andmeteadus | Universitas Tartuensis
  • Õpe toimub koostöös paljude erialade ja ettevõtetega, et rakendada andmeteadust eri kontekstides: loodus-, sotsiaal- või humanitaarteadustes ning ettevõtluses
  • Andmeteadus ja tehisintellekt muudavad IT-lahendused nutikaks ning aitavad andmeid väärindada paljudes valdkondades
  • Üliõpilastel on võimalik kandideerida  ka IT-tööstusmagistrantuuri programmi ja läbida pool õppest partnerettevõttes individuaalse õpingukava alusel

ÕPPETÖÖ

Andmeteaduse magistriõppekava alusel saavad õppima asuda paljude erialade bakalaureuseõppe lõpetanud. Interdistsiplinaarne õppekava annab oskuse ühendada andmeteaduse alustõed eri rakendusvaldkondade spetsiifiliste teadmistega. Õppeained hõlmavad kogu andmete eluringi, alustades nende tekkest, haldusest ja analüüsist ning lõpetades tõlgendamise ja valmislahenduste juurutamisega. Õppija saab laiapõhjalised ja süsteemsed teadmised ning oskused andmeteaduse peamiste teemade kohta nagu masinõpe, tehisintellekt, andmekaeve, andmete eeltöötlus, suurandmed, andmebaasid, analüüsitulemuste visualiseerimine ja esitamine.

Lisaks õpivad üliõpilased rakendama omandatud meetodeid eri valdkondades, näiteks ettevõtluses, digihumanitaaria või personaalmeditsiini alal. Spetsialiseeruda saab kas äri-, loodusteaduse, meditsiini-, sotsiaal- või humanitaarsuunale. Kõik suunamoodulid sisaldavad aineid ja kursusi, kus käsitletakse just valitud valdkonna andmete töötlemiseks vajalikke meetodeid.

IT-TÖÖSTUSMAGISTRANTUUR

Esimese semestri üliõpilastel on võimalus kandideerida IT-tööstusmagistrantuuri programmi. Selle alusel toimub alates teisest semestrist pool õpet partnerettevõttes individuaalse õpingukava alusel, kus praktika, projektid ja magistritöö seotakse nii üliõpilase kui ka ettevõtte jaoks oluliste uurimis- ja arendussuundadega. IT-tööstusmagistrandi stipendium algab 660 eurost kuus.

Nii saab juba varakult tutvuda ettevõtte andmestikuga ja muuta õpitu kohe ettevõtte jaoks kasulikeks lahendusteks. IT-tööstusmagistrantuuris osalemise kogemus annab üliõpilasele hiljem tööturul parema konkurentsivõime. Programmi lõpetanu on spetsialist, kes on juba andnud oma osa ettevõtte arengusse.

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub päevase õppe vormis täiskoormusel. Lisaks IT, matemaatika ja statistika üliõpilastele on oodatud ka teiste erialade bakalaureuseõppe lõpetanud. Sisseastumise eelduseks on piisavad infotehnoloogia, matemaatika ja/või statistika põhioskused, mis on omandatud ükskõik millisel erialal õppides või ka töö käigus.

Õppekava koosneb eri meetodeid tutvustavatest ja rakenduskesksetest ainetest. Enamikus ainetes kasutatakse rühma- ja projektitööd ning tehakse eluliste andmete analüüse, arendades seejuures tulemuste vormistamise ja esitlemise oskust. Lõpetamiseks võib kirjutada tavapärase magistritöö või teha koostööpartneri juures meeskondliku projektipõhise magistritöö. Enamik õppematerjale on avalikult kättesaadavad ja loengud on järelvaadatavad. Õppejõud on alati valmis toetama ja küsimustele vastama, lisaks kaasame kogenumaid üliõpilasi abiõppejõududeks.

Tänu headele sidemetele IT- ja teiste, näiteks  finants-, energeetika- ja transpordisektori ettevõtete ja asutustega õpetavad meil õppejõud ja külalislektorid, kes jagavad oma praktilisi teadmisi eri organisatsioonide kogemuste põhjal. Koostöö ettevõtetega on andmeteaduse õppekavas väga tihe ning praktikapakkumistest puudust ei ole.

KESKKOND

Arvutiteaduse instituut on Tartu Ülikooli üks suurimaid ja seejuures rahvusvahelisima koosseisuga instituute. paljud üliõpilased ja õppejõud rahvusvahelise taustaga ning mitmed õppejõud kuuluvad rahvusvaheliste tippude hulka.

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli kõige modernsemas majas, Delta keskuses. Üliõpilased on oodatud osalema paljudes algatustes, näiteks Sandboxi digitoodete innovatsiooniprogrammis, või arendama uusi ideid sTARTUp Labis. Juba aastaid on korraldatud avalikke andmeteaduse seminare, kus ülikoolide ja ettevõtete esindajad räägivad oma kogemustest eri valdkondade arendamisel.

Arvutiteaduse instituudi traditsioonide hulka kuuluvad üliõpilasi kaasavad üritused. Igal aastal on instituudi päev, kus saab tutvuda uurimisrühmades tehtava tööga, ja Delta karjääripäev, kus on kohal suur hulk mõjukaid Eestis tegutsevaid IT-ettevõtteid ja teisi tööandjaid. Lisaks käib vilgas tudengielu erialases tudengiseltsis, mis korraldab regulaarselt ühisüritusi, aga ka mentoriprogrammi esimese aasta ja vanemate üliõpilaste vahel.

VILISTLASENA

Õppekava lõpetajad on oodatud tööle kõikvõimalikesse ettevõtetesse ja asutustesse, kus on palju andmeid või vajadus rakendada tehisintellekti meetodeid. Peale traditsioonilise IT-sektori, mis loob lahendusi teistele, on palju tööd ettevõtetes, riigiasutustes, poliitikakujundajate juures ja mujal, kus tuleb kokku puutuda andmetega. Vilistlased on väga oodatud ka rahvusvahelisel tööturul, mis annab avarad võimalused omandada uusi kogemusi.

Et andmete kogumisel, haldamisel, analüüsimisel ja erialasel tõlgendamisel vajavad praegu suurt abi kõikide erialade teadlased, oodatakse andmeteadust õppinuid paljudel erialadel ka doktorantuuri.

Lisainfo

Programmijuht prof Jaak Vilo, 737 5483, jaak.vilo [ät] ut.ee

Programmi koordinaator: Jaanika Seli, 737 6426, jaanika.seli [ät] ut.ee

Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil ati.study [ät] lists.ut.ee

Andmeteaduse õppekava loomist ja rakendamist rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme «Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine» tegevuse «Digitaalse kirjaoskuse suurendamine» eelarvest.

Tutvu vastuvõtutingimustega