biomeditsiin | Universitas Tartuensis
  • Personaalmeditsiini areng ja läänemaailma kiiresti vananev rahvastik muudavad biomeditsiini ülimalt suure potentsiaaliga valdkonnaks

  • Õppekava ühendab meditsiinilisi ja bioloogilisi teaduseid nii teoorias kui praktikas

  • Õppejõud on oma ala tunnustatud teadlased, kes panustavad oluliselt õppekava kvaliteeti, mistõttu lõpetajad on konkurentsivõimelised nii tööturul kui ka akadeemilises sfääris
     

 

ÕPPETÖÖ

Õppekava kvaliteedi eest vastutavad võrdsel määral Tartu Ülikooli meditsiini- ning loodus- ja täppisteaduste valdkond, kes korraldavad meditsiiniõpet Biomeedikumis ning bioloogilist molekulaar- ja rakubioloogia instituudis.

Biomeditsiini õppekava eesmärk on anda süvendatud teadmiste ning praktiliste oskuste kaudu nüüdisaegne arusaam inimorganismi elutegevuse molekulaarsest funktsioneerimisest. Õppekava praktiline suunitlus võimaldab loengutes omandatud teoreetilisi teadmisi rakendada praktikas.

Kahesuunalise õppetöö tulemusena omandatakse teadmised nii rakubioloogia, mikrobioloogia kui ka geneetika valdkonnas, aga ka immunoloogias ja neuroteaduses. Samuti käsitletakse kliiniliste uuringute disaini spetsiifikat.
 

ÕPPEVORM

Biomeditsiini õppekava raames omandatakse teoreetilised teadmised peamiselt loengutes ja seminarides. Seminarid annavad tudengitele äärmiselt head meeskonnatöö ja oma seisukohtade kaitsmise oskused,  lisaks arendab selline õppevorm diskuteerimisoskust.

Biomeditsiini õppekava lõputöö peab põhinema eranditult eksperimentaalsel teadustööl. Seepärast on õppekava raames võimalik liituda teaduslaborites uurimisgruppidega, mis annab lõpetajale äärmiselt vajaliku oskuse iseseisvalt lahendada erialaseid probleeme praktika käigus. Samuti valmistab praktika teaduslaboratooriumis tudengeid ette tööks kollektiivis. Üliõpilase soovil on võimalik õppekava raames teostada praktiline töö ka väljaspool ülikooli laboratooriumeid, mis võimaldab tudengitel juba aegsasti teha koostööd potentsiaalsete tööpakkujatega nii Eestis kui välisriikides.
 

KESKKOND

Tartus elamiseks on ülikoolil pakkuda renoveeritud, tänapäevased üliõpilaselamud. Enamik üliõpilaselamutest asuvad õppehoonetele lähemal kui kaks kilomeetrit, mis soodustab õppetööst osavõttu.

Tartus toimuvad vanale ülikoolilinnale kohaselt traditsioonilised tudengiüritused, mis muudavad ülikooliaja meeldejäävaks. Liituda saab paljude korporatsioonide ja üliõpilasseltsidega. Biomeditsiini üliõpilastel on võimalik astuda Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi (BÜS). BÜS korraldab palju silmaringi laiendavaid seminare ja seltskondlikke üritusi, populariseerib teadust, aitab tudengeid õpirände küsimustes ning osaleb tudengite jaoks tähtsate otsuste langetamise protsessis instituudi ja ka valdkonna tasemel.
 

VILISTASENA

Kuigi biomeditsiini magistriõpe on suuresti meditsiinilise suunitlusega, on selle vilistlane kvalifitseeritud töötamaks enamikul elualadel, millel on kokkupuude laboritööga. Vilistlased on leidnud endale sobiva töö ravimifirmades, meditsiinilaborites ja muudes era- ning riiklikes laboratooriumites, toiduainetehnoloogia-, biotehnoloogiaettevõtetes jne. Õpetajakoolituse läbinud saavad asuda tööle ka bioloogiaõpetajana. Biomeditsiini magistrikraad võimaldab õpinguid jätkata vastava eriala doktoriõppes nii Eestis kui välisriikides.
 

Lisalugemist:

TÜ Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
biotehnoloogia õppetool

bioinformaatika õppetool

molekulaarbioloogia õppetool

Eesti Biokeskus

Eesti Geenivaramu

Eesti Geenikeskus

Siirdemeditsiini keskus

Vaata biotehnoloogiliste asutuste ja firmade loetelu
 

Kontakt

TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Riia 23, Tartu
tel: 737 5011
e-post: molbiol [ät] ut.ee
http://www.tymri.ut.ee/

 

Tutvu vastuvõtutingimustega