arstiteadus | Universitas Tartuensis
  • Väärt amet kogu eluks

  • Lõpetajad on oodatud nii Eesti kui ka ülejäänud Euroopa tervishoiusüsteemis 

  • Arstiteadus on üks erialadest, mille valivad kõige paremad gümnaasiumilõpetajad 

Tegu on ingliskeelse bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavaga.

ÕPPETÖÖ

Arsti elukutse on ühiskonna suundumustest sõltumatu, st ajatu amet, mis ei kao. Sellest tulenevalt on arsti elukutse hinnatud ning ka korralikult tasustatud. Tartu Ülikooli arstiteaduse õppekavale on oodatud õppima need, kes soovivad saada arstiks või teha teadustööd meditsiini vallas. Arstiteaduse õppimine inglise keeles toob kogu valdkonda rahvusvahelist hõngu.

Kuueaastase õppekava läbimise jooksul saab üliõpilane otsustada, millise meditsiinierialaga on tal eelkõige soov tegeleda. Arstiteadus on üks väheseid akadeemilisi erialasid Tartu Ülikoolis, mis annab lõpetajale ka elukutse – õppekava läbinu saab töötada üldarstina. Samas on arstiks saamiseks vajalik kuue aasta vältel jäägitult pühenduda. Kuueaastane põhiõpe annab piisavalt aega otsustamaks, millisele kitsamale erialale (näiteks peremeditsiin, kirurgia, anestesioloogia, lastehaigused jne) on soov pühenduda pärast lõpetamist eri-arstiõppes ehk residentuuris. Kuigi õpingud on pikad ja nõudlikud, on need huvitavad ja avavad uusi horisonte.


 

ÕPPEVORM

Õppetöö on jaotatud prekliiniliseks ja kliiniliseks õppeks. Esimesel kolmel kursusel omandatud baasteadmised ja laborites kogutud oskused annavad ülevaate inimkeha anatoomiast ja füsioloogiast, enamikust haigustest, nende spetsiifikast ning ravi- ja ennetamise võimalustest. Tagamaks üliõpilastele võimalikult vahetu kontakti õppejõu ja õppeainega, toimub õppetöö enamasti väiksemates rühmades.

Juba esimesest kursusest alates on teoreetiline ja praktiline õppetöö tihedalt seotud, kuid reaalne kokkupuude patsientidega ja kogemuste omandamine nendega töötamisel toimub alates kolmandast õppeaastast. Kliiniline õppetöö TÜ Kliinikumis on alus arstiteadlase igapäevaelu tundmaõppimiseks, patsiendi uurimise ja ravimise kunsti omandamiseks. Praktikumides saadakse esmane reaalne kogemus haiguste ennetus-, diagnostika- ja ravivõimalustestega. Stuudiumi viimane aasta möödub juba täies mahus praktikal haiglas ja/või perearstikeskuses. Arstiteaduse erialal saab õppida ka inglise keeles, välisüliõpilaste rühm toob valdkonda rahvusvahelist hõngu. 


KESKKOND

Arstiteaduse eriala üliõpilastel on võimalus ühineda oma õppeastme erialaseltsiga. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) esindab üliõpilasi, korraldab erinevaid üritusi ning hoolitseb tudengite kollegiaalsuse kujunemise eest. Traditsiooniliselt toimuvad aktiivsete arstitudengite vedamisel nii ühiskondlikule arengule kui ka tervislikele eluviisidele suunatud üritused, koolitused ja seminarid seltsi liikmetele, traditsioonilised spordivõistlused ainult arstiteaduskonnas eksisteerivatel uudisaladel, nagu moodne meditsiiniline viievõistlus ja valge kitli jooks.

EAÜSi abiga toimuvad teaduskonverentsid, kus üliõpilased teevad põnevaid ettekandeid oma uurimistöödest. On võimalik osaleda rahvusvahelises koostöös ning kliinilise või teadusliku välisvahetuse programmis. Seltsi hääletoru on ajakiri Curare. Lisaks on meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilastel kõiki üliõpilasi esindav organisatsioon meditsiinivaldkonna üliõpilaskogu (MVÜK), mis tegeleb aktiivselt kõigi üliõpilaste huvide ja õiguste eest seismisega, arstiõppe parendamisega ja akadeemiliste probleemidega.


VILISTLASENA

Arstiteaduse eriala lõpetamisel saadakse üldarsti kutse ja lõpetaja kantakse arstide registrisse. Samas ei anna Tartu Ülikooli diplom veel õigust töötada eriarstina. Arstiteaduse õppekava lõpetaja võib leida tööd ka tervishoiusüsteemis ja riigiasutustes ametniku või eksperdina. Teadushuvilistel on võimalik arstiteaduse õppekava läbimisel suunduda doktoriõppesse.

Eriarsti õpe residentuuris võimaldab spetsialiseeruda rohkem kui 30 erialale, õpe kestab 3-5 aastat. TÜ vilistlased moodustavad 99% Eesti arstkonnast ning lõpetajad on oodatud igas Eesti tervishoiuasutuses. Veelgi enam – arstiteaduskonna lõpetanuid töötab erinevates haiglates nii Euroopas kui ka Ameerikas, mis on kinnitus Tartu arstihariduse kõrgest tasemest! 

 

Vaata videot arstiteaduse eriala vilistlase Üllar Lannoga.

Loe intervjuud Ruth Kaldaga, mis ilmus ajakirjas UT.         
 

Lisalugemist:

Tartu Ülikooli arstiteaduskond 
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Arstiteaduskonna Üliõpilasesindajate Kogu
Ajakiri Eesti Arst
Terviseportaal inimene.ee
TÜ Kliinikum
Eesti Arstide Liit
Terviseamet
 

Kontakt:

Meditsiiniteaduste valdkond
dekanaadi juhataja Rene Kärner
tel: 737 5325
e-post: rene.karner [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega ingliskeelsel õppekaval