eripedagoogika ja logopeedia | Universitas Tartuensis
  • Tartu Ülikoolil on 50-aastane eripedagoogide ja logopeedide õpetamise kogemus.

  • Lõpetades saad magistrikraadi ning eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse.

  • Lai valik töökohti; sihtrühm, kellega saad töötada, ulatub beebidest eakateni.
     


 
 

 


ÕPPETÖÖ

Sisseastumisel tuleb valida eripedagoogika või logopeedia suund. Õppekava koosneb esialgu mõlemale suunale ühisest osast ning jaguneb seejärel kaheks. Ühised ained on jätk bakalaureuseastmes õpitule, näiteks lapse arengu eripedagoogiline hindamine, neuropsühholoogia, erivajadustega laste õpetamine lasteaias ja koolis, pedagoogilis-psühholoogiline nõustamine.

Eripedagoogika suunal saab õppida, kuidas arenevad erivajadustega lapsed lasteaias, koolis ja kutsekoolis, milliste eripäradega tuleb arvestada nägemis-, kuulmis-, intellektipuude ja õpiraskustega laste õpetamisel ning kuidas kohandada õppekava ja õppevara.

Logopeedia suunal saab üliõpilane teada, milles seisnevad kõne-, keele- ja kommunikatsiooniprobleemid ja neelamisraskused ning kuidas sellises olukorras olevaid inimesi õpetada ja juhendada.

Õpingute lõpuks tuleb kirjutada magistritöö, mille teema saab üliõpilane valida oma huvidest lähtudes juba õpingute alguses.
 ÕPPEVORM

Magistriõppes toimuvad õppesessioonid kord kuus ühe töönädala jooksul (esmaspäevast laupäevani). Loengutes ja seminarides kasutatakse palju elulisi ülesandeid: probleemide ja juhtumite teaduspõhist lahendamist, iseseisvaid ja rühmatöid. Teoorias õpitut rakendatakse praktikal, kus juhendajateks on kogenud spetsialistid üle Eesti.

Õppetöös osalemiseks on vajalik inglise keele oskus, sest nii õppimiseks kui ka magistritöö tegemiseks tuleb lugeda ingliskeelseid teadusartikleid ning osa valikaineid on inglise keeles.

 

KESKKOND 

Eripedagoogika osakond asub ajaloolises õppehoones Toomemäe serval. Magistriõppe üliõpilased on kaasatud uurimisrühmadesse ning erialaga seotud hindamisvahendite ja õppevara koostamisse. Õppelaboris saavad üliõpilased õppejõudude juhendamisel harjutada laste kõne arengutaseme hindamist, õpetuse kavandamist ja lapsevanemate nõustamist. Osakond teeb tihedat koostööd Eesti Eripedagoogide Liidu ja Eesti Logopeedide Ühinguga ning aktiivselt tegutseb Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts.
 

VILISTLASENA

Magistriõppekava lõpetanud on valmis asuma erialasele tööle ja/või jätkama õpinguid doktoriõppes. Eripedagoogid töötavad enamasti üldhariduskoolides, aga ka lasteaedades ja kutseõppeasutustes; nende töö sisu on erivajadustega õppijate arengutaseme hindamine, õpetamise kavandamine ja korraldamine (individuaalselt, väikerühmas, klassis) ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine.

Logopeedid töötavad haridussüsteemis ja meditsiiniasutustes, keskendudes kõne ja neelamisega seotud erivajadustele.

Mõlema eriala esindajaid oodatakse õppenõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Vilistlaste hulgas on ka edukaid haridusasutuste juhte, riigiametnikke ja eraettevõtjaid.

 

Lisalugemist

Eesti Logopeedide Ühing
Eesti Eripedagoogide Liit
Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts 

 

Kontakt

Eripedagoogika osakond
Näituse 2-118, 50409 Tartu
e-post: speced [ät] ut.ee
www.ht.ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega

Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS): 2018/2019