Defence | Page 9 | Universitas Tartuensis

Defence

Helina Seemen “Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films”

On 26 August at 14:15 Helina Seemen will defend her doctoral thesis “Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Materials Science).
 
Supervisors:
Associate Professor Aile Tamm, University of Tartu
Professor Kaupo Kukli, University of Tartu
 
Opponents:

Helina Seemen „Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films“

26. augustil kell 14.15 kaitseb Helina Seemen materjaliteaduse erialal doktoritööd „Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films“ („Magnetiliselt ja elektriliselt polariseeruvate õhukeste tahkiskilede aatomkihtsadestamine ja mikroskoopiline analüüs“).
 
Juhendajad:
kaasprofessor Aile Tamm, Tartu Ülikool
professor Kaupo Kukli, Tartu Ülikool
 
Oponendid:

Ekaterina Vagapova „Fluorescence quenching in inorganic cristalline solids activated by neodymium ions; from bulk to micro- and nanocrystals“

27. augustil kell 15.15 kaitseb Ekaterina Vagapova materjaliteaduse erialal doktoritööd „Fluorescence quenching in inorganic cristalline solids activated by neodymium ions; from bulk to micro- and nanocrystals“ („Fluorestsentsi kustutamine neodüümi ioonidega aktiveeritud anorgaanilistes tahkistes, mahumaterjalidest mikro- ja nanokristallideni“).
 
Juhendajad:
kaasprofessor Yury Orlovskiy, Tartu Ülikool
kaasprofessor Valter Kiisk, Tartu Ülikool
kaasprofessor Viktor Peet, Tartu Ülikool

Thomas Schindler „Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems“

31. augustil kell 14.15 kaitseb Thomas Schindler keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd „Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems“ („Puutüvede metaani- ja naerugaasivood erinevates metsaökosüsteemides“).
 
Juhendajad:
professor Ülo Mander, Tartu Ülikool
kaasprofessor Kaido Soosaar, Tartu Ülikool ja Globaalsete muutuste uurimisinstituut CAS (Tšehhi)
kaasprofessor Katerina Machacova, Tartu Ülikool ja Globaalsete muutuste uurimisinstituut CAS (Tšehhi)
 

Thomas Schindler “Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems”

On 31 August at 14:15 Thomas Schindler will defend his doctoral thesis “Tree stem CH4 and N2O fluxes in various forest ecosystems” in Environmental Technology.
 
Supervisors:
Professor Ülo Mander, University of Tartu
Associate Professor Kaido Soosaar, University of Tartu, Global Change Research Institute CAS (Czech Republic)
Associate Professor Katerina Machacova, University of Tartu, Global Change Research Institute CAS (Czech Republic)
 

Kaisa Langer “Estonian folklore collections in the context of Late Stalinist folkloristics”

On 27 August at 16:00 Kaisa Langer will defend her doctoral thesis “Estonian folklore collections in the context of Late Stalinist folkloristics” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Folkloristics).

Supervisor:
Lecturer Ergo-Hart Västrik, University of Tartu

Oponents:
Associate Professor Tiiu Jaago, University of Tartu
Researcher Toms Ķencis, University of Latvia

Jana Reidla “Curator as an expert and mediator in the paradigm of the new museum: a comparative case study of the Baltic and Finnish national museums”

On 27 August at 13:15 Jana Reidla will defend her doctoral thesis “Curator as an expert and mediator in the paradigm of the new museum: a comparative case study of the Baltic and Finnish national museums” for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (in Ethnology).

Supervisor:
Assoc. Prof. Ene Kõresaar, University of Tartu

Oponents:
Dr Elina Anttila, National Museum of Finland
Dr Ilze Boldāne-Zeļenkova, University of Latvia

Jana Reidla „Curator as an expert and mediator in the paradigm of the new museum: a comparative case study of the Baltic and Finnish national museums“

27. augustil kell 13.15 kaitseb Jana Reidla etnoloogia erialal doktoritööd „Curator as an expert and mediator in the paradigm of the new museum: a comparative case study of the Baltic and Finnish national museums“ („Kuraator eksperdi ja vahendajana uue muuseumi paradigmas. Baltimaade ja Soome rahvusmuuseumide võrdlev uurimus“).

Juhendaja:
kaasprofessor Ene Kõresaar, Tartu Ülikool

Oponendid:
dr Elina Anttila, Soome Rahvusmuuseum
dr Ilze Boldāne-Zeļenkova, Läti Ülikool

Kaisa Langer „Estonian folklore collections in the context of Late Stalinist folkloristics“

27. augustil kell 16.00 kaitseb Kaisa Langer folkloristika erialal doktoritööd „Estonian folklore collections in the context of Late Stalinist folkloristics“ („Eesti rahvaluulekogud hilisstalinistliku folkloristika kontekstis“).

Juhendaja:
lektor Ergo-Hart Västrik, Tartu Ülikool

Oponendid:
kaasprofessor Tiiu Jaago, Tartu Ülikool
teadur Toms Ķencis, Läti Ülikool

Страницы