euroopa liidu - venemaa uuringud | Universitas Tartuensis

 
  • Interdistsiplinaarne õppekava, mis hõlmab politoloogiat, majandust, õigust, ajalugu ja kultuuriõpinguid Euroopa Liidu ja Venemaa omavaheliste suhete kontekstis.

  • Rõhutab individuaalset lähenemist üliõpilase isikliku arengu vaatepunktist.

  • Kombineerib kõrgetasemelist teadustööd ja praktikute kogemusi aktiivõppe meetodite abil.

​2021. a vastuvõttu ei toimu, õppekava liidetakse õppekavaga "Rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud" Infot leiad siit.

ÕPPETÖÖ

Õppekava läbinud mõistavad poliitilisi, ühiskondlikke ja majanduslikke arenguid nii EL-i liikmesriikides kui Venemaal ning sellega piirnevates riikides Ida-Euroopas ja Taga-Kaukaasias.

Õppekava ained annavad ülevaate EL-i kujunemisest ja institutsionaalsest toimimisest, Venemaa lähiajaloost ning EL-i ja Venemaa vahele jäävatest riikidest. Õpingute käigus saab analüüsida EL-i eri valdkondade poliitikat, Venemaa majanduslikke, õiguslikke ja sotsiaalseid arengusuundi, poliitikat ja rahvusvahelisi suhteid. Lähemalt saab süüvida Euroopa Liidu ja Venemaa võimalustesse globaalses poliitökonoomias ja idapartnerlusriikide tausta, siirdeprotsessidesse ja väljakutsetesse. Vabaaineid on võimalik valida ka teistest valdkondadest või üle kanda teistest ülikoolidest.

Õppetööd viivad lisaks Johan Skytte poliitikauuringute instituudi õppejõududele läbi ka teised sotsiaalteaduste valdkonna (nt majandus- ja õigusteaduskonna) õppejõud. Külalislektoritena esinevad teaduskraadiga praktikud, diplomaadid ning välisprofessorid.

Regulaarset õppetööd täiendavad mitmed ettevõtmised, nagu eriseminarid, konverentsid ja väljasõidud. Näiteks on õppekava raames korraldatud õppereise Peterburgi, Moldovasse, Skandinaavia maadesse, Lätti ja Leetu.

Nominaalne õppeaeg  on 2 aastat.
 

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub inglise keeles. Skytte instituudi õppejõud rakendavad õpetamisel juhtumi- ja probleemipõhiseid meetodeid, mis aitavad lisaks teooriale omandada ka vajalikke praktilisi oskusi. Meie õppekavad annavad tudengitele reaalsete probleemide lahendamise oskuse, laiendades sealjuures nende erialast sõnavara ja tõstes inglise keele taset. Diskussioonid, rühmatööd, rollimängud, simulatsioonid ja filmide vaatamine on õppetöös igapäevased. Üliõpilaste aktiivne osalus õppeprotsessis arendab läbirääkimis- ja eneseväljendusoskust, suurendab vastastikust arusaamist, aitab mõista erinevaid lähenemisi ja väärtushinnanguid.

Õppekava koosneb alusmoodulist (36 EAP), suunamoodulist (48 EAP), vabaainetest (6 EAP) ja magistritööst (30 EAP). Õppekavas on keskne koht arenguseminaril (15 EAP), kus ühe juhendaja käe all läbitakse ühiselt kogu kaheaastane stuudium ja mis valmistab tudengeid ette lõputöö (15 EAP) kirjutamiseks.

Magistrantidele on avatud mitmed stipendiumivõimalused enesetäiendamiseks mujal Euroopas ja USAs ning teistes maailma ülikoolides. Näiteks saab soovi korral veeta Erasmus+ või mõne muu programmi kaudu semestri välismaal või käia õppevisiidil mõnes välisriigis.
 

KESKKOND

Ingliskeelne õppetöö toimub rahvusvahelises keskkonnas, kus kaasüliõpilased on pärit nii Eestist kui ka välisriikidest (paljudest Euroopa Liidu riikidest, USA-st, Hiinast, Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast jne).

Skytte instituudis on palju erinevaid võimalusi nii vaba aja veetmiseks kui enesetäiendamiseks. Näiteks toimub välistudengite initsiatiivil loodud Tartu Mudel ÜRO simulatsioon, osaleda saab Rahvusvaheliste Suhete Ringi (RSR) tegemistes või DD Akadeemias. Instituudi töös saab kaasa lüüa erinevaid praktikaülesandeid täites või üritusi korraldades. Erinevaid külalisloenguid, konverentse ja koostöövõimalusi pakuvad meie instituudi Euroopa Liidu-Venemaa uuringute keskus CEURUS, avalike e-teenuste mõju uurimise keskus CITIS ja sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, mis annavad üliõpilastele võimaluse osa saada uusimatest teadustulemustest ning uurimissuundadest.
 

VILISTLASENA

Meie lõpetanutest saavad tugevad spetsialistid, kes on võimelised töötama erinevatel ametikohtadel ja suudavad edukalt konkureerida rahvusvahelisel tasemel.

Kaasaegne Euroopa Liidu alane kõrgharidus tõstab õppija konkurentsivõimet tööjõuturul ning annab juurde karjäärivalikuid. Euroopa Liidu-Venemaa uuringute magistrikraad annab eelise töötades EL ja Venemaa ekspertiisi nõudvatel ametikohtadel ning ettevalmistuse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja ettevõtetesse tööle kandideerijatele.

Meie vilistlased töötavad Euroopa Liidu alaseid teadmisi nõudvatel töökohtadel avalikus teenistuses, era- ning mittetulundussektoris, haridusasutustes Eestis ja välisriikides, EL-i institutsioonides ning on hinnatud rahvusvahelistes konsultatsiooniettevõtetes.

Lõpetamisel saadakse sotsiaalteaduste magistrikraad, seejärel on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes.

Lisalugemist:

Euroopa Liidu-Venemaa uuringute õppekava ingliskeelne koduleht
Johan Skytte poliitikauuringute instituut veebis
Skytte instituut Facebookis

Kontakt

TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Lossi 36-301
koordinaator Oliivia Võrk
tel: 737 6212
e-post: oliivia.vork [ät] ut.ee