ettevõttemajandus | Universitas Tartuensis


 

  • Ingliskeelne õpe rahvusvahelises seltskonnas

  • Õppekava praktiline suunitlus

  • Laiapõhjaline haridus, mis võimaldab alustada tööd nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tööturul või jätkata õpinguid magistrantuuris  


ÕPPETÖÖ

Ettevõttemajanduse õppekava eesmärk on anda üliõpilasele vajalikud teadmised, et tulla edukalt toime nii Eesti kui ka välismaa tööturul või jätkata õpinguid magistritasemel. Õpingute jooksul kujuneb üliõpilasel terviklik arusaam ettevõttest ja seda ümbritsevast keskkonnast. Õppekavasse kuuluvad ained nagu äriõigus, juhtimine, majanduspoliitika, majandusarvestus, finantsjuhtimine, turundus, ärieetika, personali juhtimine, globaalne majandus, innovatsioon ning uurimismeetodid. Lisaks on võimalus õppida meelepäraseid vabaaineid üle terve ülikooli. Nominaalne õppeaeg on kolm aastat.

2020. aastal alustanud ettevõttemajanduse üliõpilased.

Ettevõttemajanduse õppekaval saab rahvusvahelist kogemust omandada erinevate üliõpilasvahetuse programmide kaudu, valides näiteks sobiva välisülikooli majandusteaduskonna ligi 70 Erasmuse partneri hulgast.


ÕPPEVORM

Ettevõttemajanduse üliõpilased on pärit erinevatest riikidest, mis annab aruteludele ja grupitöödele rahvusvahelise mõõtme. Õppekaval on õppijaid nii Eestist, Soomest kui ka Lätist, aga ka Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast, Valgevenest, Armeeniast, Kasahstanist, Hiinast, Jaapanist, Prantsusmaalt, Belgiast ja USAst.  Õppekava on praktilise suunitlusega, kus analüüsitakse juhtumeid päris elust, kaasatakse ettevõttemajanduse aladel tegutsevaid spetsialiste loengutes, külastatakse ettevõtteid, koostatakse äriplaan, tehakse erinevaid grupitöid ja mitut ainet kaasavaid kodutöid jne. Õpingute kohustuslik osa on praktika ettevõttes. Samas on õppekava piisavalt laiapõhjaline ja võimaldab üliõpilastel jätkata pärast lõpetamist erinevates valdkondades.
 

KESKKOND

Ettevõttemajanduse õppekava eesmärke toetavad ka erinevad õppetöövälised tegevused. Ideelabor pakub abi äriideede arendamisel erinevate mentorprogrammide ja õpikodade kaudu ning aitab seeläbi leida üliõpilaste  teadmistele praktilist rakendust. Samuti tegutsevad majandusteaduskonnas üliõpilaste algatusel turundusklubi ja majandusklubi. Ettevõttemajanduse tudengid on aktiivsed ka rahvusvahelises üliõpilasorganisatsioonis AIESEC ning ettevõtluslaagris „Student Startup Camp“. Teaduskonnas esineb ka arvukalt külalisi, kelle loenguteemad varieeruvad ettevõtte juhtimisest majanduspoliitikani.

VILISTLASENA

Pärast lõpetamist on tee avatud erinevatele karjäärivalikutele. Ettevõttemajanduse õppekava tudengid on asunud tööle nii Eesti kui ka välismaa ettevõtetes või asutanud oma ettevõtte. Samavõrra on võimalik jätkata õpinguid magistritasemel Tartu Ülikoolis või mõnes muus maailma ülikoolis. Ettevõttemajanduse vilistlased töötavadki erinevates idufirmades, IT-ettevõtetes, pankades ning on jätkanud õpinguid nt Eesti, Soome, Hollandi, Taani ja Saksamaa ülikoolides.

Tartu Ülikoolis saab majandusteaduskonnas kohe peale lõpetamist jätkata õpinguid majandusteoreetilisemal või tehnoloogia ja innovatsiooni suunal. Muud programmid eeldavad töökogemust ning on mõeldud töö kõrvalt õppimiseks.
 


Kontakt

TÜ majandusteaduskond
Kristi Liivamägi,
rahvusvahelise õppe spetsialist
kristi.liivamagi [ät] ut.ee
Tel.: 737 6317
Narva mnt. 18, ruum 4002

Programmijuht: Gaygysyz Ashyrov
Narva mnt. 18 - 4050
tel: 737 6322
e-post: gaygysyz.ashyrov [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega