eesti ja soome-ugri keeleteadus | Universitas Tartuensis

  • Laiapõhjaline humanitaarharidus, mis juurutab keeleteadlikkust, teritab keeletaju, õpetab keeli analüüsima ja võrdlema

  • Eesti keelega tihedalt seotud mitmekeelne õppekava

  • Eesti keele õpetajate kasvulavaÕPPETÖÖ

Mis siis veel, kui mitte eesti keel? Kusagil mujal maailmas ei ole võimalik eesti keelega seotud erialasid õppida nii põhjalikult kui Tartu Ülikoolis. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekaval on seitse eriala, õpingute käigus spetsialiseerutakse ühele järgmistest suundadest:ÕPPEVORM

Bakalaureuseõppe esimesel aastal omandatakse filoloogilised põhiteadmised, õpitakse ka kultuuri- ja kirjandusteaduse aineid, lihvitakse eesti keeles kirjutamise ja kõnelemise oskust. Kõik üliõpilased õpivad ka mõnd võõrkeelt, mille valik Tartu Ülikoolis on väga lai. Teisel aastal läbitakse eesti keele struktuuri kursused ja alustatakse meelepärase kõrvaleriala omandamist. Kolmandal õppeaastal pühendutakse peamiselt kitsama eriala õppimisele. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava võimaldab kitsamalt spetsialiseeruda seitsmele erialale, valitud erialast tuleb kolmandal aastal kirjutada ka bakalaureusetöö. Stuudiumi teevad auditoorse tavaõppe kõrval huvitavaks erinevad (suve)praktikad ja väliskülalislektorite lühikursused. Õpingud ning praktika välisülikoolides, nt tihe üliõpilasvahetus Ungari ja Soome, aga ka teiste Euroopa riikidega, on samuti loomulik osa õppetööst.


KESKKOND

Üliõpilaselule lisab vürtsi võimalus end täiendada ja praktikal käia välisülikoolides. Lisaks õppetööle osalevad tudengid keelekorpuste koostamisel ja keeleringi töös, liituvad üliõpilasseltside või -ühendustega. Õpingute ajal on huvilistel võimalus kaasa lüüa ka konverentside ja olümpiaadide korraldamisel, saades väärt kogemusi ja erialaseid kontakte juba enne lõpetamist. Aktiivsed üliõpilased saavad meeskonnatöökogemusi üliõpilaskogus ja ‑esinduses tegutsedes. Huvilised on oodatud filmiõhtutele, ekskursioonidele ja väljasõitudele. Instituudi koridori ilmestavad tihti erinevad kultuuriteemalised näitused.        

                        
VILISTLASENA

Pärast kolmeaastase bakalaureuseõppe läbimist saab kõiki seitset eriala edasi õppida eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistrikaval. Samuti saab magistrantuuris õppida eesti keele ja kirjanduse või eesti keele võõrkeelena õpetajaks eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikaval.

Võimalik on suunduda ka hoopis teisele alale (nt ajalugu või võõrkeeled), kui bakalaureusetasemel on seda ala nõutavas mahus kõrvalerialana õpitud. Loe ka tudengite arvamusi oma õpingute kohta.

Meie vilistlased töötavad õpetajate ja õppejõududena, keeletoimetajate ja korrektoritena, spetsialistidena keeletehnoloogia ettevõtetes, keeleteadlastena, tõlkide ja tõlkijatena, giididena ja muudes ametites haridus- ja kultuurivallas, kus on vajalik loovus, keeleteadlikkus ning analüüsioskus.

Loe tuntud vilistlastest instituudi koduleheküljel. Mihkel Mutt, kes õppis eesti filoloogia žurnalistika õppesuunal, on ülikoolipõlvest kirjutanud oma mälestusteraamatu 4. osas „Kandilised sambad“.
                      

Vaata ka videosid, milles vilistlased räägivad oma õpingutest ja edasistest võimalustest tööturul.

Sirli Zupping, TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi teadur               

Kristel Ress, TÜ keelenõunik

Martin Eessalu, Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert

Kuula prof Helle Metslangi loengut "Kuhu kuulub eesti keel?"


Lisalugemist:

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri
Wikipeedia artikkel „Eesti keel”
Wikipeedia artikkel „Foneetika”
Keeleajakiri Oma Keel
Keelenõuvakk
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus
Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus
Fenno-Ugria Asutus
Vana kirjakeele uurimisrühm
TÜ arvutilingvistika uurimisrühm
TÜ Keeletehnoloogia töörühm
TÜ Multimodaalse suhtluse uurimise (MUSU) grupp
Soome rahvusvahelise mobiilsuse keskus
Kodumaa keelte keskus
Soome Kirjanduse Selts
Debrecen Summer School, Hungary
Hungarian Scholarship Board
Balassi Bálint Institute
Ungari president László Sólyom külas Tartu Ülikoolis


Kontakt:

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut 
Jakobi 2-433
tel: 737 5221

Eesti keele võõrkeelena osakond
Jakobi 2-432
tel: 737 5227

www.keel.ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega