Ilmo Sildos | Universitas Tartuensis

Ilmo Sildos

First name: 
Ilmo
Last name: 
Sildos
E-Mail: 
ilmo.sildos@ut.ee
Phone: 
737 4613
Degree: 
knd
Work title: 
Associate Professor in Optics and Spectroscopy of Nanomaterials 0.3 p
Unit: 
Laboratory of Laser Spectroscopy
Degree (english): 
cand (Physics-Mathematics)