Lecture | Page 172 | Universitas Tartuensis

Lecture

Eldad Davidovi avalik loeng "Values: Consequences, predictors and theoretical developments"

Euroopa Sotsiaaluuringu kutsel esineb Tartu ülikoolis
3. - 4. oktoobril 2012 Dr. Eldad Davidov.

Prof. Eldad Davidov (Zürichi ülikool) on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kelle teadustöö väärtuste, hoiakute ja identiteedi uurimise alal on seotud metodoloogiliste uurimishuvide ja empiiriliste sotsiaalteaduslike
võrdlusuuringutega. Tema viimaste tööde fookuses on andmete ja skaalade võrreldavuse küsimus nii kultuuriüleste kui longituudsete uuringute puhul.

Eldad Davidovi avalik loeng "Comparability of measurement instruments across countries or time"

Euroopa Sotsiaaluuringu kutsel esineb Tartu ülikoolis
3. - 4. oktoobril 2012 Dr. Eldad Davidov.

Prof. Eldad Davidov (Zürichi ülikool) on rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kelle teadustöö väärtuste, hoiakute ja identiteedi uurimise alal on seotud metodoloogiliste uurimishuvide ja empiiriliste sotsiaalteaduslike
võrdlusuuringutega. Tema viimaste tööde fookuses on andmete ja skaalade võrreldavuse küsimus nii kultuuriüleste kui longituudsete uuringute puhul.

Professor Alan Page Fiske avalik loeng "Virtuous Violence"

Esmaspäeval, 24. septembril kell 14.15 peab Tartu ülikoolis (Lossi 36-214) avaliku loengu California ülikooli professor Alan Page Fiske. Pealkirja "Virtuous Violence" all räägib Fiske vägivalla olemusest ja selle rollist sotsiaalsetes suhetes.

Maailmateadlase kutsusid Tartusse Tartu ülikooli psühholoogia instituut ning käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool.

David Loy avalik loeng "Three Poisons, Institutionalized. II. Consciousness Commodified"

24.-26. septembrini peab David Loy Tartus loengukursuse teemal "Toward a New Paradigm: a Buddhist Perspective on (Post)Modern Humanity and Society".

David Loy tuleb Eestisse Tartu ülikooli orientalistikakeskuse kutsel. Tema loengukursus toimub TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismooduli Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika raames, mida rahastab EL sotsiaalfond SA Archimedes meetme "Kõrgkoolide innovatsiooni ja koostöö arendamine" alameetme "Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö" kaudu (vt www.aasiamoodul.ee).

David Loy avalik loeng "Healing Ecology"

24.-26. septembrini peab David Loy Tartus loengukursuse teemal "Toward a New Paradigm: a Buddhist Perspective on (Post)Modern Humanity and Society".

David Loy tuleb Eestisse Tartu ülikooli orientalistikakeskuse kutsel. Tema loengukursus toimub TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismooduli Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika raames, mida rahastab EL sotsiaalfond SA Archimedes meetme "Kõrgkoolide innovatsiooni ja koostöö arendamine" alameetme "Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö" kaudu (vt www.aasiamoodul.ee).

David Loy avalik loeng " Why We Love War"

24.-26. septembrini peab David Loy Tartus loengukursuse teemal "Toward a New Paradigm: a Buddhist Perspective on (Post)Modern Humanity and Society".

David Loy tuleb Eestisse Tartu ülikooli orientalistikakeskuse kutsel. Tema loengukursus toimub TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismooduli Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika raames, mida rahastab EL sotsiaalfond SA Archimedes meetme "Kõrgkoolide innovatsiooni ja koostöö arendamine" alameetme "Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö" kaudu (vt www.aasiamoodul.ee).

David Loy avalik loeng "Money, Fame, Sex"

24.-26. septembrini peab David Loy Tartus loengukursuse teemal "Toward a New Paradigm: a Buddhist Perspective on (Post)Modern Humanity and Society".

David Loy tuleb Eestisse Tartu ülikooli orientalistikakeskuse kutsel. Tema loengukursus toimub TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismooduli Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika raames, mida rahastab EL sotsiaalfond SA Archimedes meetme "Kõrgkoolide innovatsiooni ja koostöö arendamine" alameetme "Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö" kaudu (vt www.aasiamoodul.ee).

Страницы