Lecture | Page 6 | Universitas Tartuensis

Lecture

Olga ja Priit Pärna loeng „Animatsioon täna“

Kolmapäeval, 19. mail kl 16.15 algab vabade kunstide professorite Olga ja Priit Pärna viimane loeng „Animatsioon täna“.

Juttu tuleb animatsioonist 21. sajandil: olukordadest, trendidest, tehnoloogiate tulevärgist, peamistest asjadest ja peataolekust. Pikemalt peatutakse Eesti animatsioonil: kas helge lähiminevik on möödanik või kumab ees veelgi helgem tulevik? Ja mis on mineviku ja tuleviku vahel?

Virtuaalne loodusõhtu Allan Seliniga „Kuldse või kirju suve kuulutajad – kes nad on ja kuidas nad elavad?“

Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub maikuu virtuaalsele loodusõhtule „Kuldse või kirju suve kuulutajad – kes nad on ja kuidas nad elavad?“. Virtuaalne loodusõhtu toimub 12. mail kell 18 veebis.
 
Kevadised liblikad rõõmustavad silma ja meelt, kuid nende elus on palju salapärast, mis jääb silma eest tihti varjatuks. Lepidopteroloog ehk liblikauurija Allan Selin räägib valmikuna talvituvatest päevaliblikatest, nende elust ja kooselust meiega ning uurime, mida nad söövad ja joovad.
 

Veebiseminar „Immuunvastusest koroonaviirusele ja -vaktsiinile“

Bio- ja siirdemeditsiini instituut kutsub ingliskeelsele veebiseminarile, kus rakulise immunoloogia professor Kai Kisand molekulaarpatoloogia uurimisgrupist räägib teemal „Immune responses to SARS-CoV2 and its vaccine“ („Immuunvastusest koroonaviirusele ja -vaktsiinile“).
 
 
Oodatud on kõik huvilised!

Veebiseminar „Second victims in healthcare“

Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi patsiendiohutuse uurimiskeskus kutsub veebiseminarile „Second victims in healthcare“. Seminari viib läbi dr José Joaquín Mira*.
 
 
Seminarile on oodatud meditsiiniteaduste valdkonna esindajad, arst-residendid, doktorandid, arstid jt huvilised.
 

Contemporary Asia webinars on Korean response to Covid-19 and cultural challenges of modern-day Mongolia

While the 19th century was dominated by the British Empire and the 20th century by the United States of America, the 21st century is the Asian century. Asian politics, economies and cultures become more dominant. At the same time, there is no such thing as a common Asian politics, economies or cultures – the area is heterogeneous with various states, nations, cultures and languages. The webinar series “Contemporary Asia” aims to look into Asian countries with a focus on certain topics to understand them better.

Veebiseminaride sarjas „Tänapäeva Aasia“ räägitakse Korea reageerimisest koroonapandeemiale ja kultuurimuutustest tänapäeva Mongoolias

21. sajand on Aasia sajand, mil domineerivamaks saavad just Aasia poliitika, majandus ja kultuur. Samal ajal ei ole olemas Aasia ühist poliitikat, majandust ega kultuuri, vaid see piirkond on oma paljude riikide, kultuuride ja religioonidega väga heterogeenne. Veebiseminaride sarja „Tänapäeva Aasia“ eesmärk on uurida Aasia riike, et neist paremini aru saada. Esimesed ingliskeelsed veebiseminarid toimuvad 4. ja 5. mail ning annavad ülevaate Korea reageerimisest Covid-19 pandeemiale ja tänapäeva Mongoolia kultuurilistest muutustest.
 

Muutuste juhtimise avalik seminar kogukondade arendamisest

Muutuste juhtimise järjekordne seminar keskendub kogukonnale ning sellele, kuidas rakendada kogukonda muutuste juhtimises. Kogukondlik lähenemine keskendub kestlikkusele ja säilenõtkusele: lähtutakse teadmisest, et igas kogukonnas on juba olemas suuremal või väiksemal määral peidetud ressursse. Need ressursid leitakse kogukonna toimimist hinnates üles ja disainitakse kestlikesse lahendustesse.

Страницы