Lecture | Page 6 | Universitas Tartuensis

Lecture

Avatud loenguseeria "Äri ja Aasia - kiirkursus teadlastelt”

“Äri ja Aasia - kiirkursus teadlastelt” on kolmepäevane kursus Aasia turgudest. Ülevaatlik loengukursus, mis kestab kolm päeva ja hõlmab endas kolme loengut, tutvustab kuulajale m.h Euroopa ettevõtete kogemust Jaapani juhtimisstiili ülevõtmisest, kultuuride vahelisi paradokse ja multikultuurse ettevõtte strateegia ülesehitamist.

Loenguid on oodatud kuulama üliõpilased ja ärindusega seotud inimesed, kelle huvid on seotud Aasiaga: laienemine Aasia turgudele, võtta üle Aasia riikides levinud tööviise või teha koostööd sealsete ettevõtetega.

Business and Asia - CrashCourse by Researchers

“Business and Asia - CrashCourse by Researchers” is a 3-day course on the international markets in Asia. Comprehensive lecture series includes 3 lectures in 3 days and covers topics from Japanese management style and its transferability to European firms, paradox in cultural research and management of cross-cultural businesses. Lectures are directed to students and private sector representatives, who are interested in expanding their activities to Asian countries, taking over Asian work methods and cooperating with Asian companies.

Emakeelepäeva avalikul loengul räägitakse emakeeltest mitmekeelses maailmas

12. märtsil kell 14.00 peab psühholingvistika dotsent Virve-Anneli Vihman Tartu Ülikooli peahoone aulas emakeelepäevale pühendatud loengu „Emakeeled“. Kuulama on oodatud kõik keelehuvilised ning mitmekeelses keskkonnas elavad ja töötavad inimesed.

Sõnas emakeel peituvad eeldused, millele me enamjaolt tähelepanu ei pööra. Näiteks kaldume arvama, et lapse ema keel on ka lapsele edaspidi kõige omasem ja et igaühel on vaid üks päris emakeel.

Avalik seminar "Rahvus- ja riigiidentiteedi tõusud ja mõõnad"

Alles hiljuti arvasid nii teadlased kui ka poliitikud, et rahvusriikide (kõrg)aeg on möödas ning inimesed ei identifitseeri end enam oma rahvuse ja riigi kaudu. Paljude jaoks võib see nii olla, aga kas ikka kõigi jaoks? Tänased poliitilised arengud – nii Eestis kui kogu maailmas – viitavad sellele, et rahvus(riik) ja sellega suhestumine toidab massilisi liikumisi ning poliitilisi vastuolusid, kohati polariseerides ühiskondi.

The ceremony and concert of the 102th Anniversary of the Republic of Estonia

Dear university employee

This is to invite you to the ceremony and concert dedicated to the 102st anniversary of the Republic of Estonia on Friday, 21 February at 14:00 in the University Assembly Hall.

Kristin Kuutma, Professor of Cultural Studies will deliver a speech “Anniversary and changing concepts”.

The Ernst Jaakson memorial scholarship, the Peeter Tulviste memorial scholarship and the decorations “100 semesters at the University of Tartu” are presented. 

Kaugseireseminar: Anneli Palo, „Maastikuökoloogi pilguga metsa looduskaitsest ja võimalikust üleraiest Eesti metsades“

Kõik on oodatud teisipäeval, 18. veebruaril kell 14.15 Tõraverre Tartu observatooriumisse kaugseireseminarile. Anneli Palo peab ettekande teemal „Maastikuökoloogi pilguga metsa looduskaitsest ja võimalikust üleraiest Eesti metsades“.

Kokkuvõte

Страницы