bioloogia ja ökoinnovatsioon | Universitas Tartuensis

  • Väga head teadmised Eesti ja Euroopa looduse mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest ja kaitsest.
     
  • Oskus orienteeruda globaalmuutustega seotud probleemides ja ökoinnovaatiliselt mõelda.
     
  • Tartu Ülikooli bioloogiaõppe tase on maailmas kõrgelt hinnatud ja kasutatavad uurimismeetodid on tänapäeva tipptasemel.

     

ÕPPETÖÖ

Kliimamuutused ning looduslike elupaikade ja elurikkuse kadu on tänapäeval suurimad keskkonnaprobleemid. Kuna koos elurikkuse kaoga vähenevad looduse hüved (nt puhas õhk ja vesi, viljakas muld, tolmeldamine ja looduslik kahjuritõrje), on oluline leida ökoinnovaatlilisi lahendusi meie elukeskkonna parandamiseks. Uuendatud bioloogia ja ökoloogia õppekava eesmärk ongi koolitada loodust hästi tundvaid spetsialiste, kes kujunevad innovatsiooni ja loodushoidliku majanduse ning ühiskonna eestvedajateks Eestis ja Euroopas.

Õppetöö toimub ökoloogia ja maateaduste instituudi (ÖMI) botaanika ja zooloogia osakonnas ning Eesti Mereinstituudis (EMI). Kõik tudengid saavad kohustuslikes moodulites süsteemse ülevaate Eesti ja Euroopa elustikust ja selle mitmekesisusest, ökosüsteemide toimimisest, nende funktsionaalsusest ja kaitsest, ning õpivad koguma teadusandmeid ja neid analüüsima. Edendamaks valdkondadevahelist ettevõtlikkust ökoloogiliste probleemide lahendamisel, omandatakse keskkonnasäästliku majanduse, ettevõtluse ja innovatsiooni põhitõed.

 

Kitsamale erialale spetsialiseerutakse valikainetega. ÖMI ja EMI teadlastega saab kaasa lüüa mitmes ühiskonnale ja teadusele olulises uuringus:

- Tähtsal kohal on globaalmuutuste (kliima- ja maakasutusmuutuste) mõju ja biootilise vastastikmõju uurimine.
- ÖMI-s uuritakse taimede, seente, imetajate, lindude, putukate jt organismide levikut, ökoloogiat, geneetikat, evolutsiooni, füsioloogiat ja käitumist.
- Tegeletakse liikide ja koosluste kaitsega, uuritakse ulukipopulatsioonide majandamist, linnastumise tagajärgi elusloodusele, inimesele ja koduloomadele ohtlikke parasiite, organismide stressi- ja haiguskindlust jpm.
- EMI bioloogid on keskendunud veeökosüsteemidele: kalapopulatsioonide majandamise uuringutele ja planeerimisele, võõrliikide ohjeldamisele ja mitmesugustele veekogudega seotud rakenduslikele projektidele.

 

Teadustöös kasutatakse kõige moodsamaid molekulaarseid, biokeemilisi, füsioloogilisi, statistilisi jms meetodeid. Meil töötavad teadlased on tuntud üle maailma. Paljud neist kuuluvad maailma kõige rohkem viidatud teadlaste sekka ja ühtlasi Eesti teaduse tippkeskusesse EcolChange. Kõik see tagab meie kraadiõppe kõrge taseme ning lõpetajate hea läbilöögivõime nii teadusmaailmas kui ka muudel elualadel.

 

ÖMI teadlaste digiarenduste tulemuseks on näiteks maailma suuruselt teine masinloetavate teadusandmete hoidla PlutoF, samuti Eesti eElurikkuse portaal ning ülemaailmne seente geenijärjestustel põhinev määraja UNITE, mis leiab kasutust nii teaduses kui ka eraettevõtluses.


ÕPPEVORM

Õppetöö toimub nii loengute, seminaride kui ka labori- ja välipraktikumide vormis. Valikainete hulka kuuluvad nii eesti- kui ka ingliskeelsed kursused, millest iga tudeng peaks leidma endale sobiva ainekomplekti vastavalt oma magistritöö suunale. Soovi korral saab üliõpilane ühe semestri õppida välisülikoolis.

Välipraktikumides õpitakse lähemalt tundma nii taime-, seene- kui ka loomariiki.

 

KESKKOND

Õppimiseks on hästi sisustatud laborid, tipptehnika ja õpperuumid, sh välibaasid. Magistritöö raames tehakse sageli välitöid erinevates Eesti paikades.

 

Üliõpilaselu on täpselt nii kirev ja huvitav, kui kirevaks ja huvitavaks see ise elada. Aktiivsemad tudengid saavad sihtasutustest taotleda toetust konverentsidel, seminaridel, kursustel või mõnel muul välismaal toimuval erialasel sündmusel osalemiseks. Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, mis loodi 1958. aastal ja oli esimene üliõpilaste looduskaitseühendus maailmas, pakub võimalust tutvuda ka teiste erialade tudengite tegemistega. Ringi tegevuste hulka kuuluvad traditsioonilised matkad, hääletusretked Eestis ja välisriikides, talgud, väljasõidud, seminarid, loodusfilmiõhtud, reisimuljeõhtud jne. Peale selle on Tartus hulgaliselt teisi seltse, ühinguid, klubisid, ringe, korporatsioone, laulukoore ja muid organisatsioone, millega ühineda.


VILISTLASENA

Bioloogia eriala lõpetajad on olnud konkurentsivõimelised nii Eestis kui ka mujal riikides, aga ka väljaspool oma kitsamat eriala. Erialast tööd võib leida laborites, Keskkonnaametis, Keskkonnaagentuuris, omavalitsustes, loodusvarade majandamise ja keskkonnahindamisega tegelevates ettevõtetes, mittetulundusühingutes ja mujal. Mõned meie vilistlastest on rajanud näiteks ökoinnovaatilisi keskkonnateenuseid pakkuvaid võrse- ehk spin-off-ettevõtteid.

Doktoriõppes haridusteed jätkates hakkab üliõpilane tegelema eriala teadusuuringutega ja rakendusprobleemide lahendamisega. Ökoloogia ja maateaduste instituudi (ÖMI) botaanika ja zooloogia osakonna ning Eesti Mereinstituudi teadlased teevad koos üliõpilastega teadusele ja ühiskonnale olulisi uuringuid nii Eesti looduses kui ka laborites, samuti käiakse ekspeditsioonidel üle maailma.
 

Lisalugemist:

ÖMI botaanika osakond
ÖMI zooloogia osakond
Eesti Mereinstituut

Teaduse tippkeskus EcolChange: globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes

Keskkonnaamet
Keskkonnaagentuur
Keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte Hendrikson ja Ko
Eestimaa Looduse Fond
Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering 
BÜS

 

Tutvu vastuvõtutingimustega.