eripedagoogika | Universitas Tartuensis
  • Eripedagoogikat õppides hakkad väärtustama iga inimese isikupära.

  • Bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin.

  • Tartu Ülikoolil on 50-aastane eripedagoogide ja logopeedide õpetamise kogemus.

 


ÕPPETÖÖ

Kui laps ei suuda õppida tavapärasel viisil koos teistega, on vaja luua õppimiseks ja arenguks just talle sobilikud tingimused. Eripedagoogil läheb vaja nii teadmisi ja oskusi kui ka leidlikkust, loovust ja järjekindlust. 

Eripedagoogika on tihedalt seotud psühholoogia, meditsiini ka keeleteadusega. Õpingute jooksul antakse ülevaade inimese psühholoogilisest arengust, võimalikest kõrvalekalletest ja tunnustest, mis võivad viidata õppimist mõjutavatele erivajadustele. Meditsiinivaldkonna ainete raames selgitatakse erivajaduste põhjusi ning tutvustatakse tänapäevaseid ravi- ja teraapiavõimalusi. Teadmised keelest ja kõne arengust loovad aluse, et mõista kommunikatsiooniprobleeme ja toetada kõne arengut. Kui laps või noor ei suuda õppida tavapärasel viisi koos teistega, on vaja luua õppimiseks ja arenguks just talle sobilikud tingimused. Eripedagoogil ja logopeedil läheb seejures vaja nii teadmisi ja oskuski, kui ka leidlikkust, loovust ja järjekindlust.

 


ÕPPEVORM

Eripedagoogikat saab õppida päeva- või sessioonõppe vormis. Varasem kokkupuude erivajadustega inimestega ei ole õpingute alustamiseks vajalik, kuid juba omandatud või õpingute ajal omandatav kogemus tuleb kasuks. Tulevasel eripedagoogil ja  logopeedil on väga hea suhtlemisoskus ning vajalik on korrektne eesti keele valdamine kõnes ja kirjas. Õpingute käigus läbitakse 11 EAP mahus praktikaid, mille raames tutvutakse võimalike tulevaste töökohtadega, assisteeritakse eripedagoogi ja logopeedi tema tööülesannete juures. Vajalik on iseseisvalt lugeda muuhulgas ingliskeelset õppekirjandust ja teadusartikleid. Soovi korral saab osa õpingutest läbida ka välisriigi ülikoolis. 
<span class="EOP SCXW235809665 BCX0" data-ccp-props="{}" style="margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: 12pt; line-height: 20.5042px; font-family: " times="" new="" roman",="" "times="" roman_embeddedfont",="" roman_msfontservice",="" serif;"=""> Foto: Valmar Voolaid


KESKKOND

Eripedagoogika osakond asub ilusas renoveeritud majas Toomemäe serval, kuid bakalaureuseõppe ajal käivad tudengid paljudes ülikooli õppehoonetes, sest õppekavas on eri valdkondade ained. Õppetöö toimub osaliselt koos tulevaste õpetajate ja psühholoogidega.

Üliõpilased on asutanud Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Seltsi (ELTS), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka seltskondlikke üritusi. Juba õpingute ajal on üliõpilased oodatud astuma ka erialaliitudesse: Eesti Eripedagoogide Liitu ja Eesti Logopeedide Ühingusse. Erialaliidu kaudu saab sõna võtta aktuaalsetel teemadel ja luua kontakte töötavate spetsialistidega.

 

VILISTLASENA


Erialase pädevuse saavutamiseks on vaja läbida ka magistriõpe, mille jooksul s

petsialiseerutakse eripedagoogikale või logopeediale ning mille lõpetajad saavad eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse.

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe lõpetajad on kõrgelt hinnatud spetsialistid tavakoolides ja erivajadustega laste koolides, koolieelsetes lasteasutustes, polikliinikutes, haiglates ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Meie vilistlaste hulgas on ka haridusjuhte, teadlasi, ametnikke ja ettevõtjaid.

 

Kontakt:

Haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakond
Näituse 2, 50409 Tartu
e-post: speced [ät] ut.ee
www.ht.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega päevaõppes, sessioonõppes