ettevõtlus ja digilahendused | Universitas Tartuensis

• Uut tüüpi praktilise õppe käigus õpitakse tundma organisatsioonide protsesse ja eripära.

• Algusest peale töötab üliõpilane oma ideede ja pädevusaladega, et valmistada ette tegelikus elus kasutatavaid lahendusi.

• Kaks korda kuus nädala lõpus toimuv õppetöö sobib töötavale inimesele.


ÕPPETÖÖ

Õppija omandab teadmised selle kohta, kuidas arendada välja oma (äri)idee ja juhtida protsessi kuni toote või teenuse prototüübini. Selleks vajalikud pädevusalad on lõimitud õppeainetesse, mida õpetavad nii tugeva akadeemilise kui ka interaktiivõppe taustaga õppejõud ja spetsialistid kogu Eestist. Suurt väärtust lisab koostöö õppetöösse kaasatud ettevõtjatega.

ÕPPEVORM

Õpitakse eesti keeles ja sessioonidena, s.t õppetööks kogunetakse Narva kolledžisse kaks korda kuus reedest pühapäevani. Õppekava läbitakse kolme aastaga. Üliõpilased arendavad meeskonnatöö oskusi, mis on vajalikud igal elualal, selleks et töötada ladusalt koos erisuguste kogemustega ja eri eluvaldkondi esindavate kolleegidega. Tõhusama õppe nimel kasutatakse veebipõhiseid võimalusi: Moodle’i keskkonda, infosüsteeme, andmebaase jm. Õppekavas on mahukas praktikamoodul, mida läbides saab üliõpilane kinnistada teoreetilisi teadmisi ja töötada välja enda jaoks sobilikke rakendusviise. Praktika käigus on võimalik süvitsi tutvuda ettevõtete igapäevatööga. Samuti on praktikat tehes võimalik luua enda ettevõte, planeerides selle tegevust ja käivitamisprotsessi eri õppeainete raames. Õpingute lõpus kirjutab üliõpilane lõputöö või sooritab lõpueksami.

KESKKOND

Tartu Ülikooli Narva kolledžis on üliõpilastel suurepärased võimalused eneseteostuseks, sest nad saavad osaleda mitmesugustel üritustel ning lüüa kaasa nende korraldamises. Silmaringi avardavad loengud, keele- ja kirjandusklubi ning muud kultuurisündmused. Kolledži elus on võimalik kaasa rääkida üliõpilasnõukogu kaudu. Samuti saab vahetusprogrammide kaudu minna õppima välismaale. Välismaal õppimise võimaluste kohta saab teavet meie töötajatelt või üliõpilastelt, kelle hulgas on ka palju välismaalasi (Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast ja mujalt). Narva kolledž on mitmekultuuriline ja rahvusvaheline. Kolledžil on koostööpartnereid üle maailma ning nende abil saab kolledž tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õppekvaliteedi.

VILISTLASENA

Õppekava annab rakendusliku kõrghariduse ettevõtluse alal. Õppija omandab laiapõhjalised oskused ja teadmised ettevõtlusest ning ettevõtte moderniseerimisest uue tehnoloogia abil. Õppekavas on ühendatud ettevõtluse ja juhtimise (sh projektijuhtimise) valdkonna teadmised ja praktilised oskused. Nii on õppekava läbinu pädev tegutsema kiiresti muutuvas üleilmses majandusruumis arendus-, finants-, kommunikatsiooni-, kvaliteedi, turundus- või projektijuhina.

 

Kontakt

TÜ Narva Kolledž
Raekoja plats 2-110
õppekava programmijuht Denis Larchenko
denis.larchenko [ät] ut.ee