ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine | Universitas Tartuensis

  • Õppekavas on ühendatud praktiline ja akadeemiline ettevõtlusõpe

  • Kaasüliõpilased on mitmekesise tausta ja suure töökogemusega

  • Suur iseseisva töö maht võimaldab teemadesse süveneda ja õppida praktilise tegevuse kaudu

ÕPPETÖÖ

Ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise õppekava võimaldab omandada nüüdisaegsed ja praktikas rakendatavad teadmised ettevõtlusest, innovatsioonist, moodsast tehnoloogiast ning teadmusmahuka ettevõtte rahandusest, toetades Eesti ühiskonna ja ettevõtete muutumist uuenduslikumaks ja tehnoloogiamahukamaks. Õppekava läbinutele antakse sotsiaalteaduse magistri kraad ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise erialal.

Õppima on oodatud kõrghariduse omandanud inimesed, keda huvitab tänapäevane tehnoloogia juhtimine ettevõtte ja riigi tasandil. Samuti on õppima oodatud need, kes soovivad rakendada teadus- ja arendustegevuse tulemusi ettevõtluses uute toodete või teenustena.

Õppekava neljast moodulist esimene on kohustuslik üldõpe, mis hõlmab ettevõtluse, tehnoloogia, innovatsiooni ja innovaatilise ettevõtte juhtimisega seotud õppeaineid. Erialamooduliks on võimalik valida tehnoloogiate ja protsesside või teadmusmahuka ettevõtte rahanduse moodul. Vabaaineid võib võtta majandusteaduskonnast, teistest Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest või teistest ülikoolidest. Magistritöö moodulis on uurimis-, teadus- ja loometööoskusi arendavad õppeained ning õpingud lõpevad üliõpilase valikul kas magistritöö või magistrieksamiga.

 

 

 

 

 

ÕPPEVORM

Õppevorm on täiskoormusega sessioonõpe. Nominaalne õppeaeg on kaks aastat, s.t neli semestrit. Kolme esimese semestri jooksul toimuvad loengukursused ja neljandal semestril kirjutatakse magistritööd või valmistutakse ja sooritatakse magistrieksam. Õppetöösse on kaasatud välisõppejõud ja osa õppetööst toimub rahvusvahelistes rühmades, mis laiendab väärtuslikku kontaktivõrgustikku.

Sessioonid toimuvad septembrist juunini üks või kaks korda kuus neljapäevast pühapäevani, et ühildada magistriõpinguid hõlpsamini tööeluga. Palju on iseseisvat tööd nii individuaalselt kui ka rühmades, rohkesti kasutatakse e-õppe võimalusi. Õppejõud kasutavad klassikalise loengupidamise kõrval sageli ka seminare ja juhtumite lahendamist, mis võimaldab õppida kaastudengite kogemusest ning tõlgendada oma seniseid kogemusi teooria kontekstis. Õpingud muudab mitmekesisemaks erialane praktika ja suur hulk vabaaineid, mida on võimalik valida kõigist Tartu Ülikooli akadeemilistest üksustest ning ka väljastpoolt Tartu Ülikooli.

 

KESKKOND

Majandusteaduskonnas on nii suurte kogemustega tunnustatud õppejõude kui ka noorema põlvkonna edukaid õppejõude. Paljud neist on arvukate õpikute ja rahvusvaheliste teadusartiklite autorid ning ühiskonnas oma valdkonna arvamusliidrid. Õppetöösse kaasatakse ka Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud tippjuhte, spetsialiste ja praktikuid ning vilistlasi. Õppetöö kõrval on võimalik kaasa lüüa paljudes ettevõtlusega seotud tegemistes. Et toetada loengutes omandatud teadmiste rakendamist ning soodustada üliõpilaste uuenduslike ideede elluviimist, teeb majandusteaduskond tihedat koostööd TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ning ideelaboriga. Erialast väljundit ja lisapraktika võimalusi pakuvad ka majandusteaduskonna üliõpilaste juhitud turundusklubi ja majandusklubi.

VILISTLASENA

Et õppekava on praktiline, on meie vilistlaste hulgas rohkesti ettevõtjaid, juhte ja tippspetsialiste, kes töötavad väga mitmesugustel ametikohtadel nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonides. Lõpetajate hulgas on arendus-, kvaliteedi-, müügi- ja tootmisjuhte; programmeerijaid ja projekteerijaid, konsultante ja ettevõtjaid. Vilistlased on jätkanud varasemate tööandjate juures kõrgemal ametikohal või asunud uute kontaktide abil ellu viima isiklikke äriideid: leidnud töö mõne kursusekaaslase juures või asutanud koos kursusekaaslastega ühiseid ettevõtteid. Lõpetajatel on võimalus jätkata doktoriõppes – nii mõnedki ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise magistrid on alustanud pärast lõpetamist majandusalast teadustegevust.

 

Lisalugemist

TÜ majandusteaduskond
Eesti Majandusteaduse Selts
AIESEC 
TÜ spordiklubi 
TÜ teaduskool 
Tartu tudengiorganisatsioonid

 

Kontakt

TÜ majandusteaduskond
Narva mnt 18-4110, 51009 Tartu
tel: 737 6313, e-post: kersti.kurri [ät] ut.eeselje.seeba [ät] ut.ee
 

Kadri Ukrainski, programmijuht
e-post: kadri.ukrainski [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega