füsioteraapia | Universitas Tartuensis

  • Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalise ravi meetoditel põhinev taastusravi osa, mille eesmärk on taastada kliendi/patsiendi funktsionaalne võimekus

  • Füsioterapeudi ja liikumisnõustaja töö eesmärk on elanikkonna sobiva kehalise aktiivsuse taseme tagamine ning tervise säilitamine või parandamine

  • Ligi 80% meie õppekavade lõpetajatest suunduvad erialasele tööle ÕPPETÖÖ

Füsioteraapia õppekava annab üliõpilastele laiapõhjalised ja mitmekülgsed teadmised inimese organismi ehitusest ja talitlusest ning liigutustegevuse ja kehalise aktiivsusega kohanemise seaduspärasustest. Õppe käigus saadakse terviklik ettekujutus füsioterapeudi ja füsioteraapia rollist ning tähtsusest sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis, samuti vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused füsioterapeudina töötamiseks. Lisaks on füsioteraapia eriala raames võimalik õppida liikumisnõustajaks, kes seisab hea selle eest, et erinevate liigutustegevuste käigus vigastusi ei tekiks. Liikumisnõustaja oskab hinnata inimese seisundit, lihastasakaalu ja treenitust ning koostada vajadusel sekkumisprogrammi, et vältida vigastuse või trauma ohtu.

ÕPPEVORM

Füsioteraapia õppeprotsessi on kaasatud lisaks sporditeaduste ja füsioteraapia instituudile ka teised meditsiiniteaduste valdkonna instituudid ning SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Lisaks toimub õppetöö vähemal määral ka teistes Tartu Ülikooli valdkondades ning tervishoiuasutustes üle Eesti.

Füsioteraapia õpingute esimesel aastal saab hea ülevaate inimese tugiliikumisaparaadist ning organsüsteemidest, juba teisel semestril lisanduvad erialaained. Ained võib tinglikult jagada prekliinilisteks (terapeutiline harjutus, füsioterapeutiline hindamine jm) ja kliinilisteks (traumatoloogia ja ortopeedia, patoloogiline anatoomia jm).

Õppevormideks on nii loengud, seminarid kui ka praktikumid. Bakalaureuseõppes toimub praktika kahes etapis: erialaainete raames ja eraldi kolmekuulise ainena „Füsioteraapia praktika”. Praktika võib sooritada nii Eestis (haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, vanadekodudes vm) kui ka välismaal Erasmuse programmi kaudu. Füsioteraapia eriala õpet rikastavad välisõppejõudude esinemised ning Eesti erialaekspertide osalemine õppetöös. Nende töid ja tegemisi toetavad füsioteraapia õppetooli õppejõud. Bakalaureuseõppe lõpetamisel antakse füsioterapeudi kutse, tase 6.

Füsioteraapia õppetool osaleb aktiivselt erinevates rahvusvahelistes õppekoostööprojektides ning on füsioteraapiat õpetavaid institutsioone ja kõrgkoole ühendava ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) liige.

KESKKOND

Kaasaegsed õpperuumid Ujula tänaval tagavad suurepärased võimalused füsioteraapia eriala omandamiseks. Õpperuumide sisustamisel on investeeritud ka uutesse õppevahenditesse ja spetsiaalsesse sisustusse (teraapialauad jm) praktilise õppetöö korraldamiseks. Prekliinilisi ja kliinilisi aineid õpetatakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevates osakondades ja kliinikutes, samuti Biomeedikumis.

Alles 2011. aasta kevadel asutatud Eesti Füsioteraapia Üliõpilaste Selts (EFÜS) pakub füsioteraapia tudengitele ja vilistlasetele akadeemilise hariduse kõrval enesetäienduse ja erialaste kontaktide loomise võimalusi. Eesmärkideks on seatud nii füsioteraapia edendamine, koolitusinfo vahendamine kui ka konverentside, seminaride, laagrite ja muude ürituste korraldamine.

Lisaks on Tartu tõeline tudengilinn, mis kutsub nautima meeleolukat ja kirevat üliõpilaselu.

VILISTLASENA

Füsioteraapia eriala lõpetajad leiavad tööd erinevates tervishoiu- ja hoolekandeasutustes, spordiklubides, abivahendite keskustes, invaorganisatsioonides, erapraksistes jm. Tartu Ülikooli 2011. aasta vilistlasuuringu põhjal töötab ca 80% lõpetajatest erialasel tööl, nendest 38% haiglates. Füsioteraapia eriala on lõpetanud mitmed tuntud ja hinnatud inimesed: Kaire Leibak (rahvusvahelise klassi kergejõustiklane, kolmikhüppaja), Kaisa Oja (rahvusvahelise klassi võistlustantsija), Lauri Rannama (pikaajaline Eesti meeste suusakoondise füsioterapeut, praegu Kaia Kanepi füsioterapeut), Peeter Nigol (pikaajaline TÜ korvpallimeeskonna füsioterapeut), Indrek Tustit (Gerd Kanteri füsioterapeut), Priit Teniste (pikaajaline Eesti sõudekoondise füsioterapeut). Füsioteraapia bakalaureuseõppe lõpetajatel on piisav ettevalmistus jätkamaks õpinguid Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala magistriõppes või mõnel muul lähedasel erialal. Liikumisnõustaja eriala lõpetanul on võimalus jätkata õpinguid ka kehalise kasvatuse ja spordi magistrikaval. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata välismaal.

Lisalugemist:

Eesti Füsioterapeutide Liit
World Confederation for Physical Therapy

Kontakt:

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut

tel: 737 5383

e-post: kkdek [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega