Lecture | Page 14 | Universitas Tartuensis

Lecture

Remote sening seminar: Kaupo Voormansik "Addressing the satellite imagery cloud masking challenge with modern machine learning tools"

Everyone is invited to attend the remote sensing seminar on Thursday, February 13 in Tõravere. Kaupo Voormansik will make a presentation "Addressing the satellite imagery cloud masking challenge with modern machine learning tools".

Summary

“Aruteluõhtu “Swift to the Snowy Sea” Hiina uue Siiditee projekti mõjust Eestile

Ajaloolise Siiditee taastamise projekt “Üks vöö, üks tee” on Hiina lähiajaloo oluliseim välispoliitiline algatus. Ka Eesti ei jää puutumata kogu maailma ajaloole märgilise tähtsusega tee taastamisest, mille eesmärk on saavutada suurriigi kunagine hiilgus. Maailma teise majanduse hiigeltaristu idee seob endaga ka Läänemerd, s.h Eesti veeteid ja sadamaid.

Loodusõhtu "Naarits ja loodushoid" Tiit Maraniga

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi veebruarikuu loodusõhtu „Naarits ja loodushoid“ on pühendatud Euroopa naaritsa tagasitulekule ja loodushoiule. Euroopa naaritsa asurkonna loomise kogemustest ja loodushoiust räägib zooloog Tiit Maran, kes on kaitsnud doktoriväitekirja "Euroopa naarits, Mustela lutreola (Linnaeus 1761), looduskaitsebioloogia: liigi väljasuremine ja selle põhjused".

Astronoomialoeng: Anni Kasikov. Betelgeuse elust ja olust

Betelgeuse on Orioni tähtkujus asuv punane ülihiidtäht, mida võib talveõhtutel näha eredalt säramas ka Eestimaa taevas. Kuid möödunud detsembris märgati, et täht on varasemaga võrreldes tuhmimaks muutunud. Kas tõesti võib see viidata peatsele supernoova plahvatusele?

Loengul kõneleb Tartu Ülikooli füüsikamagistrant Anni Kasikov. Loengul antakse ülevaate punastest hiidtähtedest ning räägitakse täpsemalt Betelgeusest ja sellest, kuidas ta on jõudmas oma eluea lõpule.

Loengule sissepääs on tasuta.

Olete oodatud!

Remote sensing seminar: Mati Tee, "Ruumab OÜ – current activities and plans for future"

On Thursday, January 30, another remote sensing seminar will taka place at Tartu Observatory in Tõravere. Mati Tee will make a presentation "Ruumab OÜ – current activities and plans for future". Everybody interested in GIS are welcome!

The presentation will be in English if requested.

See you at the seminar!

Kaugseireseminar: Ave Ansper, „Ülevaade ESTHubi teenustest“

Neljapäeval, 23. jaanuaril kell 14.15 on kõik oodatud Tõraverre Tartu observatooriumisse kaugseireseminarile. Ave Ansper peab ettekande „Ülevaade ESTHubi teenustest“.

Kokkuvõte

ESTHub on riiklik satelliitandmete keskus, mille kaudu on võimalik otsida, alla laadida ning töödelda Copernicuse satelliitandmeid Eesti ning Läänemere ja selle lähiümbruse kohta. Ettekanne annab lühiülevaate ESTHubi teenustest ja võimalustest kasutaja vaate läbi.

Kohtumiseni Tõraveres!

Страницы