antiikkeeled ja -kultuurid | Universitas Tartuensis

  • Maailma ainus õppekava, mille alusel saab antiikkeeli ja -kultuure kõrghariduse tasemel eesti keeles õppida.

  • Nii filoloogilised, üldkultuurilised kui ka loomingulised õppeained.

  • Õppereisid antiikkultuuriga seotud paikadesse ja muuseumidesse ning üliõpilaste kaasamine tõlke-, teadus- ja praktikaprojektidesse.

Õppekava varasem nimetus on "Klassikaline filoloogia".ÕPPETÖÖ

Antiiki ja selle järelmõju valdkondi (keelt, kirjandust, ajalugu) saab tundma õppida antiikautorite tekstide vahendusel, mõtestades neid keeleliselt, kirjanduslooliselt ja ajalooliselt. Seetõttu omandatakse esmalt ladina- ja vanakreekakeelsete tekstidega töötamise vilumus. Peale keeleoskuse saadakse tänu antiikkirjanduse, mütoloogia, ajaloo, olmekultuuri, aga ka antiikkunsti ja -filosoofia üldkursustele ülevaade tekstide tõlgendamise võimalustest

 

ÕPPEVORM

Stuudium koosneb humanitaaria alusmoodulist, erialastest keeleõppe- ja harjutustundidest, üksikute autorite tekste või eri kirjandusžanre käsitlevatest seminaridest ning antiikkultuuri käsitlevatest ja praktilistest ainetest. Tänu külalisõppejõudude loengutele ja seminaridele ning erialakirjandusega töötamisele omandatakse erialasõnavara ka inglise keeles. Lisaks õpitakse kasutama erialaseid elektroonilisi ressursse ja andmebaase. Üliõpilastel on võimalik end täiendada välismaal, eriti tugevad on sidemed Göttingeni Ülikooli klassikalise filoloogia seminariga.

 

KESKKOND

Tavapärase õppetöö kõrval külastatakse antiigiga seotud näitusi, etendusi jms. Üliõpilased on osalenud projektides kirjandusfestivali Prima Vista, teadlaste öö festivali ja teiste ürituste raames. Korduvalt on avalikult loetud näiteks Homerose eeposeid, sealhulgas on lindistatud nii „Iliase“ kui ka „Odüsseia“ eestikeelne tervikesitus. Samuti on üliõpilased osalenud näituste ettevalmistamisel, koostööd tehakse Tartu Ülikooli kunstimuuseumi ja raamatukoguga. Eri lendude üliõpilaste, vilistlaste ja õppejõudude vahel on tihe side.

 

VILISTLASENA

Pärast bakalaureuseõpet jätkavad paljud lõpetajad õpinguid magistriõppes ja edasi ka doktoriõppes. Vilistlased on suundunud tööle ülikoolidesse, antiikkeelte ja teiste võõrkeelte õpetajaks koolidesse, teadustöötajaks muuseumidesse ja arhiividesse, toimetajaks kirjastustesse, raamatukogudesse ja mujale. Palju on juurde tulnud ka antiikkirjanduse tõlkijaid. Pea- ja kõrvaleriala nutikalt kombineerides omandavad üliõpilased laia silmaringi, tänu millele on kindlasti võimalik tööturul edu saavutada. Meie vilistlaste seas on ka diplomaate ja ministreid.

 

Lisalugemist:

Teadusblogi

Facebook 

TÜ klassikalise filoloogia osakond


Kontakt:

programmijuht Kadri Novikov
e-post: kadri.novikov [ät] ut.ee
 
õppekorralduse spetsialist Elica Mateo Krikk
tel: 737 5319
e-post: elica.mateo [ät] ut.ee
J. Liivi 217A, Tartu