Other | Page 3 | Universitas Tartuensis

Other

Academia Pernaviensise XI mõttekoda. Toomas Asser: „Ülikooli panus ühiskonna kohanemisel“

Academia Pernaviensise 11. mõttekoda laiendab piire. Meie seekordsel esinejal puudub küll Pärnuga vahetu isiklik suhe, kuid sellegipoolest on ta linnaga otse ja tihedalt seotud – Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kaudu. Külaliseks on Tartu Ülikooli rektor akadeemik Toomas Asser.
 

Tartu International Law Conversations discuss the Nuremberg trials and the Soviet Union

The University of Tartu School of Law continues its Tartu International Law Conversations. The fifth event of the series entitled “The Nuremberg Trials and the Soviet Union” will take place online on 22 April at 17:00–18:00 (EET, GMT+3).

The aim of this series is to invite academics and practitioners from Estonia and abroad to talk about various aspects of international law. Depending on the circumstances, the events take place in person or online.

Rahvusvahelise õiguse vestluste sarja viies üritus: „Nürnbergi kohtuprotsessid ja Nõukogude Liit“

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse vestluste sari jätkub. Viies vestlus teemal „Nürnbergi kohtuprotsessid ja Nõukogude Liit“ toimub 22. aprillil kella 17.00–18.00.

Vestluste sarja eesmärk on kutsuda teadlasi ja õppejõude ning praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt rääkima rahvusvahelise õiguse eri aspektidest. Sõltuvalt asjaoludest korraldatakse vestlused kas auditooriumis või veebis.

Rahvusvahelise õiguse vestluste sarja neljas üritus: Bardo Fassbender räägib ÜRO Julgeolekunõukogu reformi ettepanekutest

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse vestluste sari jätkub. Neljas vestlus teemal „ÜRO Julgeolekunõukogu reformi ettepanekute praegune seis ja tulevikuväljavaated“ toimub 19. märtsil kella 16.00–17.00.

Vestluste sarja eesmärk on kutsuda teadlasi ja õppejõude ning praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt rääkima rahvusvahelise õiguse eri aspektidest. Sõltuvalt asjaoludest korraldatakse vestlused kas auditooriumis või veebis.

Страницы