Lecture | Page 17 | Universitas Tartuensis

Lecture

Astronoomiaseminar: Tõnu Viik „Ühe 80-aastase elust“

Neljapäeval, 12. detsembril on kõik oodatud Tõraverre Tartu observatooriumisse astronoomiaseminarile. Seminariga tähistatakse Tartu observatooriumi teadusliku nõustaja astronoom Tõnu Viigi juubelit, mille puhul ta peab ettekande „Ühe 80-aastase elust“.

„Sisaldab väga lühikest ülevaadet minu teadustegevusest ja teaduskõrvasest tööst“, lausus Viik ettekande kirjelduseks.

Kohtumiseni seminaris!

Astronomy seminar: Tõnu Viik "About an 80-year-old's life"

On Thursday, December 12, everyone is welcome to attend the astronomy seminar at Tartu Observatory in Tõravere. The seminar is held to celebrate the 80th birthday of astronomer Tõnu Viik, counsellor at Tartu Observatory. He will make a presentation called "About an 80-year-old's life".

"The talk will be a very short overview of my work both in research and elswhere," Viik said about the presentation.

See you at the seminar!

Kaugseireseminar: Jan Pisek, Reimo Soosaar, „Mida võib järeldada president Trumpi säutsudest USA luuresatelliitide kohta?“

Neljapäeval, 5. detsembril on kõik oodatud Tõraverre Tartu observatooriumisse kaugseireseminarile. Tartu observatooriumi maastike kaugseire vanemteadur Jan Pisek ja insener Reimo Soosaar peavad ettekande „Mida võib järeldada president Trumpi säutsudest USA luuresatelliitide kohta?“.

Ettekanne on inglise keeles.

NB! Seekord algab seminar kümme minutit varem kui tavaliselt ehk kell 14.05.

Kohtumiseni seminaris!

Remote sening seminar: Jan Pisek, Reimo Soosaar, "What Does a Recent Tweet From President Trump Tell Us About the U.S. Spy Satellites?"

On Thursday, December 5, everyone is welcome to attend the remote sensing seminar at Tartu Observatory in Tõravere. Senior Research Fellow in Remote Sensing of Landscapes Jan Pisek and engineer Reimo Soosaar will make a presentation “What Does a Recent Tweet From President Trump Tell Us About the U.S. Spy Satellites?”.

P.S. This time, the seminar will start ten minutes earlier than usual, at 2.05 p.m.

See you at the seminar!

Avalik seminar "Inimeseks olemine digiajastul", Dmitri Rozgonjuk

Meie sügisese seminaride sarja lõpetame teemaga, mis kõnetab kindlasti paljusid ning annab võimaluse kaasa rääkida, kas nutiseadmetest on meile rohkem kasu või kahju. Seminaril teeb psühholoogiadoktor Dmitri Rozgonjuk ülevaate uurimistööst, mis käsitleb nutiseadmete liigse kasutamisega seotud probleeme. Muuhulgas arutleme, kas isiksuse ja vaimse tervise erinevused mõjutavad digitehnoloogiate kasutamise harjumusi. Kuidas saaks digiseadmeid potentsiaalselt kasutada, et aru saada inimese käitumisest, mõtlemisest ja tunnetest.

Страницы