonnamuutuste mõju rekonstrueerimine hilisjääaja ja Holotseeni perioodil Lielais Svētiņu järve näitel“)

Juhendaja:
kaasprofessor Veljo Kisand, Tartu Ülikool

Liisi Talas “Reconstructing paleo-diversity, dynamics and response of eukaryotes to environmental change over the Late-Glacial and Holocene period in lake Lielais Svētiņu using sedaDNA”

On 27 August at 14:15 Liisi Talas will defend her doctoral thesis “Reconstructing paleo-diversity, dynamics and response of eukaryotes to environmental change over the Late-Glacial and Holocene period in lake Lielais Svētiņu using sedaDNA”.

Supervisor:
Associate Professor Veljo Kisand, University of Tartu

Opponent:
Senior Researcher (Researcher II) Jessica Louise Ray, Norwegian Research Centre AS (Norway)

Ekaterina Vagapova „Fluorescence quenching in inorganic cristalline solids activated by neodymium ions; from bulk to micro- and nanocrystals“

27. augustil kell 15.15 kaitseb Ekaterina Vagapova materjaliteaduse erialal doktoritööd „Fluorescence quenching in inorganic cristalline solids activated by neodymium ions; from bulk to micro- and nanocrystals“ („Fluorestsentsi kustutamine neodüümi ioonidega aktiveeritud anorgaanilistes tahkistes, mahumaterjalidest mikro- ja nanokristallideni“).
 
Juhendajad:
kaasprofessor Yury Orlovskiy, Tartu Ülikool
kaasprofessor Valter Kiisk, Tartu Ülikool
kaasprofessor Viktor Peet, Tartu Ülikool

Ekaterina Vagapova “Fluorescence quenching in inorganic cristalline solids activated by neodymium ions; from bulk to micro- and nanocrystals”

On 27 August at 15:15 Ekaterina Vagapova will defend her doctoral thesis “Fluorescence quenching in inorganic cristalline solids activated by neodymium ions; from bulk to micro- and nanocrystals” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Materials Science).
 
Supervisors:
Associate Professor Yury Orlovskiy, University of Tartu
Associate Professor Valter Kiisk, University of Tartu
Associate Professor Viktor Peet, University of Tartu
 

Helina Seemen “Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films”

On 26 August at 14:15 Helina Seemen will defend her doctoral thesis “Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Materials Science).
 
Supervisors:
Associate Professor Aile Tamm, University of Tartu
Professor Kaupo Kukli, University of Tartu
 
Opponents:

Helina Seemen „Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films“

26. augustil kell 14.15 kaitseb Helina Seemen materjaliteaduse erialal doktoritööd „Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films“ („Magnetiliselt ja elektriliselt polariseeruvate õhukeste tahkiskilede aatomkihtsadestamine ja mikroskoopiline analüüs“).
 
Juhendajad:
kaasprofessor Aile Tamm, Tartu Ülikool
professor Kaupo Kukli, Tartu Ülikool
 
Oponendid:

Thomas Schindler „Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems“

31. augustil kell 14.15 kaitseb Thomas Schindler keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd „Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems“ („Puutüvede metaani- ja naerugaasivood erinevates metsaökosüsteemides“).
 
Juhendajad:
professor Ülo Mander, Tartu Ülikool
kaasprofessor Kaido Soosaar, Tartu Ülikool ja Globaalsete muutuste uurimisinstituut CAS (Tšehhi)
kaasprofessor Katerina Machacova, Tartu Ülikool ja Globaalsete muutuste uurimisinstituut CAS (Tšehhi)
 

Thomas Schindler “Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems”

On 31 August at 14:15 Thomas Schindler will defend his doctoral thesis “Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems” in Environmental Technology.
 
Supervisors:
Professor Ülo Mander, University of Tartu
Associate Professor Kaido Soosaar, University of Tartu, Global Change Research Institute CAS (Czech Republic)
Associate Professor Katerina Machacova, University of Tartu, Global Change Research Institute CAS (Czech Republic)
 

Страницы