biotehnika | Universitas Tartuensis

• Selles õppekavas on ühendatud mitmesugused rakendusliku biotehnoloogia valdkonnad, sünteetiline bioloogia, biomeditsiinitehnika jms.

• Õppekava läbinuil on sügav arusaam ja praktilised oskused bioloogiliste süsteemide analüüsi, sünteetilise bioloogia, tööstuslike bioprotsesside optimeerimise, biomeditsiini tehnoloogia jpm alal.

• Õppetöös pannakse rõhku praktilistele oskustele. Selleks on olemas moodsad laborid ja tudengid saavad teha praktikat biotehnoloogia ettevõtetes.
 

 

ÕPPETÖÖ

Õppekava põhieesmärk on koolitada spetsialiste, kellel on teadmised ja oskused selleks, et panustada biotehnoloogia-, biomeditsiini-, ringmajandus- ja biotöötlusettevõtete edukusse. Lõpetanutel on süvateadmised ja praktilised oskused põhiliste tööstuslike bioprotsesside, biomeditsiini tehnoloogiate, tööstusliku fermentatsiooni ja bioloogiliste süsteemide disaini alal. Õppekavas on pearõhk praktiliste oskuste omandamisel ja selleks on loodud võimalus minna praktikale erialaga haakuvatesse ettevõtetesse.

ÕPPEVORM

Peamised õppetöö vormid on loengud, seminarid, praktikumid, rühmatöö ja iseseisev töö. Suurt rõhku pannakse praktiliste oskuste omandamisele, peale õpitava omandamise treenitakse seminarides ka aruteluoskust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust. Rühmaprojektid arendavad meeskonnatöö oskusi ning õpetavad, kuidas omandatud teadmisi rakendada. Õppekava struktuur annab üliõpilasele vabaduse kursusi valida ja kujundada ise endale sobiv õppeplaan, et saavutada enesele seatud hariduslikud eesmärgid.

KESKKOND

Tartu elurütm ja miljöö toetavad õppimist ning tudengielus täie rinnaga osalemist. Rohelust täis linnas on ka mitmekesised sportimis- ja ajaveetmisvõimalused. Ülikoolilinna atmosfäär on segu kuulsusrikkast akadeemilisest minevikust ja noore põlvkonna tulevikku suunatud vaimsusest. Aktiivsed üliõpilased on oodatud liituma erialaste organisatsioonidega, uusi tuttavaid ja teistes valdkondades õppivaid sõpru võib leida ajaloolistest akadeemilistest tudengiorganisatsioonidest.

VILISTLASENA

Õppekava lõpetanud on võimelised panustama biotehnoloogia, keemiatööstuse, biomeditsiini ja laia temaatikaga biomajanduse ettevõtete arengusse Euroopa Liidus ja kogu maailmas. Skandinaavia kui biotehnoloogia alal väga kiiresti arenev piirkond on eriti atraktiivne tööturg, kus jätkata tehnoloogiliselt pädevate keskastme juhtidena biomajanduse tootmisettevõtetes ning laborites. Omandatud haridus võimaldab edaspidi teha arukaid ja kaalutletud otsuseid doktorantuuris või avalikus sektoris.

 

Kontakt

Tehnoloogiainstituut
Nooruse 1 - 424
50411 Tartu
https://www.tuit.ut.ee 

Programmijuht
Ilona Faustova
ilona.faustova [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega