eripedagoogika ja logopeedia | Universitas Tartuensis
  • Tartu Ülikoolil on 50-aastane eripedagoogide ja logopeedide õpetamise kogemus.

  • Lõpetades saad magistrikraadi ning eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse.

  • Lai valik töökohti; sihtrühm, kellega saad töötada, ulatub beebidest eakateni.
     


 
 

 


ÕPPETÖÖ

Sisseastumisel tuleb valida eripedagoogika või logopeedia eriala. Eripedagoogika erialal saab õppida, kuidas arendada  erivajadustega lapsi lasteaias, koolis ja kutsekoolis, milliste eripäradega tuleb arvestada nägemis-, kuulmis-, intellektipuude ja õpiraskustega laste õpetamisel ning kuidas kohandada õppekava ja õppevara. Logopeedia erialal saab üliõpilane teada, milles seisnevad kõne-, keele- ja kommunikatsiooniprobleemid, neelamisraskused ning kuidas sellises olukorras olevaid inimesi õpetada ja juhendada. Õpingute lõpuks tuleb kirjutada magistritöö, mille teema saab üliõpilane valida oma huvidest lähtudes juba õpingute alguses. ÕPPEVORM

Magistriõppes toimuvad õppesessioonid üldjuhul kord kuus ühe nädala jooksul esmaspäevast laupäevani, semestri viimane sessioon kestab esmaspäevast pühapäevani. Loengutes ja seminarides kasutatakse palju elulisi ülesandeid: probleemide ja juhtumite teaduspõhine lahendamine, rühmades ja iseseisvalt koostatud analüüsid ja õpetamise kavad.

Teoorias õpitut rakendatakse praktikatel, mille juhendajateks on kogenud tugispetsialistid üle Eesti. Praktika maht on nii eripedagoogika kui logopeedia erialal 20 EAP (14 nädalat), toimumise aeg on märgitud ainekavas ning üliõpilastel tuleb praktikaasutuses olla vähemalt neli tundi igal tööpäeval. Õppetöös osalemiseks on vajalik väga hea eesti ja inglise keele oskus, sest nii õppimiseks kui ka magistritöö tegemiseks tuleb lugeda muuhulgas ingliskeelseid teadusartikleid. 

 

KESKKOND 

Eripedagoogika osakond asub ilusas renoveeritud majas Toomemäe serval. Magistriõppe üliõpilased on kaasatud uurimisrühmadesse ning erialaga seotud hindamisvahendite ja õppevara koostamisse. Praktikate raames saab üliõpilane järele proovida, kas talle sobib tulevase töökohana paremini lasteaed või kool, nõustamiskeskus või kliinik. Osakond teeb tihedat koostööd Eesti Eripedagoogide Liidu ja Eesti Logopeedide Ühinguga ning aktiivselt tegutseb Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts. Üliõpilased on oodatud kogukonna erinevatele üritustele. Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu rahastusel on magistriõppe üliõpilastele loodud erialastipendium. 
 

VILISTLASENA

Magistriõppekava lõpetanud on valmis asuma erialasele tööle ja/või jätkama õpinguid doktoriõppes. Eripedagoogid töötavad enamasti üldhariduskoolides, aga ka lasteaedades ja kutseõppeasutustes; nende töö sisu on erivajadustega õppijate arengutaseme hindamine, õpetamise kavandamine ja korraldamine (individuaalselt, väikerühmas, klassis) ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine.

Logopeedid töötavad haridussüsteemis ja meditsiiniasutustes, keskendudes kõne ja neelamisega seotud erivajadustele.

Mõlema eriala esindajaid oodatakse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Vilistlaste hulgas on ka edukaid haridusasutuste juhte, riigiametnikke ja eraettevõtjaid. 

 

Lisalugemist

Eesti Logopeedide Ühing
Eesti Eripedagoogide Liit
Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts 

 

Kontakt

TÜ Haridusteaduste instituudi ripedagoogika osakond
Näituse 2-118, 50409 Tartu
e-post: speced [ät] ut.ee
www.ht.ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega