ajalugu | Universitas Tartuensis

  • Tartu Ülikoolis on parimad võimalused õppida Eesti ja teiste maade ajalugu muinasajast tänapäevani

  • Õppetöö kvaliteedi tagavad kõrgelt kvalifitseeritud rahvusvaheliselt tunnustatud õppejõud

  • Õppekava arendamisel lähtutakse üliõpilasesindajate ja tööandjate ettepanekutest, mis tagab meelepärase töö pärast lõpetamist

 
 


ÕPPETÖÖ

Ajaloo õppekaval õpetatakse arheoloogiat, arhiivindust, eesti ajalugu, üldajalugu, uusimat aega ja kunstiajalugu. Arheoloogide ettevalmistus hõlmab nii muinas- kui ka keskaega, kesksel kohal on Eesti ja Läänemeremaade arheoloogia. Arhiivinduse valdkonda kuuluvad nii kõige vanemad säilinud arhivaalid kui ka digitaalsed andmekandjad. Arhiivinduse erialal põimuvad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Arhivaalide säilitamiseks õpetatakse ka säilitusteadust.

Eesti ajaloos õpetatakse ja uuritakse Eesti ning naabermaade ajalugu muinasaja lõpust tänapäevani, keskendudes suhetele teiste riikide ja rahvastega, kes on erinevatel aegadel mõjutanud meie saatust, kultuuri ja vaimulaadi. Üldajaloo osakonna uurimisvaldkond on maailma ajalugu rõhuasetusega Euroopa ajaloole  antiigist kuni Esimese maailmasõjani. Uusima aja põhiprobleemiks on poliitilise, majandusliku, sotsiaalse või ideoloogilise võimu teostamine ajaloos ning avatakse nende ideede juured, millele inimkond on sealjuures toetunud.

Tartu Ülikoolis saab ajaloo õppekaval õppida ka kunstiajaloo suunal.

Üliõpilaste lõputööde teemad ulatuvad muistsetest kultuuridest külma sõja aegadeni. Olulisteks teemadeks on läbi aegade olnud arheoloogilised leiud, kultuuripärandi säilitamine ja riikluse areng Läänemere maades.


ÕPPEVORM

Õppetöö toimub loengute, seminaride, praktikumide ja e-õppe vormis, lisaks on külalislektorite intensiivkursused. Enamik õppetööst toimub eesti keeles. Üliõpilastel on võimalik sooritada oma erialane praktika nii muuseumides, arhiivides, arheoloogilistel väljakaevamistel, ministeeriumides ja teistes asutustes. Võimalus on töötada rikkalike arhiivimaterjalidega Rahvusarhiivis.

Arheoloogia osakonnal on kaasaegne infrastruktuur, sh moodsa aparatuuriga labor, leiukogu, nii arheoloogia õpetamiseks kui ka kõikehõlmavaks teadustööks. Igapäevast õppe- ja teadustööd korraldavad Eestis ja välismaal tunnustatud õppejõud. Lisaks osalevad õppetöös silmapaistvad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest – Eesti Kunstimuuseumist, Rahvusarhiivist, Tartu Kunstimuuseumist, Eesti Rahva Muuseumist ja Muinsuskaitseametist. Soovi korral on võimalik end õpingute jooksul täiendada erinevates juhtivates välisriikide ülikoolides.

Üliõpilased saavad lisaks kohustuslikele erialaainetele valida ka kõrvaleriala kas oma õppekavast või mõnest muust Tartu ülikooli õppekavast, muutes õppekava enda huvidele ja vajadustele vastavaks. Kujundades erialast õpiteed juba bakalaureuseõpingute ajal, valmistuvad tudengid magistriõpinguteks.


KESKKOND

Õppetöö toimub Tartu kesklinna ülikoolilinnakus. Õppehoones pole mitte ainult moodsad ja tehniliselt hästi varustatud auditooriumid, vaid ka ruumid tudengitele iseseisvaks õppimiseks ja puhkamiseks. Ajaloo ja arheoloogia instituudi osakonnad pakuvad üliõpilastele lisaks õppetööle erinevaid enesetäiendamise võimalusi. Kunstiajaloo üliõpilased saavad osaleda sügiskoolides, arheoloogid kevadkoolides ja kuulata tuntud teadlaste ettekandeid laboratoorse arheoloogia grupis.

Ajalootudengite hulgas tegutseb aktiivselt ajalooring, kus korraldatakse huvitavaid kohtumisi ja väljasõite põneva ajalooga paikadesse. Vanimas Eesti teadusseltsis – Õpetatud Eesti Seltsis – on ajaloolastel olnud alati juhtiv roll. Lisaks pakub Tartu kui üliõpilaslinn laialdaselt võimalusi erinevate organisatsioonide ja korporatsioonide näol.VILISTLASENA

Ajaloo õppimine aitab paremini mõista ühiskonda, juhtida riiki ja säilitada meie kultuuriväärtusi. Õppekava lõpetanud leiavad rakendust haridus- ja kultuuriasutustes, muuseumi- ja arhiivitöötajatena, muinsus- ja kultuurimälestiste kaitses. Laiapõhjaline haridus võimaldab leida tööd ka teistes riigiasutustes (välis-, kaitse- jt ministeeriumides) või tegutseda ajakirjaniku ja poliitikuna.

Täieliku ülikoolihariduse annab ajaloo magistriõpe, milles raames on võimalik taotleda ka ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajakutse. Bakalaureuseõppe lõpetanutel on võimalik taotleda õpetajakutset ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppes.
 

Lisalugemist:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut
Arheoloogia osakond
Uusima aja osakond
Eesti ajaloo osakond
Kunstiajaloo osakond
Üldajaloo osakond
Akadeemiline Ajalooselts 
Ajalooline Ajakiri
Tartu Ülikooli Ajalooring
Forschungen zur Baltischen Geschichte 

Kontakt:
Ajaloo ja arheloogia instituut
Jakobi 2-216, Tartu
e-post: ajalugu [ät] ut.ee
www.flaj.ut.ee/et
 

Tutvu vastuvõtutingimustega