Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Holger Rajavee "Moodsa kunstnik-geeniuse sünd ja kujunemine Prantsuse ja Briti traditsioonide põhjal 17.–18. sajandil ning selle reflektsioonid 20. sajandil"

12. detsembril kell 16.15 kaitseb Holger Rajavee doktoritööd"Moodsa kunstnik-geeniuse sünd ja kujunemine Prantsuse ja Briti traditsioonide põhjal 17.–18. sajandil ning selle reflektsioonid 20. sajandil" (The Birth and Formation of Modern Artistic Genius in French and British Traditions in Teventeenth and Eighteenth Centuries and its Reflections in Twentieth Century) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks kunstiajaloos. 

Juhendajad:
professor PhD Juhan Maiste, professor PhD Janika Päll

Holger Rajavee "The Birth and Formation of Modern Artistic Genius in French and British Traditions in Seventeenth and Eighteenth Centuries and its Reflections in Twentieth Century"

On 12 December at 16:15 Holger Rajavee will defend his doctoral thesis "The Birth and Formation of Modern Artistic Genius in French and British Traditions in Seventeenth and Eighteenth Centuries and its Reflections in Twentieth Century".

Supervisors:
Professor PhD Juhan Maiste,
Professor PhD Janika Päll

Jekaterina Kozlova „Complex characterization of graphene structures on nanometer level“

On 13 December at 12:15 Jekaterina Kozlova will defend her doctoral theis „Complex characterization of graphene structures on nanometer level“.

Supervisors:
Prof. Väino Sammelselg, University of Tartu
Dr. Harry Alles, University of Tartu

Opponent:
Prof. Alexander N. Obraztsov, M.V. Lomonosov Moscow State University and University of Eastern Finland.

Jekaterina Kozlova „Complex characterization of graphene structures on nanometer level“

13. detsembril kell 12.15 kaitseb Jekaterina Kozlova oma doktoritööd teemal „Complex characterization of graphene structures on nanometer level“.

Juhendajad:
Prof. Väino Sammelselg, Tartu Ülikool
Dr. Harry Alles, Tartu Ülikool

Oponent:
Prof. Alexander N. Obraztsov, M.V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool ja Ida-Soome Ülikool

Lydmyla Zaporozhtseva „Structural Units of Mass Culture Mythology: A Cultural Semiotic Approach“

25. novembril 2019 kell 16.30 kaitseb Lydmyla Zaporozhtseva TÜ senati saalis (Ülikooli 18) filosoofiadoktori kraadi (PhD (semiootika ja kultuuriteooria) taotlemiseks esitatud väitekirja „Structural Units of Mass Culture Mythology: A Cultural Semiotic Approach“ („Massikultuuri mütoloogia struktuuriühikud: kultuurisemiootiline lähenemine").

Juhendaja:
semiootika vanemteadur Andreas Ventsel, PhD

Lydmyla Zaporozhtseva „Structural Units of Mass Culture Mythology: A Cultural Semiotic Approach“

On 25 November at 16:30 Lydmyla Zaporozhtseva will defend her doctoral thesis „Structural Units of Mass Culture Mythology: A Cultural Semiotic Approach“.

Supervisor:
Senior Research Fellow in Semiotics Andreas Ventsel, PhD

Opponents:
Professor Kristian Bankov, PhD, New Bulgarian University
Professor Evripides Zantides, PhD, Cyprus University of Technology

Maarja Olli "From Individuality to Regionality in the Distribution Area of Tarand Cemeteries in the Roman Iron Age"

5. detsembril kell 16.15 kaitseb Maarja Olli doktoritööd „From Individuality to Regionality in the Distribution Area of Tarand Cemetries in the Roman Iron Age" („Individuaalsusest regionaalsuseni tarandkalmete levikualas rooma rauaajal“) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks arheoloogias. 

Terje Toomistu "Embodied lives, imagined reaches: Gendered subjectivity and aspirations for belonging among waria in Indonesia"

On 16 December at 12.15 Terje Toomistu will defend her doctoral thesis „Embodied lives, imagined reaches: Gendered subjectivity and aspirations for belonging among waria in Indonesia“.

Supervisor:
Professor Art Leete, University of Tartu

Consultant:
Dr. Benjamin Hegarty, University of Melbourne

Oponents:
Professor Niko Besnier, University of Amsterdam
Senior Research Fellow Aet Annist, University of Tartu

Terje Toomistu "Embodied lives, imagined reaches: Gendered subjectivity and aspirations for belonging among waria in Indonesia"

16. detsembril 2019 kell 12.15 kaitseb Terje Toomistu doktoriväitekirja „Embodied lives, imagined reaches: Gendered subjectivity and aspirations for belonging among waria in Indonesia“ („Kehastatud elud, kujuteldavad ulatused: Indoneesia waria’de sooline subjektsus ja kuuluvuspüüdlused“) filosoofiadoktori kraadi saamiseks etnoloogia alal.

Juhendaja:
professor Art Leete, Tartu Ülikool

Konsultant:
dr. Benjamin Hegarty, Melbourne'i Ülikool

Timmu Kreitsmann „Application of carbon isotope and rare earth elements as recorders of environmental conditions in the aftermath of the Paleoproterozoic Lomagundi-Jatuli Event“

9. jaanuaril kell 12.15 kaitseb Timmu Kreitsmann TÜ ÖMI geoloogia osakonnas dokotoritööd „Application of carbon isotope and rare earth elements as recorders of environmental conditions in the aftermath of the Paleoproterozoic Lomagundi-Jatuli Event“ (Süsiniku isotoopkoostis ja haruldaste muldmetallide kasutatavus paleokeskkonna indikaatoritena Paleoproterosoikumi setetes pärast Lomagundi-Jatuli Isotoopsündmust).

Страницы