Defence | Universitas Tartuensis

Defence

Irina Sadovina "In Search of Vedic Wisdom: Forms of Alternative Spirituality in Contemporary Russia"

15. juunil algusega kell 12.15 toimub kultuuriteaduste instituudi nõukogu ees Irina Sadovina doktoriväitekirja "In Search of Vedic Wisdom: Forms of Alternative Spirituality in Contemporary Russia" ("Veedade tarkuse otsinguil: alternatiivne vaimsus tänapäeva Venemaal")  kaitsmine filosoofiadoktori kraadi (PhD) taotlemiseks folkloristika alal.

Juhendaja:
professor Ülo Valk

Oponent:
Dr Kaarina Aitamurto (Helsingi Ülikool)

Maike Käärik „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“

19. juunil kell 12.15 kaitseb Maike Käärik doktoriväitekirja „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“ („Nanopoorne süsinik: kontrollitud nanostruktuur ja struktuur-omadussõltuvused“) Doctor of Philosophy (PhD) kraadi saamiseks molekulaartehnoloogias.

Juhendajad:
vanemteadur Jaan Leis (PhD), TÜ keemia instituut
vanemteadur Uko Maran (PhD), TÜ keemia instituut

Maike Käärik „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“

On 19 June at 12:15 Maike Käärik will defend her doctoral thesis „Nanoporous carbon: the controlled nanostructure, and structure-property relationships“.

Supervisors:
Senior Research Fellow Jaan Leis (PhD), Institute of Chemistry, University of Tartu
Senior Research Fellow  Uko Maran (PhD), Institute of Chemistry, University of Tartu

Opponent:
Prof Dr Elzbieta Frackowiak (PhD), Poznan University of Technology, Institute of Chemistry and Technical Electrochemistry (Poola)

Kaarin Parts "The impact of climate change on fine roots and root-associated microbial communities in birch and spruce forests"

16. juunil kell 10.15 kaitseb Kaarin Parts Lai 40–218 (prof. August Vaga nim. auditooriumis) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks esitatud väitekirja "The impact of climate change on fine roots and root-associated microbial communities in birch and spruce forests".

Juhendajad: 
vanemteadur Ivika Ostonen-Märtin (TÜ, ÖMI)
emeriitprofessor Krista Lõhmus (TÜ, ÖMI)

Oponent:
PhD. Jussi Heinonsalo (Univ. of Helsinki and Finnish Meteorological Institute, Finland)

Kaarin Parts "The impact of climate change on fine roots and root-associated microbial communities in birch and spruce forests"

On 16 June at 10:15 Kaarin Parts will defend her doctoral thesis "The impact of climate change on fine roots and root-associated microbial communities in birch and spruce forests".

Supervisors: 
Senior Research Fellow Ivika Ostonen-Märtin, Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
Professor Emeritus Krista Lõhmus, Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu

Opponent:
PhD. Jussi Heinonsalo (Univ. of Helsinki and Finnish Meteorological Institute, Finland)

Edith Viirlaid “Biosensing Pesticides in Water Samples”

18. juunil kell 15.15 toimub Microsoft Teamsi ülekandena Edith Viirlaidi doktoriväitekirja kaitsmine “Biosensing Pesticides in Water Samples” (“Biosensorsüsteemid pestitsiidide määramiseks veeproovides”) Doctor of Philosophy (PhD) kraadi saamiseks keemia erialal.

Juhendaja:
vanemteadur Toonika Rinken (PhD), TÜ keemia instituut

Oponent:
vaneminsener Adama Marie Sesay (PhD), Harvardi Ülikool, USA

Страницы