filosoofia | Universitas Tartuensis

 
  • Paindlik, individuaalne ingliskeelne õppekava, mida saab kombineerida interdistsiplinaarse uurimistööga

  • Väikesed õpperühmad, õppejõud erinevatest riikidest ja tihe koostöö juhendajaga

  • Õppima on oodatud ka teiste valdkondade bakaluareusekraadi omandanud huvilised, saadaval on õppemaksuta õppekohad
     


Tihti arvatakse, et filosoofia õppimine tähendab näiteks vastuse otsimist küsimusele „Mis on elu mõte?” ning inimesed tulevad kokku ja arutavadki ainult seda. Nii see päris ei ole. Filosoofia õppimine peaks endas sisaldama nii süstemaatilist ja ajaloolist filosoofia tundmaõppimist kui ka konkreetsemat mõtlemistööd mõne “igavese” filosoofilise  (nt. „Mis on millegi loomus?”, „Kas inimene on vaba?”, „Mis on hea elu?”, “Mis seoses on mateeria ja teadvus?”) või ka lihtsalt mõne tänapäevase põletava probleemi kallal (nt. keskkonnahoid, rahvuslus ja rahvusvahelisus, ekstremism ja terrorism).

ÕPPETÖÖ

Filosoofia magistriprogrammis õppimine pakub võimaluse omandada ajaloolised ja süstemaatilised teadmised väga paljudest filosoofilistest teemadest. Kursuste käigus õpitakse mõtlema fundamentaalsete ja igavikuliste küsimuste üle, nagu “Mis on asjade olemus?”; “Kuidas elada head elu?” ja “Mis on tõde?”, ning samas lahti harutama tänapäeva probleeme, nagu areng teaduses ja tehnoloogias, keskkond ja poliitiline olukord.

Magistriprogramm on üles ehitatud nii, et see toetaks üliõpilasi, kel on erinev varasem kokkupuude filosoofiaga ja võimaldaks neil vastavalt akadeemilisele taustale järgida individuaalselt sobivat ja tulemuslikku õppekava. Esimesel õppesemestril määratakse igale üliõpilasele juhendaja, kes aitab tal õppeplaani kavandada nii, et see vastaks tema huvidele ja varasematele õpingutele.

Õppekava ülesehitus lubab keskenduda isiklikule uurimistööle kõigil neil, kes on varem filosoofiat õppinud, soovivad seada fookuse mõnele kitsamale probleemile filosoofias ja olla seejuures kaasatud ka teadustöösse. Samavõrd sobib programm ka neile, kes on enne omandanud kraadi muul erialal ja kes soovivad õppida filosoofia üldaineid. Individuaalne õppekava võimaldab üliõpilastel oma filosoofiaõpinguid täiendada kursustega muudelt erialadelt ning teha interdistsiplinaarset uurimistööd. Meie magistrandid omandavad akadeemilise karjääri jaoks väärtuslikud oskused, mis on hinnatud ka muudel aladel: edukal lõpetajal on hea kriitilise lugemise, teksti analüüsi, argumenteerimise ja avaliku esinemise oskus ja kogemus. Õppetöö toimub inglise keeles.


ÕPPEVORM

Magistriõpingute jooksul osalevad üliõpilased loengutes, seminarides ja teevad individuaaltööd erinevate juhendajate käe all. Individuaaltöö seisneb peamiselt uurimistöö tegemises ja esseede kirjutamises eesmärgiga arendada tudengi oskust kirjutada head filosoofilist teksti. Individuaaltöö valmistab ühtlasi üliõpilasi ette doktorantuuri kandideerimiseks. Seminarid toimuvad väikestes õpperühmades. See kindlustab üliõpilasele individuaalse lähenemise ning põhjaliku tagasiside. Individuaaltöö ja spetsialiseerumise kaal peaks kasvama iga semestriga, nii et teise õppeaasta alguses on paigas magistritöö teema ning kolmanda semestri lõpuks olemas üksikasjalik teeskava. Neljas ja ühtlasi viimane semester ongi mõeldud eelkõige magistritööle keskendumiseks. Igal semestril osalevad tudengid magistriseminaril, kus esimesel aastal õpitakse üldisi akadeemilisi oskusi (nt konverentsi korraldamist ja ettekande pidamist) ning teisel aastal kantakse ette oma uurimistöö tulemusi.

Õpe sisaldab uurimistöö kogemust ühes osakonna paljudest uurimisprojektidest ja ettevalmistust tööturu jaoks. Muu hulgas saavad üliõpilased õppekava raames rakendada saadud oskusi praktikandina oma valitud töökeskkonnas: nt kolmanda sektori organisatsioonis, ajalehe või ajakirja toimetuses, koolis ja teistes haridusasutustes ning ka filosoofia osakonnas. 
Loe rohkem õppevormi kohta siit.

KESKKOND

Ülikoolilinnas Tartus on palju parke ja kohvikuid, kus üliõpilased ja õppejõud tihti pärast õppetööd vabas vormis oma uurimisprojekte arutavad. Filosoofia õppehoone on värskelt renoveeritud ning asub südalinnas. Hoones on oma eraldi filosoofiakirjanduse raamatukogu, mille kollektsiooni pidevalt uuendatakse. Osakond on tihedalt seotud ka TÜ eetikakeskusega, mis osaleb mitmetes rahvusvahelistes projektides, eetilise hariduse arendamises ning eetikaalastes avalikes aruteludes Eestis.

Meie osakond on tõeliselt rahvusvaheline. Viimaste aastate jooksul on lisaks eestlastele siin õpetanud filosoofid Austriast, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Iirimaalt, Jaapanist, Mehhikost, Inglismaalt ning Ameerika Ühendriikidest. Lisaks käivad tihti semestriks õpetamas külalisõppejõud. Sageli esitavad külalisesinejad välismaalt oma uurimistöid osakonna kollokviumidel. Filosoofia osakond korraldab igal aastal rahvusvahelisi konverentse ja töötubasid.


VILISTLASENA

Tartu Ülikooli kaheaastane filosoofia magistriprogramm avab uksi tööturul ja annab hea ettevalmistuse igaühele, kes soovib jätkata õpinguid doktoriastmes. Näiteks on viimastel aastatel meie lõpetajad saanud doktorikraadi või omandavad seda praegu Saksamaa ülikoolides (Konstanzi ülikool, Humboldti ülikool Berliinis, Mannheimi ülikool); Austraalias (Melbourne’i ülikool); Kanadas (Western Ontario ülikool); Soomes (Jyväskylä ülikool); Hollandis (Leideni ülikool, Maastrichti ülikool); USAs (Southern California ülikool, Miami ülikool, Missouri St. Louise ülikool, Yale’i ülikool); Uus-Meremaal (Aucklandi ülikool), Ühendkuningriikides (Bristoli ülikool, Cambridge’i ülikool, Durhami ülikool, Leedsi ülikool, St. Andrewsi ülikool, Stirlingi ülikool, Yorki ülikool).

Peale selle, et meie lõpetajad on väga hinnatud akadeemilisel alal, on paljud neist teinud edukat karjääri ka hariduse, rahanduse ja äri valdkonnas, ajakirjanduses ning poliitikas. Paindlik õppekava võimaldab üliõpilasi ette valmistada just nende soovitud karjääri jaoks. Hiljutised filosoofia magistriprogrammi lõpetanud on läinud tööle mitmetesse ettevõtetesse nagu Transferwise, Starship Technologies, ERPLY, Transcom Budapest, Eesti Tarbijakaitseamet ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon.

 

Lisalugemist:

TÜ filosoofia ja semiootika instituut
Eetikaveeb
TÜ Eetikakeskus
Studia Philosophica Estonica 
Application process

Kontakt:

Francesco Orsi
Magistriprogrammijuht
Filosoofia ja semiootika instituut
Jakobi 2, III korrus, Tartu
E-mail: tartuphilosophy [ät] ut.ee
Tel: (+372) 737 5314
www.fl.ut.ee/flfi


Tutvu vastuvõtutingimustega