Other | Universitas Tartuensis

Other

Vabade kunstide professuuri üleandmine: „Nalja tehti, nüüd peab piisama?“

9. juunil kell 14.15 annavad animafilmitegijad Olga ja Priit Pärn vabade kunstide professori ameti üle luuletaja, esseist ja tõlkija Hasso Krullile.
 
Ühiselt arutletakse selle üle, kas nali on Eesti kultuuris, meie igapäevases tegelikkuses, hääbuv nähtus. Jüri Üdi luuletusest „Kolimine“ („Selges eesti keeles“, Eesti Raamat, 1974) laenatud värsireaga „nalja tehti, nüüd peab piisama“ visatakse õhku küsimus õigusest, vabadusest ja julgusest tänapäeva ühiskonnas nalja teha. Kas naer on endiselt terviseks? Kes naerab viimasena?
 

Rahvusvahelise õiguse vestluste sari „Mitmepoolsus kaasaegses rahvusvahelises õiguses"

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse vestluste sari jätkub. Seitsmes vestlus teemal „Mitmepoolsus kaasaegses rahvusvahelises õiguses“ toimub 9. juunil kl 16.00–17.00.

Vestluste sarja eesmärk on kutsuda teadlasi ja õppejõude ning praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt rääkima rahvusvahelise õiguse eri aspektidest. Sõltuvalt asjaoludest korraldatakse vestlused kas auditooriumis või veebis.

Tartu International Law Conversations “Multilateralism in Modern International Law"

The University of Tartu School of Law continues its Tartu International Law Conversations. The seventh event of the series entitled “Multilateralism in Modern International Law” will take place online on 9 June at 16:00–17:00 (EEST).

The aim of this series is to invite academics and practitioners from Estonia and abroad to talk about various aspects of international law. Depending on the circumstances, the events take place in person or online.

Karistusõiguse Jutla seminar „Noppeid õigusrelevantsetest psühholoogiaartiklitest 2020–2021: ütluste usaldusväärsuse aspekt“

1. juunil kl 14.00–15.30 toimub Zoomi veebikeskkonnas seminaride sarja Karistusõiguse Jutla seminar teemal „Noppeid õigusrelevantsetest psühholoogiaartiklitest 2020–2021: ütluste usaldusväärsuse aspekt“.

Seminaril saab sõna Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kognitiiv- ja õiguspsühholoogia professor Talis Bachmann.

Ettekandes tulevad vaatluse alla värskete uurimuste tulemused laiast maailmast. Seminaril käsitletakse mälupõhiste ütluste usaldusväärsust, isiku sisendatavust ja valetamist.

Страницы