Lecture | Page 174 | Universitas Tartuensis

Lecture

Philosophy "Oktoberfest"

In this joint workshop of the chair of Practical Philosophy and Theoretical Philosophy, distinguished philosophers from both areas will present on their most recent work. Everyone is invited to participate in our philosophical "Oktoberfest". Please get in contact with the organizers if you plan to attend. (The workshop will replace the MA seminar and the department colloquium for that Friday, attendance is obligatory for graduate students of the organizing chairs.)

Korea päevad

Tartu Ülikooli ja TÜ partneri Pusani rahvusülikooli (PNU, Korea) ühiselt korraldatud Korea päevad toovad Tartusse mitmekesist pilku Korea kultuuri ja maailmavaatesse.

15.-20. oktoobrini toimuvatel Korea päevadel leiab aset nii mitmekülgne kultuuriprogramm kui ka akadeemiline sümpoosion. Nädala jooksul on võimalik külastada Korea-teemalist fotonäitust, vaadata kolme uut Korea filmi ning kuulata kahte erinevat traditsioonilise muusika kontserti Tartu Vanamuusika festivali Orient et Occident raames.

Filosoofia "Oktoberfest"

Praktilise filosoofia ja teoreetilise filosoofia õppetoolid korraldavad 12. ja 13. oktoober ühise töötoa, kus tunnustatud filosoofid tutvustavad oma ala uusimaid arenguid. Töötoas esinevad: Jonathan Dancy, Antti Kauppinen, Michael Devitt ja Jussi Haukioja. Kõik huvilised on oodatud osalema filosoofilisel "Oktoberfestil", selleks tuleb end korraldajate juures registeerida. (Töötuba asendab tollel nädalal MA seminari ning praktilise ja teoreetilise filosoofia magistrantidele on osalemine kohustuslik.)

Philosophy "Oktoberfest"

In this joint workshop of the chair of Practical Philosophy and Theoretical Philosophy, distinguished philosophers from both areas will present on their most recent work. Everyone is invited to participate in our philosophical "Oktoberfest". Please get in contact with the organizers if you plan to attend. (The workshop will replace the MA seminar and the department colloquium for that Friday, attendance is obligatory for graduate students of the organizing chairs.)

Prof Andrey Y. Melville (Higher School of Economics, Moscow) will give a public lecture entitled HOW DO TRANSITIONS TO DEMOCRACY GET STUCK AND WHERE?

How to explain the great variety of regime-change outcomes of the last decades - ranging from new democracies to different hybrid regimes and new autocracies? Why did some countries attempt to democratize and others did not? Why did so many transitions fail to develop into democratization? Which factors are responsible for transitions that got stuck, deviated from the expected "route" or just failed - absence of adequate preconditions for democracy or inadequate particular policies of the key political actors?

Professor Andrey Y. Melville (Moskva Kõrgem Majanduskool) peab avaliku loengu "How do transitions to democracy get stuck and where?"

Professor Melville keskendub oma loengus viimastel aastakümnetel toimunud režiimimuutuste erinevatele tulemustele, mis varieeruvad uutest demokraatiatest ja hübriidrežiimidest uute autokraatiateni? Miks mõned riigid üritasid demokratiseeruda ja mõned mitte? Miks paljud siirdeühiskonnad ei jõudnud demokratiseerumiseni? Mille tõttu siirdeprotsessid mõnedes riikides pidurdusid, kaldusid ettenähtud kursist kõrvale või kukkusid lihtsalt läbi - kas demokraatia jaoks vajalike eeltingimuste puudumise või võtmefiguuride ebaadekvaatse poliitika tõttu?

Страницы