eripedagoogika | Universitas Tartuensis
  • Eripedagoogikat õppides hakkad väärtustama iga inimese isikupära.

  • Bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin.

  • Tartu Ülikoolil on 50-aastane eripedagoogide ja logopeedide õpetamise kogemus.

 


ÕPPETÖÖ

Eripedagoog on erivajadustega inimeste õpetaja, kes töötab enamasti lasteaias, koolis või kutsekoolis. Kui laps ei suuda õppida tavapärasel viisil koos teistega, on vaja luua õppimiseks ja arenguks just talle sobilikud tingimused. Erivajadustega õppijate puhul kasutavad õpetajad mõnevõrra teistsuguseid võtteid, mis võivad olla mõnikord üllatavalt lihtsad või nutikad. Eripedagoogil läheb vaja nii teadmisi ja oskusi kui ka leidlikkust, loovust ja järjekindlust. Kasuks tuleb väga hea suhtlemisoskus ning korrektne eesti keele valdamine kõnes ja kirjas. Varasem kokkupuude erivajadustega inimestega ei ole õpingute alustamiseks vajalik, kuid juba omandatud või õpingute ajal omandatav kogemus tuleb kasuks.

Erialasele tööle saad asuda siis, kui oled läbinud ka magistriõppe, kus võid spetsialiseeruda eripedagoogikale või logopeediale ehk kõneravile.
 


ÕPPEVORM

Eripedagoogika on tihedalt seotud psühholoogia, keeleteaduse ja meditsiiniga. Õpingute jooksul antakse ülevaade inimese psühholoogilisest arengust, võimalikest kõrvalekalletest ja tunnustest, mis võivad viidata erivajaduste liikidele. Meditsiinivaldkonna ainete raames selgitatakse erivajaduste põhjusi ning tutvustatakse tänapäevaseid ravi- ja teraapiavõimalusi. Teadmised keelest ja kõne arengust loovad aluse, et mõista kommunikatsiooniprobleeme ning toetada kõne arengut.
 

Foto: Valmar Voolaid


KESKKOND

Eripedagoogika osakond asub ilusas renoveeritud majas Toomemäe serval, kuid bakalaureuseõppe ajal käivad tudengid paljudes ülikooli õppehoonetes, sest õppekavas on eri valdkondade ained. Õppetöö toimub osaliselt koos tulevaste õpetajate ja psühholoogidega.

Üliõpilased on asutanud Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Seltsi (ELTS), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka seltskondlikke üritusi. Juba õpingute ajal on üliõpilased oodatud astuma ka erialaliitudesse: Eesti Eripedagoogide Liitu ja Eesti Logopeedide Ühingusse. Erialaliidu kaudu saab sõna võtta aktuaalsetel teemadel ja luua kontakte töötavate spetsialistidega.

 

VILISTLASENA

Erialase pädevuse saavutamiseks on vaja läbida ka magistriõpe, mille jooksul spetsialiseerutakse eripedagoogikale või logopeediale ning mille lõpetajad saavad eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse.

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe lõpetajad on kõrgelt hinnatud spetsialistid tavakoolides ja erivajadustega laste koolides, koolieelsetes lasteasutustes, polikliinikutes, haiglates ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Meie vilistlasi töötab ka haridusjuhtide, teadlaste, ametnike ja ettevõtjatena.

 

Kontakt:

Haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakond
Näituse 2, 50409 Tartu
e-post: speced [ät] ut.ee
www.ht.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega päevaõppes, sessioonõppes

Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS): 2018/2019